Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i regional- og næringsutvalet

Måndag 24. og 25. oktober er det møte i regional- og næringsutvalet. Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond og bruk av næringsretta midlar til regional utvikling er blant sakene utvalet skal behandle. Utvalet vil også få ei statusrapportering for reiselivsnæringa og ei orientering om tiltak i kommunane som er råka av oljenedturen.

Les meir

Fylkesting 17. og 18. oktober

Det to dagar lange møte i fylkestinget har no starta opp. Møte starta med uttdeling av fylkestrafikktryggingsprisen, som i år gjekk til Aksjonsgruppa ved Hessa skole. Økonomirapportering per 2. tertial 2016, Tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund og Nordøyvegen - prinsippielle spørsmål er mellom sakene tinget skal behandle.   

Les meir

Møte i fylkesutvalet 17. oktober

Søknad frå Tingvoll Økopark Eiendom AS - om fylkeskommunal sjølvskyldnargaranti, Orientering: Kunnskapsgrunnlag til regionreforma og Nordøyvegen - Prinsipielle spørsmål er melllom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Aksjonsgruppe ved Hessa skole får Trafikktryggingsprisen 2016

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal vedtok i dag å dele ut Trafikktryggingsprisen 2016 til «Aksjonsgruppa for Hessa skole» i Ålesund kommune.  

Les meir

Bør halde fram som eige fylke

I samband med regionreforma har Nordlandsforsking  AS gjort ei ekstern og uavhengig utredning av dei maktpolitiske konsekvensane for Møre og Romsdal i ein ny og større region, og anbefalinga er klar: Møre og Romsdal bør halde fram som eige fylke.

Les meir

Fylkesting 17.-18.oktober

Økonomirapportering per 2. tertial, tilskot til bygging av ishall i Kristiansund og Nordøyvegen - prinsippielle spørsmål er nokre av sakene som fylkestinget skal behandle. Tingsamlinga går over to dagar og startar med utdeling av Trafikktryggingsprisen.

Les meir

Møte i kontrollutvalet 28. september

Tilbakemelding frå samferdselsutvalet på forvaltningsrevisjonsrapporten "Ferjeanboda i Møre og Romsdal, plan for verksemda 2016 - 2019 og bestilling og prosjektplan - Drift og vedlikehald av skolebygg, er nokre av sakene som kontrollutvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 19. og 20. september

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Felles cruisestrategi for Vestlandet, og høyringsinnspel om fylkesmannsembeta sin framtidig struktur er mellom sakene utvalet skal behandle på første dag av møtet.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 20.september

Økonomirapportering per 2. tertial 2016, grøn finansforvaltning og tilskot til bygging av hall over kunstisbanen i Kristiansund, er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle på dag to av møtet. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 19. september

Felles cruisestrategi for Vestlandet, byggerekneskap for bygg K103 Molde videregående skole og utgreiing om fylkesmannsembeta sin framtidig struktur - høyringsinnspel, er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle på dag ein av møtet. Møtet fortsett 20.september kl. 09.15.  

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post