Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Felles profil for alle biblioteka i fylket

Alle folkebiblioteka i Møre og Romsdal har fått felles logo og felles profil. - Biblioteka treng å bli endå meir synlege, og vi trur denne felles satsinga vil medverke til det, seier fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær.

Les meir

Fylkesstatistikken 2010

Fylkesstatistikken 2010 er klar. Tal og kommentarar finn du her.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet

Det er møte i utdanningsutvalet 22.oktober. Sjå sakslista her.

Les meir

Inviterer til workshop for ungdom

I samarbeid med Aktiv Ungdom/Bufdir inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune ungdom mellom 15-22 år til ein kreativ workshop i slutten av november, der prosjektutvikling av, med og for ungdom er tema.

Les meir

Fylkeskulturkonferanse om frivillighet

Frivillighet er det sentrale stikkordet for årets Fylkeskulturkonferanse. - Konferansen blir ein kulturdugnad, og vi håper på stor deltaking og sterkt engasjement frå alle kulturarbeidarar i fylket, seier kst. assisterande fylkeskultursjef Øivind Schanche.

Les meir

Fylkesordføraren oppmodar til å støtte TV-aksjonen

Fylkesordførar Olav Bratland oppmodar innbyggjarane i Møre og Romsdal om å støtte årets TV-aksjon, der Flyktninghjelpen skal nytte dei innsamla midlane til å hjelpe menneske på flukt frå krig. 

Les meir

Møte i nærings- og miljøutvalet

Det er møte i nærings- og miljøutvalet 19.oktober kl. 17.30. Møtestad er Stranda Hotell i Stranda kommune.

Les meir

Stor søkning på midlar i Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Etter at søknadsfristen på forskingsmidlar til Regionalt forskningsfond Midt-Norge gjekk ut i går, var det kome inn heile 106 søknader.  – Det er både gledeleg og spennande at vi har fått inn så mange søknader, seier styreleiar Bergljot Landstad.

Les meir

T-skjorter frå vestlandet inntar hovudstaden

Vestlandsrådet sender t-skjorte med ferjefri E39 til statsminister, statsrådar, samferdslepolitikarar på Stortinget, og alle storingspolitikarane frå Vestlandet. Bodskapen til politikarane er at draumen om gul midtstripe og ferjefri kyststamveg står solid planta i alle dei fire vestlandsfylka og at dette no er den viktigaste saka til Vestlandsrådet. Målet er ein ferjefri kyststamveg innan 2025.

Les meir

Ungdomspanelet utfordra fylkestinget

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal stilte sju grunngjevne spørsmål til fylkestinget tysdag føremiddag. - Vi er glade for den støtta vi fekk knytt til dei utfordringane vi peika på, seier leiar i ungdomspanelet, Ida Andrine Heggset.

Les meir