Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sommarstatus frå ungdomspanelet

Da det blei valt nytt ungdomspanel i november 2016, var vi ein spent og ivrig gjeng som trådde til i dei nye verva våre.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 26. Juni

Siste møte i fylkesutvalet før sommaren har no starta opp. Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School, uttale i samband med etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand og finansiering av kapasitetsauke Rute 14 Stranda – Liabygda er mellom sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Bør ikkje få løyve til deponering av ordinært avfall på Raudsand no

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik rår til at fylkesutvalet går i mot etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand før ei konsekvensutgreiing er klar.

Les meir

Fylkesordføraren tala til fylkestinget

Fylkesordførar Jon Aasen heldt i dag sin årlege tale til fylkestinget. Sentrale tema i talen var kommune- og regionreforma og utfordringar og moglegheiter knytt til kultur, utdanning, samferdsel og regional utvikling.

Les meir

Fylkestinget 12. og 13. juni

Det to dagar lange junitinget har no starta opp. Tingsete vert denne gong helde i Fosnavåg, og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021, Anbodsutlysing Nordmørspakken og Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 12. juni

I samband med fylkestinget er det eit ekstra møte i fylkesutvalet. Dekketilstand - fylkesveg i Møre og Romsdal, Investeringsprogram  for fylkesvegar 2018 -2027 og Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Nye retningslinjer for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal

Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal skal delast ut for 44. gong i 2017. Prisen vart etablert i 1973, og innretninga og vilkår har vore dei same i alle år.  

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala i veke 23

 Denne veka er det møte i alle fire hovudutvala. Sjå oversikta under for meir informasjon om kvart enkelt møte. Du finn ei oversikt over alle dei politiske møta våre for 2017 på mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

Søknad om midlar til Entreprenørskapsløype III, prosjektet kongsnegl frå Noreg til Kina og Kystverket Midt-Noreg er tre av sakene som utvalet skal behandle. Møtet finn stad i Vestnes og Rauma. 

Les meir

Møte i kontrollutvalet 31. mai

Tid: 10.00
Stad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde

Les meir