Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjøp under kr. 100.000,-

Anskaffelser under NOK 100.000,- eks. mva. skal som hovedregel gjennomføres av den anskaffelsesansvarlige ved den enkelte avdeling / virksomhet.

Metode for anskaffelse:

1. Nettbutikk (bare pris som tildelingskriterie):

2. Skriftlig forespørsel (kun pris, eller både pris og kvalitet, som tildelingskriterie):

  • Forespørsel, inkludert kravspesifikasjon og prisskjema, sendes på e-post til minimum 3 leverandører
  • Svar på spørsmål fra leverandører (i tilbudsperioden) kommuniseres til alle forespurte leverandører (anonymisert)
  • Tilbud mottas på e-post
  • Evaluering 1) av tilbud (bare pris, eller både pris og kvalitet)
  • Informasjon til samtlige tilbydere om hvem som ble valgt, og hvorfor vinnende tilbyder ble valgt 2), med klagefrist (4 dager).
    Anbefaling: Legg ved evalueringsmatrisens arkfane "Samlet evaluering" i PDF-format.
  • Send bestillingsskjema til valgt leverandør (etter klagefrist)
  • Fyll ut protokoll
  • Forespørsel, e-postkommunikasjon, bestillingsskjema og protokoll arkiveres i ePhorte (rutiner for arkivering i ePhorte)

Eventuelle klager/begjæring om innsyn behandles i samråd med Innkjøpsseksjonen.

1) Evalueringsskjema

2) Eksempler på informasjon (via e-post) til tilbyderne etter valg av leverandør:

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post
Janne Kristiansen Janne Kristiansen
Rådgiver
71 28 02 83
Send e-post

Innkjøpsnytt