Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Prosjektleiar for Campus Kristiansund er klar

Roland Mauseth frå Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er engasjert av Møre og Romsdal fylkeskommune som prosjektleiar for Campus Kristiansund. Han tek til i stillinga omgåande, og vil leie prosjektet og koordinere dei ulike aktørane som skal vere med. Fram mot påske vil ein no arbeide med å få på plass resten av prosjektorganisasjonen, som får kontor i Kristiansund sentrum.

Les meir

Med ruspolitikk på dagsorden

Mange ungdommar etterlyser meir informasjon om rusmiddel og ruspolitikk.  Sist veke var fleire representantar frå ungdomsråd og ungdomsorganisasjonar samla på Sobra scene i Ålesund for å sette ruspolitikk på dagsorden. 

Les meir

Har fordelt 1 million til kulturminne og kulturmiljø

I dag fordelte kultur- og folkehelseutvalet ut tilskot på til saman 1 million kroner til prosjekt frå heile fylket. Til saman har det kome inn 15 søknadar der 11 har fått tilskot.

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala i veke 6

Denne veka er det møte i alle fire hovudutvala. Alle skal behandle saka Handlingsprogram for 2017, i tillegg til andre saker.
 
Du finn ei oversikt over alle våre politiske møte for 2017 på mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

 
Les meir

Rammeavtale for billettkontroll signert

Fredag 27. januar blei rammeavtalen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og NOKAS AS for billett- og kvalitetskontroller om bord i alle bussane, hurtigbåtane og ferjene våre i fylket signert.

Les meir

67 millionar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Fylkesrådmannen tilrår å tildele 67 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2017. Saka skal opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 8. februar. 

Les meir

Ønsker å løyve 95 000 kroner til barnefestival

Fylkeskultursjefen tilrår at Molde barnefestival AS, «Rabalder», skal få eit tilskot på 95 000 kroner i. Saka blir behandla i kultur- og folkehelseutvalet onsdag neste veke.

Les meir

Endring for ferjeruta mellom Stranda-Liabygda laurdag 11. og søndag 12. februar

På grunn av arbeid på Liabygda ferjekai den 11. og 12. februar, vil kaia vere stengd og ferjerute 14 Stranda-Liabygda køyre frå Stranda til Linge dei to dagane.

Les meir

Klimasats 2017 – søk støtte til klimasatsing i kommunane!

No kan kommunane søke støtte til prosjekt som reduserer utslepp av klimagassar.

Les meir

På fredag mottok Smøla prisen Årets ungdomskommune

Under ungdommens fylkesting, den 9. november, vart Smøla kåra til årets ungdomskommune. I 2016 har Smøla utmerka seg sterkt ved å legge til rette for medverknad for ungdom og gjort ein ekstraordinær innsats for å betre ungdom sine levekår i kommunen. Ungdomsrådet får 10 000 kr som skal nyttast til prosjekt og tiltak for å betre kvardagen til ungdom på Smøla.

Les meir