Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

No kan du kjøpe 24-timarsbillett i byane

Det er no mogleg å kjøpe ein periodebillett for bussane i byane Kristiansund, Molde og Ålesund, som er gyldig for ein periode på 24 timar. 

Les meir

Ny strategi skal gjere kommunane meir innovative

For første gong er det utvikla ein forskings- og innovasjonsstrategi for kommunane i Møre og Romsdal.

Les meir

Ungdomspanelet har fordelt 125 000 i ungdomsmidlar

Den første tildelinga av ungdomsmidlane i 2017 er gjennomført, og det er fordelt 125 000 kroner til prosjekt for ungdom. 

Les meir

Oppfordrar kunstnarar til å søke stipend

Er du profesjonell kunstnar busett i Møre og Romsdal? Då kan du søke kunstnarstipend. Søknadsfristen er 1. juni 2017. Den totale ramma for Kunstnarstipendet er 600 000 kroner.

Les meir

Heidra Tingvollost på tinget

-Det er kjempestort at ein gard frå Torjulvågen, kan kome å motta fylkesprisen Årets Bedrift i eit gründerfylke, sa Gunnar Waagen, då han og kona Solvor mottok prisen under opninga av fylkestinget i dag. 

Les meir

No blir det setebelte på rutebussane mellom Ålesund og Magerholm

- Samferdselsutvalet har bedt om at det blir sett i verk tiltak for å sette inn setebelte i bussar på linje 628 – Ålesund – Moa - Magerholm. Dette blir no tatt tak i, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Les meir

Åtte elevar frå Møre og Romsdal skal konkurrere i Skole-NM

26.- 27. april blir det arrangert Skole-NM. Dette er eit nasjonalt meisterskap i yrkesfag for elevar i vidaregåande skole. Åtte elevar frå fylket vårt skal delta.

Les meir

Kjøper inn skumslukkeutstyr på Seivika-Tømmervåg

Ferjesambandet Seivika-Tømmervågen har dei siste åra hatt ein auke i tal på kjøretøy med farleg last. Dette har ført til passasjeravgrensingar på ein del avgangar, noko fylkesrådmannen no ønsker å gjere noko med. 

Les meir

Frå 1. mai er det nye rutehefter for FRAM

Frå og med i år kjem alle bussane, hurtigbåtane og ferjene i Møre og Romsdal til å ha den same ruteperioden, med rutetider gjeldande frå 1. mai til 30. april i det påfølgande året. Dette er ei endring frå dei tidlegare åra, då det har vore ei ulik gyldigheit på perioden for bussane.

Les meir

Haram vgs. i moderne og tidsriktige lokale

Fredag markerte Haram vgs. at dei etter fleire år med byggeaktivitet, no har fått ein påbygd og nyrenovert skole. Skolen har no fått moderne i tidsriktige lokalitetar, både for elevar og tilsette.

Les meir