Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Organisasjon

Her  finn du informasjon om korleis Møre og Romsdal fylkeskommune er organisert for å levere dei teneste som er omtala under "Tenesteområde"  I menyen til venstre kan du finne meir informasjon om den interne organiseringa av einingane.

Fylkesadministrasjonen ligg i Molde.

Vi har i alt 39 driftseiningar (25 skolar, 4 kompetanserregionar og 9 einingar i sentraladministrasjonen). Stabsavdelingane ivaretek m.a. politisk sekretariatsfunksjon for fylkesordførar, fylkesutval og fylkesting, støttefunksjonar for fylkesrådmannen og linjeeiningane.

Kontaktpersonar

Nils Gunnar Solli Nils Gunnar Solli
Administrasjonssjef
71 28 01 60 /
Mob. 913 28 067
Send e-post
Dag Lervik Dag Lervik
Personalsjef
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post