Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møte i regional- og næringsutvalet 14. mars

Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020, fordeling av kommunale næringsfond 2017 og fordeling av hoppid.no-midlar er nokre av sakene som utvalet skal behandle. Møtet finn stad i Volda. 

Les meir

Fylkeskommunale arbeidsplassar fordelt på kommunar i fylket

Per 1. januar var det totalt 2226 årsverk i Møre og Romsdal fylkeskommune. Her finn du oversikt over korleis årsverka fordeler seg på kommunane i fylket.

Les meir

Om Trump og demokratisk krise i USA

Møt Noregs fremste USA-ekspert, professor Ole O. Moen, på Bysmart-foredrag i Molde, Kristiansund og Ålesund. 

Les meir

To nye hurtigbåtar fekk namn

Tysdag denne veka var et dåp for to nye hurtigbåtar som skal trafikkere på hurtigbåtsamband i Møre og Romsdal.

Les meir

Vedvarande forskjell mellom kvinner og menns inntekt og karriereval

Statistisk sentralbyrå publiserer kvart år sin likestillingsindeks. Fleire av dei faktorane som blir målt viser seg å vere svært stabile over tid. Det gjeld særleg lønn og karriereval på vidaregåande skole. 

Les meir

Fagplan bibliotek 2017-2020

Møre og Romsdal fylkesbibliotek har sendt 1. utkast av Fagplan bibliotek til folkebiblioteka kor vi ber om tilbakemeldingar og innspel innan 14. mars. Det er Fylkestinget som i  juni 2015 (sak T-42/15) vedtok  å gi planen for biblioteksektoren status som handlingsplan knytt til satsingsområdet kultur i fylkesplanen. Handlingsplanen har fått namnet "Fagplan bibliotek".

Les meir

Søkartala er klare: Færre søker yrkesfag

Då søknadsfristen gjekk ut 1. mars, hadde 3634 ungdomar søkt om skoleplass på Vg1, for skoleåret 2016/2017.  – Dette er 113 færre enn i fjor. Årsaka er nok eit mindre årskull, og ein nedgang i talet på elevar som gjer omval, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 7. mars

Møtet startar med dåp av to hurtigbåtar på hurtigbåtkaia i Molde kl. 11.30. Sjølve møtet startar på Fylkeshuset ca kl. 13.30. 

Les meir

- Visste du at vi forvaltar heile 22 ulike tilskotsordningar?

- Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar i samfunnsutviklinga og stimulerer til frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i både kulturlivet og folkehelsearbeidet i fylket, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. – Visste du at vi forvaltar heile 22 ulike ordningar?, fortsett ho. 

Les meir

Bestilling av Kulturlaug 2017-2018

Det er klart for bestilling av kulturlaug for neste skuleår. Bestillingsfrist er fredag 31.mars. Bestilling er bindande.

Les meir