Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

7.6 - 8.6 2017

Tettstadkonferansen i Møre og Romsdal

Åndalsnes
7.6 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
6.6 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 6. juni

19.4 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 19. april

Molde, Plassen/Storyville (Gørvellplassen 1, 6413 Molde)
19.4 - 20.4 2017

Samordningsseminar Akva forvaltning Midt 2017

Thon Hotel Kristiansund
7.6 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. juni

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.4 2017

Møte i fylkesutvalet 4. april

Møterom 700, Fylkeshuset
23.3 2017

Møte i utdanningsutvalet 23. mars

Romsdal videregående skole
4.5 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 4. mai

Fylkeshuset, Molde
8.6 2017

Møte i utdanningsutvalet 8. juni

Møterom 700, Fylkeshuset Molde
11.5 2017

Møte i utdanningsutvalet 11. mai

Sunndal vidaregåande skole
3.4 2017

Møte i fylkesutvalet 3. april

Møterom 700, Fylkeshuset
6.6 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. juni

Møterom 110, Fylkeshuset
8.5 - 9.5 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

2.5 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde - rom 700
2.5 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
4.5 2017

Møte i samferdselsutvalet

Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes
29.5 2017

Møte i fylkesutvalet 29. mai

Møterom 700, Fylkeshuset
3.5 2017

Møte i eldrerådet 3.mai

Tingvoll eldresenter, Tingvoll kommune
2.5 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 2. mai

Møterom 110, Fylkeshuset
30.5 2017

Møte i fylkesutvalet 30. mai

Møterom 700, Fylkeshuset
1.6 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

26.4 - 27.4 2017

Møte i ungdomspanelet 26. - 27. april

26.4 - 27.4 2017

Møte i fylkestinget 26. - 27. april

Scandic Kristiansund
31.5 2017

Møte i kontrollutvalet 31. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
22.3 2017

Marin Samhandlingsarena

Ålesund
23.3 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 23. mars

Romsdal videregående skole
26.6 2017

Møte i fylkesutvalet 26. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
12.6 2017

Møte i ungdomspanelet 12. - 13. juni

13.3 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 13. mars

Møterom, Spjelkavik videregående skole
27.2 2017

Møte i fylkesutvalet 27. februar

Møterom 700, Fylkeshuset
7.3 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
28.2 2017

Folkehelse: Kompetansebygging i kommunane

Molde
2.3 2017

Møte i kontrollutvalet 2. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
14.3 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 14. mars

Volda kommune (oppmøte Sunnmøre Kulturnæringshage, Storgata 8, Volda)
10.3 - 12.3 2017

Møte i ungdomspanelet 10. - 12. mars

Finnøya Havstuer, Sandøy
16.2 2017

Inntaksmøte, søkjarar med A-skjema

Quality Hotel Alexandra, Molde
16.2 2017

Møte i Fagskolestyret 16. februar

Fylkeshuset, Molde
18.5 2017

Møte i Fagskolestyret 18. mai

Ålesund
22.3 2017

Møte i kontrollutvalet 22. mars

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
12.6 - 13.6 2017

Møte i fylkestinget 12. - 13. juni

Thon Hotel Fosnavåg
20.3 2017

Møte i eldrerådet 20.mars

Fylkeshuset, møterom 103
8.3 2017

Seminar om tilskotsordningar

Scandic Seilet
kommunar, frivillige lag og organisasjonar, næringsforeningar mm.
28.3 - 30.3 2017

Windowsserver IKT-servicefag

Fylkeshuset, Molde - Rom 101
2. års lærlingar i IKT-servicefag
28.2 - 9.3 2017

Samling for 2. års lærlingar i Møre og Romsdal

Sjå programmet
2. års lærlingar i Møre og Romsdal
26.4 - 27.4 2017

Økonomikurs for lokalmatprodusenter

Norsk Tindesenter, Havnegata 2, Åndalsnes
Daglig leder og økonomiansvarlig hos små og mellomstore drikke- og matprodusenter eller serveringsbedrifter
3.4 2017

Plannettverksamling for Romsdalsnettverket

Nesset prestegard, Nesset kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar, plansakshandsamarar og barnerepresentantar i kommunane.
28.3 2017

Plannettverksamling Nordmørsnettverket

Aure rådhus, Aure kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar, plansakshandsamarar og barnerepresentantar i kommunane.
5.4 2017

Plannettverksamling Sunnmørsnettverket

Melshorn Hotell, Hareid kommune
Einingsleiarar for plan/utvikling (evt. rådmenn), planleggarar, plansakshandsamarar og barnerepresentantar i kommunane.
11.5 2017

Kurs for AS

Ålesund
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
8.3 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
7.3 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Kristiansund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
9.3 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Molde
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
22.5 - 24.5 2017

Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2017

Scandic Parken hotell, Ålesund
Fylkeskommunale eldreråd
11.5 2017

Gründerseminar: Fra ide til marked, Åndalsnes

Rauma næringshage, Åndalsnes
Gründerar i oppstartfase
30.3 2017

Gründerseminar: fra ide til marked, Ålesund

Innovasjon Norge, Skansekaia 4B, Ålesund
Gründerar i tidleg fase
21.3 2017

Gründerseminar: Fra ide til marked, Kristiansund

Bølgen Næringshage, Kongens plass 1, 3 etg., Kristiansund
Gründerar i tidleg fase
3.5 2017

Gründerseminar: Fra ide til marked, Kristiansund

Kristiansund, Bølgen næringshage, Kongens plass 1, 3 et.
Gründerar i tidleg fase
17.3 2017

Gründerseminar: Fra ide til marked, Molde

Molde, ProtoMore, Britvegen 4
Gründerar i tidlig fase
9.5 2017

Gründerseminar: Fra ide til marked, Ålesund

Innovasjon Norge, Skansekaia 4B, Ålesund
Gründerar i tidlig fase
10.5 2017

Nyskapingsdagen Søre 2017

Thon Hotell, Fosnavåg
Gründerar og alle med interesse for nyskaping
15.3 - 16.3 2017

hoppid.no Gründerdag | Nettverkssamling

Molde, Høyskolen
Gründerar og gründerhjelparar
2.6 2017

Gründerseminar: Fra idé til marked, Molde

Molde, ProtoMore, Britvegen 4
Gründere i tidlig fase
30.3 2017

Inntaksmøte

Alexandra Quality hotel, Molde
Hjelpeinstans for søking til 1.mars i vgo.B-skjema
27.4 - 28.4 2017

Regional IT-samling skole vår 2017

Molde vgs og Ulstein vgs
IT-ansvarlige på videregående skoler
22.3 2017

Møte i Regionalt planforum 22. mars

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
26.4 2017

Møte i Regionalt planforum 26. april

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
24.5 2017

Møte i Regionalt planforum 24. mai

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
14.6 2017

Møte i Regionalt planforum 14. juni

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
22.2 2017

Møte i Regionalt planforum 22. februar

Fylkeshuset møterom 102 (1. etg.)
Kommunar og regionale etatar
19.4 2017

Samling for opplæringskontor og OIB

Scandic Hotel Seilet, Molde
Leiarar i opplæringskontor og seksjons opplæring i bedrift
27.4 2017

Fagdag minoritetsspråklege

Alexandra hotell, Bankettsalen
Leiarar i vidaregåande skolar og ungdomsskolane. Rådmenn, leiarar for flyktningetenesta, PP-tenesta, Vaksenopplæring
3.5 2017

Fagnettverk Design og Handverk

Kristiansund vgs, Bygg 3 Auditoriet
Medlemer og bedrifter som rekrutterer frå DH
11.5 2017

Felles rekrutteringsløft til restaurant- og matfag

Molde Fjordstuer, Molde.
Næringsliv, vidaregåande skolar, prøvenemndsleiarar og org. innan restaurant- og matfag
23.3 2017

Temadag for stønadsordningar

Elvesalen, Kulturhuset i Sykkylven
Næringslivet, gründerar
22.3 2017

OTTO arbeidsdag

Fylkeshusa Molde
OT- koordinatorar og OT- rådgivarar
19.4 2017

OT - NAV Oppfølgingsdag

Ouality hotel Alexandra Molde
OT- rådgivarar og OT- koordinatorar. NAV - OT kontakter.
23.5 2017

Forretningsutvikling

Smøla
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle
13.6 2017

Forretningsutvikling

Vestnes
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
8.3 2017

Forretningsutvikling

Ørsta vidaregåande skule
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
31.5 2017

Forretningsutvikling

Fræna
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
10.5 2017

Forretningsutvikling

Surnadal
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
5.4 2017

Forretningsutvikling

Fræna
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
16.2 2017

Forretningsutvikling

Ørskog
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
26.4 2017

Styrekompetanse

Molde fjordstuer
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
16.2 2017

Starte bedrift 1-2-3. Del 2 Avlyst

Sykkylven,Næringsfabrikken ( Tidligere Hjellegjerde Fabrikken) Sykkylvsvegen 125.
Personar som vurderer å starte eigen bedrift og som nyleg har starta for seg sjølv.
7.3 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
25.4 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ulsteinvik
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
25.4 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Rauma
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
28.2 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Fræna, Skarstua, Skaret
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
24.5 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
10.5 2017

Nettverksmøte for rådgivarar - Nordmøre og Romsdal

Fræna v.g. skole
Rådgivarar på Nordmøre og Romsdal
10.5 2017

Nettverksmøte for rådgivarar på Sunnmøre

Ålesund (adresse kjem over påske)
Rådgivarar på Nordre og Søre Sunnnmøre
5.4 - 6.4 2017

Rådgivingskonferansen 2017

Union hotel Geiranger
Rådgivarar,skoleleiarar, OT-rådgivarar og lærarar i faget utdanningsvalg i grunnskolen
15.3 2017

Velkomen til Fylkesmessa for UB 2017

Braatthallen, Kristiansund
Ungdomsbedrifter i vgs Møre og Romsdal
30.5 2017

Næringsfaglig vurdering

Molde
Veiledere i hoppid.no og NAV