Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

FRAM utvidar nattbusstilbodet ved Tahiti-festivalen

- Også i år blir det sett opp nattbuss natt til fredag, laurdag og søndag under Tahitifestivalen, seier rådgivar Frode Kvalheim ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Søk støtte til vassmiljøtiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for å betre miljøtilstanden i bekkar, elver, innsjøar og andre vassførekomstar. Vi inviterer kommunar, vassområdeutval, organisasjonar og private til å søke støtte til gode tiltak. 

Les meir

Oppstart av FRAM Flexx bestillingstransport i Fræna

Frå 26. juni blir det innført FRAM Flexx bestillingstransport i Ytre Fræna. Ordninga skal erstatte tidlegare bussruter.

Les meir

No kan du søke om midlar til akustikk i musikklokale

På oppdrag frå fylkeskommunen lyser Møre og Romsdal musikkråd ut midlar til å måle og eventuelt utbedre akustikken i musikklokale. Søknadsfristen er 28. juni og 1. september 2017.

Les meir

Lyser ut kontraktar på Nordøyvegen

Stortinget godkjente bompengeproposisjonen for Nordøyvegen i natt. No blir dei fire førebuande kontraktane lyst ut.

Les meir

Nytt EU- prosjekt om grøn transport i distrikta

Hydrogen til bruk i bussar og til lange ferjestrekninger - teknologien har vi, men er det lønsamt? Dette skal fylkeskommunen saman med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter finne ut av i samarbeid med seks andre land i eit nytt EU-prosjekt.

Les meir

No kan unge idrettsutøvarar og klubbar søke stipend

Unge idrettsutøvar mellom 15 og 22 år, som kan vise til gode prestasjonar innan idrett, kan no søke stipend. Dette gjeld også klubbar i fylket som kan vise til god drift og høgt aktivitetsnivå. 

Les meir

Nye seksjonsleiarar ved kulturavdelinga

Kulturavdelinga har tilsett to nye seksjonsleiarar. Rigmor Hustad Holen (47) er ny leiar for seksjon folkehelse og fysisk aktivitet. Ragnhild Holsvik (57) er ny leiar for kulturformidlingsseksjonen. 

Les meir

Geir Fjørtoft - ny assisterande økonomisjef

Geir Fjørtoft (47) starta som assisterande økonomisjef i Møre og Romsdal fylkeskommune 1. juni.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 12. juni

I samband med fylkestinget er det eit ekstra møte i fylkesutvalet. Dekketilstand - fylkesveg i Møre og Romsdal, Investeringsprogram  for fylkesvegar 2018 -2027 og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir