Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender

 

28.6 2017

Campus-konferansen – vegen mot Campus Kristiansund

Thon Hotell, Kristiansund
Næringslivet på Nordmøre, forsking og utdanning, politikarar og andre samfunnsaktører
18.10 - 19.10 2017

Erfaringskonferanse om innvandring og integrering

Quality Hotel Alexandra, Molde
Rådmenn, ordførarar, einingsleiarar, tilsette i vaksenopplæringa og flyktningtenesta og andre som jobbar med flyktningar og innvandrarar
25.10 - 26.10 2017

Fagsamling OT - NAV - Opplæring i bedrift

Thon Hotel Kristiansund
OT - NAV - Opplæring i bedrift
23.5 2017

Forretningsutvikling

Smøla
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle
14.6 2017

Forretningsutvikling

Vestnes
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
31.5 2017

Forretningsutvikling

Fræna
Personar som allereie har starta bedrift og ønskjer å vidareutvikle verksemda si.
30.8 - 31.8 2017

Forretningsutvikling og mentorprogram

Molde
Kultur- og kreativ næring
29.9 2017

Frivilligforum 2017

Quality hotel Waterfront i Ålesund
Alle frivillige lag og organisasjonar både på lokalt og regionalt nivå, og dei som jobbar med kultur og frivillig sektor i kommunar.
28.9 2017

Fylkeskulturkonferansen 2017

Terminalen byscene, Ålesund
2.6 2017

Gründerseminar: Fra idé til marked, Molde

Molde, ProtoMore, Britvegen 4
Gründere i tidlig fase
12.9 - 4.10 2017

Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn

Sjå
Elevar på 10. trinn
27.9 2017

Kontaktmøte med fylkeskultursjefen

Ålesund
18.10 2017

Kurs for AS

Ålesund
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
19.10 2017

Kurs for AS

Molde
For nye næringsdrivande - Aksjeselskap
14.9 - 21.9 2017

Kurs for fagleg leiar / instruktør

Sjå datooversikt
Faglege leiarar og instruktørar
14.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Molde
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
13.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Ålesund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
12.9 2017

Kurs for nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak

Kristiansund
For nye næringsdrivande - Enkeltpersonforetak
22.5 - 24.5 2017

Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2017

Scandic Parken hotell, Ålesund
Fylkeskommunale eldreråd
16.11 2017

Møte i Fagskolestyret 16. november

Fylkeshuset, Molde
28.9 2017

Møte i Fagskolestyret 28. september

Fylkeshuset, Molde
14.6 2017

Møte i Regionalt planforum 14. juni - Avlyst

Fylkeshuset møterom 700 (7. etg.)
Kommunar og regionale etatar
24.5 2017

Møte i Regionalt planforum 24. mai - Avlyst

20.9 2017

Møte i eldrerådet 20.september

8.11 2017

Møte i eldrerådet 8.november

12.6 - 13.6 2017

Møte i fylkestinget 12. - 13. juni

Thon Hotel Fosnavåg
16.10 - 17.10 2017

Møte i fylkestinget 16. - 17. oktober

Scandic Parken, Ålesund
29.8 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet

Fylkeshuset, Molde
12.6 2017

Møte i fylkesutvalet 12. juni

Thon Hotel Fosnavåg
20.11 2017

Møte i fylkesutvalet 20. november

Møterom 700, Fylkeshuset
25.9 2017

Møte i fylkesutvalet 25. september

Møterom 700, Fylkeshuset
26.6 2017

Møte i fylkesutvalet 26. juni

Møterom 700, Fylkeshuset
26.9 2017

Møte i fylkesutvalet 26. september

Møterom 700, Fylkeshuset
28.8 2017

Møte i fylkesutvalet 28. august

Møterom 700, Fylkeshuset
29.5 2017

Møte i fylkesutvalet 29. mai

Møterom 700, Fylkeshuset
30.5 2017

Møte i fylkesutvalet 30. mai

Møterom 700, Fylkeshuset
30.10 2017

Møte i fylkesutvalet 30. oktober

Møterom 700, Fylkeshuset
1.11 2017

Møte i kontrollutvalet 1. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
30.8 2017

Møte i kontrollutvalet 30. august

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
31.5 2017

Møte i kontrollutvalet 31. mai

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
4.10 2017

Møte i kontrollutvalet 4. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
7.6 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. juni

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
13.11 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
25.10 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 25. oktober

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
6.9 2017

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. september

Fylkeshuset, Molde, møterom 102
23.10 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 23. oktober

Møterom 110, Fylkeshuset
4.9 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 4. september

Møterom 110, Fylkeshuset
9.11 2017

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 9. november

Møterom 110, Fylkeshuset
29.8 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
31.10 2017

Møte i plannemnd for samf. utbygging

Fylkeshuset, Molde
19.6 2017

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging 19. juni

Møterom 111, Fylkeshuset i Molde
13.11 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

Møterom 111, Fylkeshuset, Molde
23.10 - 24.10 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 23.-24. oktober

5.9 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 5. september

6.6 2017

Møte i regional- og næringsutvalet 6. juni

Aure kommune - oppmøte Tjeldbergodden Industrianlegg (sjå program)
1.6 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Molde vidaregåande skole, Auditorium G220
13.9 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

Fylkeshuset, møterom 111
7.11 2017

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma

13.11 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
25.10 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
6.9 2017

Møte i samferdselsutvalet

Fylkeshuset, Molde
7.6 2017

Møte i samferdselsutvalet

Scandic Kristiansund
10.11 - 12.11 2017

Møte i ungdommens fylkesting 10. - 12. november

12.6 - 13.6 2017

Møte i ungdomspanelet 12. - 13. juni

Thon Hotel Fosnavåg
16.10 - 17.10 2017

Møte i ungdomspanelet 16. - 17. oktober

8.9 - 10.9 2017

Møte i ungdomspanelet 8. - 10. september

9.11 - 10.11 2017

Møte i ungdomspanelet 9. november

13.11 2017

Møte i utdanningsutvalet 13. november

Møterom 101, Fylkeshuset
26.10 2017

Møte i utdanningsutvalet 26. oktober

Møterom 101, Fylkeshuset
7.9 2017

Møte i utdanningsutvalet 7. september

Herøy vidaregåande skule
8.6 2017

Møte i utdanningsutvalet 8. juni

Møterom 700, Fylkeshuset Molde - oppmøte på Fannefjord videregående skole
21.9 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 21. september

Fylkeshuset, Molde
26.10 2017

Møte i yrkesopplæringsnemnda 26. oktober

Fylkeshuset, Molde
14.11 - 15.11 2017

Nasjonal plankonferanse - kampen om sjøarealene

Molde
Fylkeskommunar, kommunar, fylkesmenn, andre statlege sektormynde, nærings- og interesseorganisasjonar
23.5 2017

Nyskapingsdagen Ålesundsregionen

Campus Ålesund, NMK-bygget, Borgundvegen 340
Gründerar
30.5 2017

Næringsfaglig vurdering

Quality Hotel Alexandra Molde
Veiledere i hoppid.no og NAV
27.9 2017

OTTO - arbeidsdag

Fylkeshusa, Molde
OT-rådgivarar og OT-koordinatorar
15.11 - 23.11 2017

Orienteringsmøte

Sunndal, Ørsta og Ålesund
Hjelpeinstans for innsøking til 1. febr. i vidaregåande opplæring
14.9 2017

Partnarskapsforum 2017 - God Helse-partnarskapet

Knutzonlunden, Frei
6.6 2017

Plannemnd for byggjeprosjekt 6. juni - avlyst

Avlyst
8.6 2017

Samferdselskonferansen 2017

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), Thon Hotell Kristiansund
13.9 2017

Samling for folkehelsekoordinatorane

Thon Hotel Kristiansund
Folkehelsekoordinatorane i Møre og Romsdal
3.10 - 5.10 2017

Samling for nye lærlingar i Møre og Romsdal

Sjå datooversikta ovanfor
Ny lærlingar i Møre og Romsdal
17.8 2017

Skolekantinekonferanse

Scandic Seilet, Molde
Skoleleiarar, lærarar og andre som jobbar i skolen og i skolekantiner, tannhelsetenesta og skolehelsetenesta
31.5 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Åkp, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
31.5 2017

Starte bedrift – Skal, skal ikkje?

Åkp, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
28.9 2017

Starte bedrift, skal-skal ikkje?

Sunndal
Personar som vurderer å starte eigen bedrift.
23.5 2017

Styrekompetanse

Fosnavåg
Personar som har etablert/tenkjer å etablere aksjeselskap.
7.6 - 8.6 2017

Tettstadkonferansen i Møre og Romsdal

Åndalsnes