Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjøp under kr. 100.000,-

Mindre kjøp under NOK 100.000,- eks. mva. skal som hovedregel gjennomføres av den anskaffelsesansvarlige ved den enkelte avdeling / virksomhet.

Metode for anskaffelse:

1. Nettbutikk (bare pris som tildelingskriterie):

2. Skriftlig forespørsel (kun pris, eller både pris og kvalitet, som tildelingskriterie):

  • Forespørsel med enkel kravspesifikasjon sendes på e-post til minimum 3 leverandører
  • Tilbud mottas på e-post
  • Evaluering / valg av leverandør (bare pris, eller både pris og kvalitet)
  • Informasjon til samtlige tilbydere om hvem som ble valgt og hvorfor
  • Forespørselen og e-postkommunikasjon arkiveres i ePhorte (rutiner for arkivering i ePhorte)

Eventuelle klager/begjæring om innsyn behandles i samråd med Innkjøpsseksjonen.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt