Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Grafisk profil

Alle visuelle verkemiddel skal utarbeidast i ein einskapleg og tydeleg grafisk profil, som skal vere med på å synleggjere og støtte opp under heilskapen i organisasjonen. Fylkeskommunen har eit vidt spekter av aktivitetar, tenester og fagområder å forvalte. Då er det ekstra viktig å syne heilskap og felles verdiar, vise kva oppgåver organisasjonen løyser. Grafisk profil er eit kommunikasjonsverkemiddel som skal tydeleggjere bodskap og avsendar av informasjon.
På denne sida finn du alle profilmanualar som høyrer til Møre og Romsdal fylkeskommune sin grafiske profil. Klikk på bilde for å laste ned.

PROFILMANUALAR

Klikk på bilde for å laste ned manualen

 
     
     

KOMMUNIKASJON

   

Kontaktpersonar

Pål Normann Austnes Pål Normann Austnes
Grafisk rådgivar
71 28 01 81 /
Mob. 902 02 583
Send e-post
Fredrik Hovde
Grafisk designar
71 28 03 16 /
Mob. 991 25 227
Send e-post