Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i utdanningsutvalet 8. september

Psykisk helse og fråfall i vidaregåande opplæring, vurdering av effekten av å innlemme Møre og Romsdal i ein større region, og organisering og gjennomføring av hausteksamen 2016, er mellom sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 7. september

Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal - oppfølging av tilrådingar, skredsikringsbehov i Møre og Romsdal og utbetring fv 325 Nordsidevegen Surnadal, er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i kultur-og folkehelseutvalet 7. september

Spelemidlar kulturbygg 2016, likestillingsarbeidet i Møre og Romsdal fylkeskommune og auke i eigendel for deltaking i Kultursekken, er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Åtvarar oljeindustrien

På årets oljemesse i Stavanger åtvarar fylkesordførar Jon Aasen oljebransjen mot eit dårleg rykte. -Eg er bekymra for at kunnskapslaus kritikk og myter skal øydeleggje for rekrutteringa, seier Aasen.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. september er det møte i regional- og næringsutvalet. Midlar til omstilling i næringslivet, støtte til utviklingsprosjekt for den marine ingrediensindustrien og felles cruisestrategi for Vestlandet er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal på kongeleg hagefest

I går arrangerte H.M Kong Harald og H.M Dronning Sonja fest i sin eigen «hage», Slottsparken, og ungdomspanelet i Møre og Romsdal var blant dei inviterte!

Les meir

Møte i kontrollutvalet 31. august

Orientering om finans- og gjeldsforvaltiniga, effektivisering av sentraladministrasjonen og drøfting av prosjektet drift og vedlikehald av skolebygg, er nokre av sakene som kontrollutvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møte i fylkesutvalet etter sommaren har starta opp. Møte starta med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Møte i fylkesutvalet 29.august

Det første møtet etter sommaren startar med ei orientering frå landbruksdirektør Frank Madsøy. Orienteringa er:- Landbruksmeldinga 2012 – status. Ny landbruksmelding 2016.

Les meir

Fylkesordføraren: Ikkje legg ned lånekassen sitt kontor i Ørsta

I ein uttale til styret i Lånekassen i dag, oppmodar fylkesordførar Jon Aasen Lånekassen om å behalde kontoret sitt i Ørsta.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Rådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post