Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ein million til gründermobilisering

Årets gründerutlysing skal bidra til å fange opp gode idear og styrke samarbeidet mellom gründerhjelparar i og rundt hoppid.no. 

Les meir

Ellingsøy: endringar på bussrute 650 i perioden 18.-28. april

På grunn av rassikring blir det ei vegstenging på Ellingsøya 18.-28. april. Dette medfører endringar på bussrute 650 mot Lorgja i perioden.

Les meir

- Fotballen er den viktigaste leverandøren av lidenskap og fellesskap i Møre og Romsdal!

Møt Ingebrigt Steen Jensen på BYSMART-foredrag om fotball i Molde, Kristiansund og Ålesund.

Les meir

Uttaket til UKM-festivalen er klart

Sist helg arrangerte Møre og Romsdal musikkråd, i samarbeid med Midsund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune fylkesdelen av UKM (Ung Kultur Møtes). No er uttaket til UKM-festivalen i Sandnes 21. -25 juni klart.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 03.og 04. april

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016, anbodsutlysing av "Nordmørspakken" og kjøp av aksjar i ÅKP Blue Innovation Arena er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Ny reklamefilm for FRAM Ung i godt samarbeid med unge elevar

Marknadsseksjonen i samferdselsavdelinga har laga ein ny reklamefilm for FRAM Ung. Målet med filmen er å gjere tilbodet meir kjent. 

Les meir

Tilrår aksjekjøp i Blue Innovation Arena AS

Fylkestinget vert tilrådd å kjøpe aksjer for to mill. kroner i Blue Innovation Arena AS. - Dette er eit spennande og godt prosjekt for heile regionen, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Blue Innovation Arena skal bidra til meir innovasjon i næringslivet i fylket.

Les meir

Fylkesmønstringa i Møre og Romsdal –der ung kultur møtast

I helga blirUKM fylkesmønstring arrangert for 32. gong i Møre og Romsdal. I år er det Midsund kommune, i samarbeid med Møre og Romsdal musikkråd og Møre og Romsdal fylkeskommune som står som ansvarlege.

Les meir

Rekneskap i pluss for fylkeskommunen

-Større skatteinngang enn budsjettert, lågare kostnader knytt til buss- og ferjedrift og stram økonomistyring, er årsaka til at vi kan legge fram eit positivt økonomisk resultat for 2016, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Han meiner likevel at det er grunn til uro over den stadig stigande lånegjelda.

Les meir

Fleire skal få gode sykkelopplevingar

Denne veka kunne Kristiansund kommune hente ein elektrisk rickshawa-sykkel hos fylkeskommunen. Sykkelen har plass til ein passasjer, og er ypparleg for å få menneske med nedsett funksjonsevne ut i frisk luft,  og sørge for at dei kan kjenne på følelsen av å suse av garde på sykkel igjen. 

Les meir