Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Svein Røsberg fekk trafikktryggingsprisen

10. oktober vart trafikktryggingsprisen overrekt Molde fotballklubb ved Svein Røsberg. Han får prisen for stort engasjement knytt til trafikktrygging i idrett.

Les meir

Valg av fylkesutvalg, fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

Fylkeskommunen skal i haust velje ei rekkje organ. Fylkesutval, fylkesordførar og varaordførar, faste utval m.v skal veljast i fylkestinget sitt konstituerande møte innan utgangen av oktober månad.

Les meir

Transportprogram for Vestlandet 2012 - 2015 - høyring

Vestlandsrådet vedtok tysdag 14.juni 2011 å sende Transportplan for Vestlandet – Handlingsprogram 2012 – 2015 ut på høyring.

Les meir

Kondolanseprotokoll på fylkeshuset

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettar felles kondolanseprotokoll på Fylkeshuset for å minnast ofra og dei pårørande etter terroråtaket i Oslo og på Utøya.

Les meir

-Eit åtak på demokratiet vårt

Det er med stor sorg og medkjensle vi mottar meldingane om det grusomme som har skjedd på Utøya og i Oslo. Terrorbombinga i Oslo og massakren på Utøya er eit frykteleg åtak mot Norge, der også Møre og Romsdal er direkte råka.

Les meir

Fylkesordføraren sin tale

Fylkesordførar Olav Bratland har halde sin siste årstale til fylkestinget. Les heile talen her.

Les meir

Oppstartsmøte for Ferjefri E39

Det nye styret for ferjefri E39 på Vestlandet har sitt første møte torsdag 26.mai.

Les meir

- Rokkar ikkje ved tidlegare fylkestingsvedtak

Ny utgreiing og nye anslag for Trollheimstunnelen rokkar ikkje ved tidlegare vedtak i fylkestinget eller kommunestyrevedtak i Surnadal og Sunndal. Lang tunnel er framleis det mest aktuelle alternativet for denne vegstrekninga, meiner fylkesordførar Olav Bratland.

Les meir

Vilje til vekst

Likestillingsutvalet i Møre og Romsdal, samt Tausaløftet i Norddal inviterar til konferanse med skjemt og alvor i Valldal 5. april.

Les meir

Fokus på Kvinnedagen!

Reidun Klock Tjervåg har skrive eit lesarinnlegg om likestilling

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Rådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post