Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Nytt kostnadsanslag for Nordøyvegen

Møre og Romsdal fylkeskommune har no motteke nytt kostnadsanslag for Nordøyvegen. Det er Statens vegvesen har gjort anslaget, som er basert på nye teikningar med mindre stigning i tunnelane.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 8. september

Psykisk helse og fråfall i vidaregåande opplæring, vurdering av effekten av å innlemme Møre og Romsdal i ein større region, og organisering og gjennomføring av hausteksamen 2016, er mellom sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 7. september

Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal - oppfølging av tilrådingar, skredsikringsbehov i Møre og Romsdal og utbetring fv 325 Nordsidevegen Surnadal, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i kultur-og folkehelseutvalet 7. september

Spelemidlar kulturbygg 2016, likestillingsarbeidet i Møre og Romsdal fylkeskommune og auke i eigendel for deltaking i Kultursekken, er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Åtvarar oljeindustrien

På årets oljemesse i Stavanger åtvarar fylkesordførar Jon Aasen oljebransjen mot eit dårleg rykte. -Eg er bekymra for at kunnskapslaus kritikk og myter skal øydeleggje for rekrutteringa, seier Aasen.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. september er det møte i regional- og næringsutvalet. Midlar til omstilling i næringslivet, støtte til utviklingsprosjekt for den marine ingrediensindustrien og felles cruisestrategi for Vestlandet er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal på kongeleg hagefest

I går arrangerte H.M Kong Harald og H.M Dronning Sonja fest i sin eigen «hage», Slottsparken, og ungdomspanelet i Møre og Romsdal var blant dei inviterte!

Les meir

Møte i kontrollutvalet 31. august

Orientering om finans- og gjeldsforvaltiniga, effektivisering av sentraladministrasjonen og drøfting av prosjektet drift og vedlikehald av skolebygg, er nokre av sakene som kontrollutvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møte i fylkesutvalet etter sommaren har starta opp. Møte starta med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møtet etter sommaren startar med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy. Orienteringa er:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post