Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Offisiell opning av Drivabrua 13. desember

Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunndal kommune og Statens vegvesen inviterer til offisiell opning av Drivabrua.

Les meir

Den første hurtigbåten til FRAM er døypt

I dag vart den nye hurtigbåten M/S Godøy døypt. Dette er den første av fleire nye hurtigbåtar, som frå nyttår skal trafikkere hurtigbåtrutene i fylket.

Les meir

BYSMART: Åsne Seierstad til biblioteka i Kristiansund, Molde og Ålesund

Kva får ungdom som er vokst opp i Noreg til å slutte seg til IS? Åsne Seierstad fortel historia om to søstre som flykta til Syria og om faren sin kamp for å få dei tilbake. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 21. og 22. november

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp, og økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017, tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund, og høyringssvar Regionreforma - Nye folkevalte regionar er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 21. november

Møtet startar med to orienteringar: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Effektivisering i sentraladministrasjonen» og «Rekneskapsrevisjon 2016 - revisjonsplan og status i revisjonsarbeidet». Etter orienteringane blir det saksbehandling etter sakslista. 

Les meir

Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett

Kommunestatistikk er ein statistikkpakke som både skal dokumentere og framheve utviklingstrekka for kvar enkelt kommune i Møre og Romsdal. 

Les meir

Sikring av friluftslivområde – søknader for 2017

Søknader om statlege midlar til sikring av friluftslivområde i 2017 kan sendast fylkeskommunen fram til 1. februar 2017. Alle søknader skal formelt sendast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Les meir

Endring på ferjeruta mellom Stranda-Liabygda laurdag 26. og søndag 27. november

På grunn av arbeidet med ferjekaia på Liabygda laurdag 26. og søndag 27. november, vil ferjerute 14 Stranda-Liabygda, køyre frå Stranda til Linge desse to dagane. 

Les meir

Fire kreative talent har fått startstipend

For tredje gong deler Møre og Romsdal fylkeskommune ut startstipend til kreative talent. Stipenda er på 100 000 kroner kvar, og går til dansar Tendai Makurumbandi, arkitekt Klaudia Krol, modist Stine Rudi Standal og Aninaut Studios. 

Les meir

Stor festivitas i den internasjonale gründerveka

I Møre og Romsdal blir den internasjonale gründerveka markert med ikkje mindre enn to innovasjonsfestivalar og ein million i gründerstøtte. 

Les meir