Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Det 21. kulturtorget er i gang

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for nettverket som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 25. januar

Moms kompensasjon, Handlingsplan for kontroll- og tilsynsarbeid, og rapportering om skolebesøk, er mellom sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Har du forslag til eit nytt utvalt kulturlandskap?

Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal har sidan 2009 hatt status som Møre og Romsdal sitt utvalde kulturlandskap. No ønsker regjeringa å utvide ordninga til å omfatte fleire geografiske område. 

Les meir

Styrkar samarbeid mellom skole og næring

Fagskolen i Kristiansund og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer biomarin næring til dialog og samarbeid om framtidig behov for kompetanse. Tysdag 24. januar blir det frukostmøte på fagskolen.

Les meir

Bokbåten Epos invitere barn og unge om bord

I januar legg Bokbåten Epos ut på tur nummer 102 i Møre og Romsdal. Totalt 71 stader får besøk av båten, som er fullasta med bøker, lydbøker og boksekkar. – Vi har kulturprogram på dei fleste stoppa, som passar for barnehagebarn, litt større skolebarn og familiar, sier fylkesbiblioteksjef Annette Elin Koch.

Les meir

Kulturtorget 2017: Frå opera til jazz

Kulturtorget 2017 blir arrangert i Molde, tysdag 24. – torsdag 26. januar. Det blir tre innhaldsrike dagar med kulturopplevingar innan musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst. 

Les meir

Fylkesplan 2017-2020 -vedtak endeleg plan

Fylkesplan 2017-2020, regional plan for Møre og Romsdal vart vedtatt av fylkestinget 12. desember 2016, sak T-84/16. 

Les meir

Kulturminneplan for Aukra

Møre og Romsdal fylkeskommune ved kulturavdelinga gratulerer Aukra kommune med vedtak av kommunal kulturminneplan. Samstundes oppfordrar vi dei resterande ni kommunane som ikkje har starta, til å søke Riksantikvaren om tilskot for 2017.

Les meir

Justeringar for bussrutene 530 og 534 i ytre Fræna

Det har blitt nokre justeringar for rutene 530 (skolebuss) og 534 i ytre Fræna. Endringane trer i kraft frå måndag 16. januar. Desse rutetidene kjem i tillegg til dei tidene som allereie står i ruteheftet. Det digitale rutehefte på frammr.no vil bli oppdatert i løpet av måndag.

Les meir

20 bibliotek mottok arrangementsstøtte frå fylkesbiblioteket i 2016

Fylkesbiblioteket tildelte totalt 200.000 kr til arrangement i 20 folkebibliotek i 2016

Les meir