Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nytt hurtigbåt- og busstilbod frå 1. januar

Frå og med søndag 1. januar 2017 tek FRAM over hurtigbåtruta mellom Molde-Vestnes-Sekken og bussane på Vestnes. Passasjerar må vere merksame på at det vert endringar ved at det vert sett inn buss i staden for hurtigbåt mellom Vestnes og Vikebukt, og endring av rutetider.

Les meir

Justering av rutetilbodet i ytre Fræna

Som følge av innspela som har kome dei siste dagane, har rutetilbodet til Vikan blitt utvida frå det opphavlege ruteheftet.

Les meir

550 000 i tilskot profesjonelle kunst- og kulturproduksjonar

- Søknadsmassen og det høge nivået på søknadane viser at det er godt tilfang på profesjonelle utøvarar med høge ambisjonar i fylket vårt, og at det er mange unge, profesjonelle utøvarar som ønskjer å produsere nyskapande kunst- og kulturproduksjonar, seier konstituert seksjonsleiar Hanne Brakstad ved kulturavdelinga.

Les meir

Hyppigare avgangar Sula-Langevåg-Ålesund frå 1. januar

- No blir det halvtimesavgangar mellom Langevåg og Ålesund i rushtida, seier Konrad Lillevevang, seksjonsleiar i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Kulturtorget 2017, påmeldingsfrist 30.12.2016

Under Kulturtorget viser vi forestillingar, verkstader og konsertar som skal på turné i Kultursekken 2017-2018.  Visningane er retta mot heile Kultursekken; barnehagane som er med, alle grunnskular og alle dei videregåande skulane. Utsatt frist for påmelding er 6.januar.

I tillegg til å opparbeide seg kunnskap om produksjonane som kjem på turné, vil dei som melder seg opparbeide seg kompetanse, møte kulturinstitusjonar og utveksle erfaringar.

Målgruppe for Kulturtorget er mellom anna:

  • kommunekontaktene
  • kulturkontaktene i barnehage, grunnskule og videregåande skule
  • elevrepresentantar frå dei videregåande skulane
  • kommunetilsette innafor kultur og skule/oppvekst
  • kulturinstitusjonar og kunstnerar
  • kommune- og fylkespolitikerar

Her er foreløpige program:

Program barnehage 24.01
Program 1.-7.trinn 25.-26.01
Program ungdomstrinnet
Program videregåande
Les meir

Fleire bussavgangar til og frå Jendem, Aukra og Midsund frå 1. januar

Frå og med 1. januar tek FRAM over rute- og skolekøyringa i Fræna, Eide, Midsund og Aukra kommune. Da blir det fleire avgangar til og frå Jendem, Aukra og Midsund.

Les meir

Doblar avgangane mellom Elnesvågen og Molde frå 1. januar

Frå og med 1. januar tek FRAM over rute- og skolekøyringa i Fræna, Eide, Midsund og Aukra kommune. Da blir det dobbelt så mange avgangar for bussen mellom Elnesvågen og Molde.

Les meir

Fortidsminneforeninga sitt tilskotsprosjekt – Kulturminne for alle

No kan du søke om midlar gjennom fortidsminneforeninga si nye tilskotsordning retta mot tradisjonshandverk.

Les meir

Kollektivtilbodet blir styrka i Ålesunds-regionen

-Kollektivtilbodet i Ålesunds-regionen blir brukt av svært mange, og vi er derfor ekstra glade for at vi frå 2017 kan gjere tilbodet enda betre, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.  

Les meir

Aukar trykket på internasjonalt arbeid

Dei neste fire åra skal Møre og Romsdal samarbeide tettare med Europa. Fylkestinget har vedtatt internasjonal strategi for perioden 2017-2020. 

Les meir