Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Løyver 1,35 mill. til «havbrukshub» på Nordmøre

Fylkeskommunen vil bidra til å styrke havbrukssatsinga på Nordmøre og går inn med midlar til leverandørnettverket «Service på merdkanten». 

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala i veke 23

 Denne veka er det møte i alle fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. Du finn ei oversikt over alle dei politiske møta våre for 2017 på mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Les meir

1,7 mill til nyskapande integreringsprosjekt

Fylkeskommunen foreslår å støtte ei rekke prosjekt som skal bidra til at fleire innvandrarar kjem seg ut i arbeid og blir integrert i samfunnet.

Les meir

Få mentorhjelp til å utvikle bedrifta di

Driv du innan kreative næringar? No kan du søke om mentorhjelp og få kurs i forretningsutvikling.

Les meir

Utstilling sett søkelys på plastforsøpling

I sommar kan du besøke fleire av biblioteka på Sunnmøre og få med deg utstillinga om marin plastforsøpling. –Utover våren og sommaren skal utstillinga ha vore innom dei fleste av folkebiblioteka på Sunnmøre og nokre bibliotek ved dei vidaregåande skolane, seier fylkesbiblioteksjef Annette Koch frå fylkeskommunen. 

Les meir

75 millionar til idrettsanlegg i Møre og Romsdal

7. juni skal kultur- og folkehelseutvalet tildele spelemidlar på nærare 75 millionar kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal. Det er ei auke på om lag 5 millionar kroner frå 2016, og den høgste summen utvalet nokon gong har fordelt.

Les meir

Utkast til museumsplan på høyring

Fylkesutvalet vedtok i sak U-44/17  29.05.2017 å leggje planutkastet for regional delplan for museum 2017−2027 på høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er 20. august 2017. 

Les meir

Møte i kontrollutvalet 31. mai

Tid: 10.00
Stad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde

Les meir

Avtale om skumslukkingsutstyr på Seivika-Tømmervåg

Frå hausten vil det ikkje lenger vere avgrensingar for dei reisande ved gasstransport om bord på A-ferjeavgangane på ferjesambandet Seivika-Tømmervåg.

Les meir

Avtale om ekstrakapasitet for Stranda-Liabygda i sommarperioden er klar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 har inngått ein avtale om ekstrakapasitet i sommarperioden for ferjesambandet Stranda-Liabygda. Avtalen har ein varigheit for resten av kontraktsperioden ut 2019.

Les meir