Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ungdomspanelet har fordelt 125 000 kr til prosjekt for ungdom

- Vi har fått mange gode søknadar i haust. Etter ein spennande diskusjon i ungdomspanelet, har prosjekt som mellom anna gjennomføring av livredningskurs for ungdom, ungdomsklubb, og turar for ungdom i naturen fått tilskot, seier leiar i ungdomspanelet, Norunn Brøste Kjersem.

Les meir

Møre og Romsdal fylkeskommune er tildelt 3,15 mill. til låg- og nullutsleppsferjer

Klima- og miljødepartementet har tildelt midlar til fylkeskommunar og kommunar som ønsker å stille krav til ferjer om låg- og nullutslepp. Det er no klart at Møre og Romsdal fylkeskommune blir tildelt 3,15 millionar kroner.

Les meir

Ungdomspanelet - tydlege medspelarar for framtidas skolebygg

Korleis ønsker ungdom at framtidas fylkeskommunale bygg skal vere? Denne utfordringa fekk ungdomspanelet frå Per Olaf Brækkan, som er bygg- og vedlikehaldssjef i fylkeskommune.

Les meir

25 millionar til Molde, Ålesund og Kristiansund

Fylkespolitikarane vil forlenge 'Byen som regional motor' med fire år.

Les meir

Fylkestinget opna med utdeling av prisar

Før behandling av politiske saker, vart fylkeskulturprisen og miljøprisen for 2016 delt ut. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 12. desember

Møte i fylkesutvalet har no starta opp, og kjøp av aksjar i Geitbåt Eiendom AS og delvis bompengefinansiering av fv. 659 Nordøyvegen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Desembertinget opna i dag

Årets siste tingsete har no starta opp, og Økonomiplan 2017-2020 med budsjett, regionreforma, finansiering av Nordøyvegen og kvalitetsmeldinga 2016 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, er nokre av sakene som fylkestinget skal behandle. 

Les meir

Oppstart av FRAM Flexx bestillingstransport i Ørsta

Tilbodet vil gi eit kollektivtilbod mellom Ørsta og Sæbø på kveld og i helgene, og planlagt oppstart er august 2017. 

Les meir

FRAM Ekspress til/frå Trondheim via E39 frå neste år

Frå og med 1. mai 2017 vil FRAM Ekspress rute 905 begynne å køyre mellom Molde/Kristiansund og Trondheim via E39 over Hemnekjølen, på nokre av avgangane. Dette vil ikkje gå utover rutetilbodet via Surnadal.

Les meir

1,5 mill. til sjøpølseforsking

Sjøpølse kan bli ei ny næring i Møre og Romsdal. Møreforsking får fylkeskommunal støtte for å finne ut meir om arten raudpølsa, som lever i våre farvatn.

Les meir