Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Fylkeskulturprisen 2016 går til Inger Marie Bakke

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok samrøystes å gje fylkeskulturprisen for 2016 til Inger Marie Bakke. 

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 5. desember

Ruteendringsprosessen 2017, taktsak 2017 og takstretningslinjer for bil-, hurtigbåt- og fylkesvegferjeruter 2017 og strakstiltak innan trafikktrygging er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. desember er det møte i regional- og næringsutvalet. Støtte til prosjektet Vekst i stordal og støtte til den biomarine klynga Blue Legasea er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 21. og 22. november

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp, og økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017, tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund, og høyringssvar Regionreforma - Nye folkevalte regionar er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 21. november

Møtet startar med to orienteringar: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Effektivisering i sentraladministrasjonen» og «Rekneskapsrevisjon 2016 - revisjonsplan og status i revisjonsarbeidet». Etter orienteringane blir det saksbehandling etter sakslista. 

Les meir

Går inn for at Møre og Romsdal held fram som eigen region

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkestinget til å gå inn for at Møre og Romsdal skal halde fram som eigen region i høyringsuttalen til Stortinget.

Les meir

Møte i dei fire hovudutvala 14. november

Måndag 16. november er det møte i alle fire hovudutvala. Alle skal behandle saka Økonomiplan 2017- 2020 med budsjett for 2017, i tillegg til andre saker. 

   
   
Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet

Økonomiplan 2017-2020 og støtte til Byen som regional motor og møbel- og interiørklynga Norwegian Rooms, er blant sakene som står på agendaen den 14. november.

Les meir

Fylkesrådmannen sitt framlegg til Økonomiplan 2017-2020

Store økonomiske utfordringar framover ligg til grunn for framlegget til Økonomiplan 2017-20, som fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik legg fram til politisk behandling.

Les meir

Ungdommens fylkesting har valt nytt ungdomspanel

På siste dag av ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund blei det nye ungdomspanelet for 2016 valt. Den nye leiaren er Norunn Brøste Kjersem frå Molde.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post