Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkestinget siste dag

Fylkestinget i Geiranger vart sett måndag føremiddag. Representantane skal drøfte og vedta tjue saker. Sakene er knytt til skulebygg, rassikring, kultur og helse. Sjå alle vedtaka her.

Les meir

Uttale Strategi 2020

Her kan du sjå fylkesrådmannens framlegg til fylkestingssak 17/10:

Strategi 2020, strategi for utvikling av tenestetilbodet i Helse Midt-Norge

Les meir

Status opning av Fv 63 Geiranger-Langvatn

Entreprenør Mesta Drift AS har starta fresing og brøyting av Fv 63 Geiranger-Langvatn. - Det er forholdsvis lite snø i fjella, men vi slit litt med is. Framdrifta er god. Venteleg vil vi nå Djupvasshytta i midten av neste veke om ikkje vêret forstyrrar oss, seier senioringeniør Kjell Haukeberg i Statens vegvesen Region midt.

Les meir

Fylkesting i Geiranger 19. - 21. april

Det er fylkesting i Geiranger 19. - 21. april. Tinget skal m.a. drøfte lokalisering og utbygging av restaurant- og matfag, rassikring og handlingsprogram kultur. Tinget vil også gje ein uttale kring tenestetilbodet i Helse Midt-Norge.

Les meir

Kartlegging og marknadsføring av Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke sommaren 2010

Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke vert tema i neste nummer av fylkesmagasinet SPOR. I samband med dette ønskjer vi å kartlegge flest muleg av dei ulike aktivitetar og opplevingar som vert tilbydd av små og store aktørar i Møre og Romsdal.

Les meir

SESO fra Ålesund Norges beste Studentbedrift

SESO SB fra Høgskolen i Ålesund er kåret til Norges beste Studentbedrift for 2010. Nå skal de tre gründerne representere Norge under EM i Bulgaria.

Les meir

OECD til Vestlandet

22. og 23 april skal fagfolk, ekspertar og politikarar på Vestlandet møte utsende frå OECD i samband med at det skal gjennomførast ein analyse av Vestlandet og Kyst-Noreg sitt tilhøve til Island, Færøyane og Grønland.

Les meir

Utviklingsbygda - pris til det mest aktive bygdesamfunnet i Møre og Romsdal

Fylkestinget vil i juni dele ut ein pris til  det mest aktive og kreative bygdesamfunnet i fylket. - Vi vil heidre det frivillige arbeidet som vert lagt ned for å skape næringsutvikling, busetnad og trivsel på bygdene våre, seier landbruksdirektør Anne Berit Løset, og ber om forslag til kandidatar til Utviklingsbygda 2010. 

Les meir

Erfaringskonferanse Move to MoRe

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til erfaringskonferansen "Med entusiasme skapar vi attraktivitet" onsdag 05. og torsdag 06. mai i Geiranger.

Les meir

Vestlandsrådet glad for at Giske følgjer lovnad om å hjelpe veftsnæringa

Olav Bratland, leiar i Vestlandsrådet og fylkesordførar i Møre og Romsdal, seier han er glad for at næringsminister Giske varslar at han i løpet av våren vil love tiltak for å hjelpe verftsnæringa.

Les meir