Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i kontrollutvalet 31. august

Orientering om finans- og gjeldsforvaltiniga, effektivisering av sentraladministrasjonen og drøfting av prosjektet drift og vedlikehald av skolebygg, er nokre av sakene som kontrollutvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møte i fylkesutvalet etter sommaren har starta opp. Møte starta med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møtet etter sommaren startar med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy. Orienteringa er:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Fylkesordføraren: Ikkje legg ned lånekassen sitt kontor i Ørsta

I ein uttale til styret i Lånekassen i dag, oppmodar fylkesordførar Jon Aasen Lånekassen om å behalde kontoret sitt i Ørsta.

Les meir

Ungdomspanelet oppmodar: Engasjer deg i årets TV-aksjon

TV-aksjonen blir arrangert kvar søndag i oktober, og første gong var i 1974. Sidan den gong har det norske folk samla inn heile sju milliardar kroner til menneske som treng livsviktig hjelp. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Les meir

Ein siger for ferjefylka

I går vart det kjent at Konkurransetilsynet ikkje godkjenner salet av Fjord 1 – aksjane til Torghatten.   – Som fylkesordførar i ei eit av dei største ferjefylka er eg veldig glad for denne avgjerda. Det vil hindre monopolisering og oppretthalde ein viss konkurranse i ferjemarknaden, seier Jon Aasen.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 27. juni

Det siste møte i fylkesutvalet før sommaren har no starta opp.Framlegg til høyring for Fylkesplan for Møre og Romsdal  2017-2020, Disponering av midlar frå høgskulefondet og innspel til stortingsmeldinga "Bærekraftige byer og sterke distrikter" er mellom sakene utvalet skal behandle. I tllegg til behandling av saker etter saklista vert det halde tre orienteringar.

Les meir

Kva gjer deg unik?

Dette var tema for den første festivalen #UNGiMR, som vart arrangert fredag 17. juni av ungdomspanelet i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Les meir

Fylkesting 13.-14. juni

Økonomirapportering per 1. tertial, Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2017-2019, Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring 2015-2019 og investeringsplan for fylkeskommunale bygningar er mellom sakene fylkestinget skal behandle. Tingsamlinga går over to dagar og startar med fylkesordføraren sin tale til fylkestinget. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 13. juni

I samband med fylkestinget er det møte i fylkesutvalet. Utbetring av fv658 Godøytunnelen og Høyring – Grunnlagsdokument Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 er sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post