Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017

Politiske møter 2017

‹‹ April 2017 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

I dag:

April 2017:

3 apr

Møte i fylkesutvalet 3. april

3 apri

Orienteringar:

-      Campus Kristiansund v/prosjektleiar Roland Mauseth.

-      Fiskebåt – synspunkt på NOU 2016:26 – «Et fremtidsrettet kvotesystem». 

Saker til behandling:

U 18/17 Program   for fylkestinget i Kristiansund 26. og 27. april 2017
U 19/17 Klage på vedtak - Smøla kommune - frådeling til bustad   gbnr 48/16 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8
U 20/17 Klage på vedtak - Kristiansund kommune - Skolegata 12 og   14 - søknad om tilbygg, fasadeendring, renovering og bruksendring -   dispensasjon fra reguleringsplan
U 21/17 Statleg sikring av friluftsområde i Møre og Romsdal -   søknader for 2017 - tilråding
U 22/17 Plan for lokalisering av statlege arbeidsplassar -   muligheiter for Møre og Romsdal
U 23/17 Høyring   av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem
U 24/17 Eigedomsstrategi   for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017 - 2026
U 25/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn   1
U 26/17 Høyring; "Utgiftsbehov til ferjer og   hurtigbåter"
U 27/17 Anbodsutlysing av "Nordmørspakken"

 

RS 2/17

 

Kopi: Oversending til departementet - Reguleringsplan   Syltemoa Sandtak

 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

4 apr

Møte i fylkesutvalet 4. april

4 apri

Saker til behandling:

U 28/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016
U 29/17 Endring av budsjett 2017
U 30/17 Molde   vgs - Leigeavtale Molde kulturskole
U 31/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
U 32/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
U 33/17 FylkesROS Møre og Romsdal
U 34/17 ÅKP Blue Innovation Arena
U 35/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

19 apr

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 19. april

19 apr

Program

  • Omvisning på Plassen ved teatersjef Thomas Bjørnager med fleire
  • Orientering om film på Vestlandet ved Sigmund Elias Holm, Vestnorsk filmkommisjon

Lunsj kl 11.30 - 12.15

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 8/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
KF 9/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020
KF 10/17 Tilskot   til tiltak i verdsarvområdet. Statsbudsjettet 2017, kap. 1429, post 79. Forslag til prioritering av innkomne søknader
KF 11/17 Tilskot til freda kulturminne i privat eige. Forslag til prioritering av innkomne søknader og tiltak
KF 12/17 Tilskot til fartøyvern 2017
KF 13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 - 2017
KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde, kapittel 1420, post   78 - 2017
KF 15/17 Kunstnarstipend - endring statuttar
KF 16/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar
RS 4/17 Sunne kommuners nettverkssamling 8. - 9. mai 2017
RS 5/17 Innspill frå Møre og Romsdal fylkeskommune om utvikling av strukturen i de regionale   kompetansesentrene for musikk
RS 6/17 2017 - Turskiltprosjektet, midler til skilting og merking av turstier
RS 7/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet
RS 8/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 9/17 Detaljbudsjett 2017 - Kultur- og folkehelseutvalet
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

26 apr

Møte i ungdomspanelet 26. - 27. april

26 apr - 27 apr

26 apr

Møte i fylkestinget 26. - 27. april

26 apr - 27 apr

Onsdag 26. april:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

  - Utdeling av pris til Årets bedrift

kl. 1400 - Gruppemøte

kl. 1500 - Kaffepause

kl. 1530 - Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

kl. 2000 - Middag

 

Torsdag 27. april:

kl. 0900 - Plenumsmøte m/behandling av rekneskap og årsrapport 2016

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Framhald av plenumsmøte m/behandling av resterande saker,

               svar på interpellasjonar og spørsmål

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Tema: næringslivet i Nordmørsregionen

    (sjå eige program)

kl. 1600 - Avslutning

Saker til behandling:

T 1/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018
T 2/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016
T 3/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016
T 4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016
T 5/17 Endring av budsjett 2017
T 6/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
T 7/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
T 8/17 FylkesROS Møre og Romsdal
T 9/17 ÅKP Blue Innovation Arena
T 10/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
T 11/17 Interpellasjon   frå Bjarne Kvalsvik (UVS) vedrørande Sande fastlandssamband
T 12/17 Interpellasjon   frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF)vedrørende nedlegging av skoletilbod
T 13/17 Interpellasjon   frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) vedrørende vidareføring av skoletilbod ved   Kristiansund vg skole
 

 

Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.