Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Har fordelt 736 000 kroner til frivillige verksemder

Fylkeskultursjefen har fordelt prosjektilskott til frivillige verksemder for 2. halvår. Kulturavdelinga mottok 28 søknader, med ein total søknadsum på ca 1,8 mill. kroner.

Les meir

Ungdommens fylkesting har valt nytt ungdomspanel

På siste dag av ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund blei det nye ungdomspanelet for 2016 valt. Den nye leiaren er Norunn Brøste Kjersem frå Molde.

Les meir

Ungdommens fylkesting set ungdom og rus på dagsorden

Under dag to av ungdommens fylkesting (UFT) viste ungdommane eit stor engasjement rundt saka "ungdom og rus". Saka blei innleia av Håvard Bjørnerem frå ungdomspanelet og Siv Aksnes frå Rustenesta i Kristiansund. 

Les meir

Smøla er Årets ungdomskommune 2016

I år var tre kommunar nominert til «Årets ungdomskommune», Ålesund, Ulstein og Smøla. Det var Smøla kommune, representert av Elisabeth Margrete S. Gulla og Gunnhild Holm frå Smøla ungdomsråd som til slutt fekk prisen.

Les meir

Informasjonsmøte om utbetring av Godøytunnelen

Onsdag 16. november blir det informasjonsmøte om utbetring av Godøytunnelen. Det er Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Giske kommune som inviterer til møtet. 

Les meir

Nye hurtigbåt- og bussruter i Vestnes frå neste år

Frå 1. januar 2017 blir det nye ruter for hurtigbåt og buss i Vestnes kommune. Dette skjer i samband med ny anbodskontrakt. – Vi har no fått til ei meir samordna planlegging av rutene, både for buss og hurtigbåt. Dette vil bli ein fordel for passasjerane, seier Kristine Vikhagen rådgivar i samferdselsavdelinga. 

Les meir

Møte i kontrollutvalet 2. november

Møtet startar med to orienteringar: Beredskap og krisehandtering og vedlikehaldsslepp på fylkesvegane. Den ordinære saksbehandlinga startar kl. 10.45

Les meir

2,3 mill. kr til kystsoneplanlegging og tiltak i lakseoppdrettsnæringa

Fylkespolitikarane støtta tiltak for å stimulere til verdiskaping og betre berekraft i oppdrettsnæringa.

Les meir

Kultursekk barnehage blir forlenga til 2018

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok sist veke å forlenge ordninga Kultursekk barnehage fram til juni 2018. -Det vil seie at barnehagane som er med i Kultursekk barnehage får kulturtilbod også dei to neste åra, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Les meir

Fekk ikkje inn forslag til likestillingsprisen 2016

Møre og Romsdal fylkeskommune ved kultur- og folkehelseutvalet, deler normalt ut likestillingsprisen kvart år. Sist veke gjorde kultur- og folkehelseutvalet vedtak om at prisen ikkje blir delt ut i 2016.

Les meir