Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Pressemeldingar

Her finn du pressemeldingar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.


Auka satsing på internasjonalisering i vidaregåande opplæring

Godt over 1000 elevar frå vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal deltok i eit eller fleire internasjonaliseringsprosjekt siste skoleår. Det er flest elevar frå Nordre Sunnmøre som deltek. Dette viser ein rapport som vart behandla i utdanningsutvalet sist veke.

Les meir

Vaksne kvinner er storbrukarar av e-bøker i Møre og Romsdal

Utlånsstatistikken for e-bøker frå folkebiblioteka i Møre og Romsdal viser at det er kvinner mellom 50-65 år, som les mest elektroniske bøker. Dei står for 2/3 av det totale utlånet. 

Les meir

-Fagarbeidarar er viktige aktørar for framtida vår

I februar og mars blir det arrangert samlingar for 2.års lærlingar som skal ta fagbrev eller sveinebrev i løpet av 2017. Påmeldingsfristen er 22. februar. 

Les meir

Ikkje lenger takstfritak for elbilar på fylkesvegferjene

Frå 1. mars er takstfritaket for el-bilar på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal oppheva. Då skal elbilar betale vanleg takst.

Les meir

Prosjektleiar for Campus Kristiansund er klar

Roland Mauseth frå Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er engasjert av Møre og Romsdal fylkeskommune som prosjektleiar for Campus Kristiansund. Han tek til i stillinga omgåande, og vil leie prosjektet og koordinere dei ulike aktørane som skal vere med. Fram mot påske vil ein no arbeide med å få på plass resten av prosjektorganisasjonen, som får kontor i Kristiansund sentrum.

Les meir

Har fordelt 1 million til kulturminne og kulturmiljø

I dag fordelte kultur- og folkehelseutvalet ut tilskot på til saman 1 million kroner til prosjekt frå heile fylket. Til saman har det kome inn 15 søknadar der 11 har fått tilskot.

Les meir

Rammeavtale for billettkontroll signert

Fredag 27. januar blei rammeavtalen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og NOKAS AS for billett- og kvalitetskontroller om bord i alle bussane, hurtigbåtane og ferjene våre i fylket signert.

Les meir

67 millionar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Fylkesrådmannen tilrår å tildele 67 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2017. Saka skal opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 8. februar. 

Les meir

Ønsker å løyve 95 000 kroner til barnefestival

Fylkeskultursjefen tilrår at Molde barnefestival AS, «Rabalder», skal få eit tilskot på 95 000 kroner i. Saka blir behandla i kultur- og folkehelseutvalet onsdag neste veke.

Les meir

Endring for ferjeruta mellom Stranda-Liabygda laurdag 11. og søndag 12. februar

På grunn av arbeid på Liabygda ferjekai den 11. og 12. februar, vil kaia vere stengd og ferjerute 14 Stranda-Liabygda køyre frå Stranda til Linge dei to dagane.

Les meir

Kontaktpersonar

Inger Johanne Moene Inger Johanne Moene
Informasjonssjef
71 28 01 82 /
Mob. 472 84 003
Send e-post
Elin Johanson Lyngstad Elin Johanson Lyngstad
Informasjonsrådgivar
71 28 01 79 /
Mob. 975 86 633
Send e-post
Ingvild Dverseth  Sæter Ingvild Dverseth Sæter
Informasjonsrådgivar
71 28 01 78 /
Mob. 977 66 896
Send e-post