Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkestinget 12. og 13. juni

Det to dagar lange junitinget har no starta opp. Tingsete vert denne gong helde i Fosnavåg, og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021, Anbodsutlysing Nordmørspakken og Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Fylkesordføraren tala til fylkestinget

Fylkesordførar Jon Aasen heldt i dag sin årlege tale til fylkestinget. Sentrale tema i talen var kommune- og regionreforma og utfordringar og moglegheiter knytt til kultur, utdanning, samferdsel og regional utvikling.

Les meir

Kjenner du nokon som fortener Trafikktryggingsprisen 2017 ?

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) deler kvart år ut trafikktryggingsprisen på fylkestinget i oktober.

Les meir

Sommarrute for Sølsnes-Åfarnes og korresponderande buss

Måndag 12. juni vil ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes begynne med A- og B-ferje på strekninga. To-ferjeløysinga vil vare fram til 18. september, sommarperioden er lengre enn tidlegare. For at bussane skal korrespondere, blir bussrutene også endra.

Les meir

2,6 millionar til inkubatorstøtte

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver til saman kr 2,6 mill. til inkubatorane ved kunnskapsparkane ProtoMore (tidlegare Molde Kunnskapspark) og ÅKP (Ålesund Kunnskapspark).

Les meir

Har fordelt ein halv million i driftstilskot

Fylkeskultursjefen har fordelt 512 000 kroner til 1-årig driftstilskot for 2017. Driftstilskot gjeld mindre regionale frivillige organisasjonar, eller organisasjonar som har eit større regionalt nedslagsfelt.

Les meir

Nye retningslinjer for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal

Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal skal delast ut for 44. gong i 2017. Prisen vart etablert i 1973, og innretninga og vilkår har vore dei same i alle år.  

Les meir

Tannhelse blir ikkje flytta til kommunane frå 2020

Stortinget stemte 8. juni nei til overføring av den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Styrker Midsund som marint kraftsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver kr 666 666 til Midsund Næringsforum sitt prosjekt «Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen».

Les meir

25 millionar til byutvikling i Molde, Kristiansund og Ålesund

Fylkeskommunen har tildelt millionstøtte til sentrumsprosjekt som byrom, gang- og sykkelstiar og leik og aktivitet i byane.

Les meir