Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Krogsæter vart gjenvald som styremedlem i Sunne kommunar

På generalforsamlinga 9. mai vart Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet, gjenvald som styremedlem til Sunne Kommuner.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 11. mai

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, ny vurdering av tilbod som ikkje blir satt i gang skoleåret 17/18 og ny vurdering av tilbod til vaksne  minoritetssprålege ved Fræna vgs, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

4 mill. kroner til entreprenørskap i skolen

Ungt Entreprenørskap får fylkeskommunal støtte for kunne gi enda fleire elevar i Møre og Romsdal tilbod om opplæring i å drive bedrift. 

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 10.mai

Det ekstraordinære utvalsmøte skal behandle ei sak, og det er byggeprogram for Sørsidebygget i Ålesund. I tilegg til den, vil utvalet få tre orienteringar.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

Søknad om midlar til Entreprenørskapsløype III, prosjektet kongsnegl frå Noreg til Kina og Kystverket Midt-Noreg er tre av sakene som utvalet skal behandle. Møtet finn stad i Vestnes og Rauma. 

Les meir

Søk støtte til miljø- og klimatiltak

Fylkeskommunen testar ut to nye støtteordningar for sjå om det kan få fart på klima- og miljøarbeidet rundt om i fylket.

Les meir

Korleis får vi fleire kvinner i leiarposisjonar?

I dag er berre 33 prosent av dei som har leiarstillingar i Møre og Romsdal kvinner. Landsgjennomsnittet er 35 prosent. Ser vi på kvinner i næringslivet, er kvinnedelen enda lågare. 

Les meir

Skal auke kompetansen i arbeidet med kvalifisering av flyktningar

Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er partnar i eit Erasmus+ prosjekt: «Together: Best practices exchange for integrating refugees». Prosjektperiode er frå september 2016 til januar 2018. 

Les meir

Saman for samferdsla på Vestlandet

Eit samla vestland inviterer stortingspolitikar til møte om Nasjonal transportplan (NTP) for å kjempe for dei viktigaste samferdslesakene i landsdelen. Ferjefri E39, skredsikring, ferjedrift og vegvedlikehald er viktige tema på møtet i regi av Vestlandsrådet. 

Les meir

Seks kommunar har fått støtte til kulturminneplan

Alle dei seks kommunane, Ørskog, Haram, Sykkylven, Kristiansund, Rindal og Tingvoll, som sendte inn søknad om tilskot til å utarbeide kulturminneplan i kommunen, fekk 100 000 kroner kvar frå Riksantikvaren.  

Les meir