Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ny reklamefilm for FRAM Ung i godt samarbeid med unge elevar

Marknadsseksjonen i samferdselsavdelinga har laga ein ny reklamefilm for FRAM Ung. Målet med filmen er å gjere tilbodet meir kjent. 

Les meir

Tilrår aksjekjøp i Blue Innovation Arena AS

Fylkestinget vert tilrådd å kjøpe aksjer for to mill. kroner i Blue Innovation Arena AS. - Dette er eit spennande og godt prosjekt for heile regionen, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Blue Innovation Arena skal bidra til meir innovasjon i næringslivet i fylket.

Les meir

Fylkesmønstringa i Møre og Romsdal –der ung kultur møtast

I helga blirUKM fylkesmønstring arrangert for 32. gong i Møre og Romsdal. I år er det Midsund kommune, i samarbeid med Møre og Romsdal musikkråd og Møre og Romsdal fylkeskommune som står som ansvarlege.

Les meir

Rekneskap i pluss for fylkeskommunen

-Større skatteinngang enn budsjettert, lågare kostnader knytt til buss- og ferjedrift og stram økonomistyring, er årsaka til at vi kan legge fram eit positivt økonomisk resultat for 2016, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Han meiner likevel at det er grunn til uro over den stadig stigande lånegjelda.

Les meir

Fleire skal få gode sykkelopplevingar

Denne veka kunne Kristiansund kommune hente ein elektrisk rickshawa-sykkel hos fylkeskommunen. Sykkelen har plass til ein passasjer, og er ypparleg for å få menneske med nedsett funksjonsevne ut i frisk luft,  og sørge for at dei kan kjenne på følelsen av å suse av garde på sykkel igjen. 

Les meir

Alnes – det nye utvalde kulturlandskapet vårt

Satsinga Utvalde kulturlandskap i jordbruket, er ei oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Dette er eit samarbeid og eit spleiselag mellom landbruks- og miljøstyresmaktene. 

Les meir

Ingrid Gine Eidsvik er ny rektor ved Upa skole

Ingrid Gine Eidsvik (49) har takka ja til stillinga som rektor ved UPA skole. - Eg er glad for å ha fått jobben som rektor ved Upa skole, og ser fram til å samarbeide vidare med dyktige kollegaer som har eit sterkt engasjement for elevane våre. Dette både i høve det tilbodet dei får ved skolen vår, og korleis dei skal klare å gjere seg nytte av tilbod og tiltak ved heimeskolane sine.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 23. mars

Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar, tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 og skolevalet 2017, er mellom sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 22. mars

Tid: 10.00
Stad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde

Les meir

Ta bussen til KBK-kampane

For å møte den forventa pågangen av reisande i Kristiansund som skal på heimekampane til Kristiansund Ballklubb (KBK), vil FRAM køyre med fleire bussar på nokre av dei ordinære avgangane før og etter kampane.

Les meir