Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fortsatt auke i nyetableringar

Etter all-time high i 2015, er det framleis stor etableringsiver i fylket. 

Les meir

Vil vurdere å styrke studietilbodet i Kristiansund ytterlegare

Regjeringa vil vurdere å styrke Høgskolen i Molde med fleire studieplasser øyremerka Kristiansund, i komande budsjettprosessar. Det var svaret frå statsråden då Else May Botten (AP) stilte spørsmål i Stortinget om høgare utdanning i Kristiansund.

Les meir

Rekordmange søkte om prosjektilskott

Fylkeskultursjefen har fordelt prosjekttilskot til frivillige verksemder for 1. halvår. Kulturavdelinga mottok totalt 76 søknader med ein samla søknadssum på ca 4 millionar kroner. Prosjekttilskot blir fordelt to gongar i året.

Les meir

Signerte kontrakt for ferjesambanda Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm

Fredag 12. mai signerte Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 AS kontrakten for den framtidige drifta av ferjesambanda Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm, knytt til fylkesveg 61 og 60.

Les meir

Tettstadar og byar med innhald

By- og tettstadutvikling handlar slett ikkje berre om å bygge, det handlar også om kva vi fyller bygga, byromma og gatene våre med. 

Les meir

Mørebenken møtte Campus Kristiansund

Ein delegasjon frå Møre og Romsdal var onsdag 3. mai invitert til Stortinget for å fortelje Mørebenken om dei spanande moglegheitene i Campus Kristiansund, og korleis politikarar best kan hjelpe til framover. 

Les meir

- Det er viktig å starte tidleg

I dag er 56 deltakarar samla på Molde Fjordstuer for å diskutere samarbeid og rekruttering til restaurant- og matfag.

Les meir

Vil støtte nybrottsarbeid for kartlegging av livet i sjøen

Møre og Romsdal blir først i landet med nye kart og betre metodikk. 

Les meir

-Sørsida vil skape eit mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv

-Vi trur dette prosjektet vil gje kulturlivet i Ålesund og fylket elles eit løft, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet. I går gjorde kultur- og folkehelseutvalet eit einstemmig vedtak av det framlagte byggeprogrammet for Sørsidebygget i Ålesund.

Les meir

Svært nøgd med kollektivsamarbeid

Etter innspel frå Sande kommune gjorde samferdselsutvalet i desember 2016 eit vedtak om betring av grunnskoleskyssen i Sande kommune. 

Les meir