Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Inntil 40 millionar til forsking i Midt-Norge

Den 1. september lyser Regionalt forskningsfond Midt-Norge ut forskingsmidlar på inntil 40 millionar kroner. Midlane skal nyttast til forskings- og utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag. Målet er å styrke forsking, innovasjon og utvikling i regionen.

Les meir

Søker kandidater til trafikktryggingsprisen

Veit du om nokre som har gjort ein trafikktryggingsinnsats utanom det vanlege?

Les meir

Deltek på oljemessa ONS

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek denne veka på den internasjonale oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger.

Les meir

Sula blir eksempelbibliotek

Fylkesbiblioteket har utpeika Sula bibliotek til "eksempelbibliotek". Intensjonen er å endre eit "tradisjonelt 80-tals-bibliotek" til eit moderne bibliotek som kan overraske og appellere til nye brukargrupper. Siktemålet er at dette at dette kan bli ei satsing med overføringsverdi til heile "bibliotekfylket".

Les meir

Konferanse om byggande helsearbeid

Årets Storfjordkonferanse har byggande helsearbeid som tema. Påmeldingsfrist er 20. august.

Les meir

JazzGass 2010

Konferansen JazzGass 2010 samla over 200 deltakarar. Her kan du lese foredraga.

Les meir

Nye midlar til breibandsutbygging i kommunane

KRD har løyvd 10 millionar kroner til nye breibandsprosjekt i fylket. Midlane vert fordelt Møre og Romsdal fylkeskommune etter søknad frå kommunane. Midlane kan kun nyttast i kommunar innanfor virkeområde II-IV for dei distriktspolitiske virkemidlane.
Frist for innmelding av nye prosjekt er 1. september 2010.

Les meir

To uttalar frå Norskehavsrådet

Norskehavsrådet, der Møre og Romsdal deltek som ein av fire partnarar, har vedteke uttalar knytt til petroleumsmeldinga og ny forvaltingsplan. 

Les meir

Ny rektor ved Volda vidaregåande skule

Trond Hjelseth (44) er tilsett som rektor ved Volda vidaregåande skule, og tek til i stillinga 01.10.10. 

Les meir

Bratland opna Leiratunnelen

Fylkesordførar Olav Bratland opna laurdag Leiratunnelen. Nærare 500 menneske var til stades under opninga.

Les meir