Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

16.10 - 17.10 2017

Møte i ungdomspanelet 16. - 17. oktober

20.9 2017

Møte i eldrerådet 20.september

5.12 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. desember

23.10 - 24.10 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 23.-24. oktober

7.11 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

10.11 - 12.11 2017

Møte i ungdommens fylkesting 10. - 12. november

9.11 - 10.11 2017

Møte i ungdomspanelet 9. november

8.11 2017

Møte i eldrerådet 8.november

8.9 - 10.9 2017

Møte i ungdomspanelet 8. - 10. september

23.11 2017

IKT-forum

Representantar frå lokale arbeidsgrupper om IKTplan
5.9 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. september

11.12 - 12.12 2017

Møte i ungdomspanelet 11. - 12. desember

27.9 2017

OTTO - arbeidsdag

Fylkeshusa, Molde
OT-rådgivarar og OT-koordinatorar
29.8 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
29.8 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
21.9 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 21. september

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
16.11 2017

Møte i Fagskolestyret 16. november

Fylkeshuset, Molde
28.9 2017

Møte i Fagskolestyret 28. september

Fylkeshuset, Molde
23.11 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 23. november

Fylkeshuset, Molde
26.10 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 26. oktober

Fylkeshuset, Molde
25.10 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
13.11 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
6.9 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
6.9 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.11 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.10 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 25. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.10 2017

Møte i kontrollutvalet 4. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
1.11 2017

Møte i kontrollutvalet 1. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.8 2017

Møte i kontrollutvalet 30. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
29.11 2017

Møte i kontrollutvalet 29. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.9 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, møterom 111
7.9 2017

Møte i utdanningsutvalet 7. september

Herøy vidaregåande skule
16.8 2017

Fagdag i regi nettverk Spesialpedagogikk

Idahallen, Tomrefjord
Nettverk Spesialpedagogikk
14.9 2017

Partnarskapsforum 2017 - God Helse-partnarskapet

Knutzonlunden, Frei
12.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Kristiansund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
14.11 - 15.11 2017

Nasjonal plankonferanse - kampen om sjøarealene

Molde
Fylkeskommunar, kommunar, fylkesmenn, andre statlege sektormynde, nærings- og interesseorganisasjonar
14.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Molde
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
30.8 - 31.8 2017

Forretningsutvikling og mentorprogram

Molde
Kultur- og kreativ næring
28.11 2017

Rusmiddelførebygging og rusoppfølging

Molde
Leiarar, tillitsvaltek verneombod, AKAN-kontakter
19.10 2017

Kurs for AS

Molde
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
13.11 2017

Møte i utdanningsutvalet 13. november

Møterom 101, Fylkeshuset
26.10 2017

Møte i utdanningsutvalet 26. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset
9.11 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 9. november

Møterom 110, Fylkeshuset
4.9 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. september

Møterom 110, Fylkeshuset
23.10 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 23. oktober

Møterom 110, Fylkeshuset
13.11 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
28.8 2017

Møte i fylkesutvalet 28. august

Møterom 700, Fylkeshuset
30.10 2017

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
20.11 2017

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
21.11 2017

Møte i fylkesutvalet 21. november

Møterom 700, Fylkeshuset
26.9 2017

Møte i fylkesutvalet 26. september

Møterom 700, Fylkeshuset
25.9 2017

Møte i fylkesutvalet 25. september

Møterom 700, Fylkeshuset
18.10 - 19.10 2017

Erfaringskonferanse om innvandring og integrering

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rådmenn, ordførarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar
27.9 2017

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Kulturleiarar/kultursjefar i kommunane i Møre og Romsdal
29.9 2017

Frivilligforum 2017

Quality hotel Waterfront i Ålesund
Alle frivillige lag og organisasjonar både på lokalt og regionalt nivå, og dei som jobbar med kultur og frivillig sektor i kommunar.
16.10 - 17.10 2017

Møte i fylkestinget 16. - 17. oktober

Scandic Parken, Ålesund
17.8 2017

Skolekantinekonferanse

Scandic Seilet, Molde
Skoleleiarar, lærarar og andre som jobbar i skolen og i skolekantiner, tannhelsetenesta og skolehelsetenesta
11.12 - 13.12 2017

Møte i fylkestinget 11. - 13. desember

Scandic Seilet, Molde
12.9 - 4.10 2017

Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

Sjå
Elevar på 10. trinn
14.9 - 21.9 2017

Kurs for fagleg leiar / instruktør

Sjå datooversikt
Faglege leiarar og instruktørar
3.10 - 5.10 2017

Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal

Sjå datooversikta ovanfor
Ny lærlingar i Møre og Romsdal
28.9 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Sunndal
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
15.11 - 23.11 2017

Orienteringsmøte

Sunndal, Ørsta og Ålesund
Hjelpeinstans for innsøking til 1. febr. i vidaregåande opplæring
28.9 2017

Fylkeskulturkonferansen 2017

Terminalen byscene, Ålesund
13.9 2017

Samling for folkehelsekoordinatorane

Thon Hotel Kristiansund
Folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal
25.10 - 26.10 2017

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Thon Hotel Kristiansund
OT - NAV - Opplæring i bedrift
13.12 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
18.10 2017

Kurs for AS

Ålesund
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
13.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak