Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i regional- og næringsutvalet tysdag 7. juni

Millionar til omstilling, byutvikling, inkludering og gründermobilisering er blant sakene politikarane  skal behandle.

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 31.mai

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og tildeling kunstnarstipend 2016 er nokre av sakene som utvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 1. juni

Høyring – Grunnlagsdokument Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029, utbetring av Godøytunnelen og innspel frå samferdselsutvalet til Fylkesplan for Møre og Romsdal er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i fylkesutvalet tysdag 24. mai

Dag to av møte i fylkesutvalet har no starta opp. Møte startar opp med behandling av saka om Økonomireform - oppnemning av forhandlingsutval og mandat. Vidare i møte er mellom anna Økonomirapportering per 1. tertial 2016, Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2017-2020 og Investeringsplan for fylkeskommunale bygningar saker utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i fylkesutvalet måndag 23. mai

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Oppnemning av forhandlingsutval og mandat i samband med regionreforma, Stopping av aktivitetar og bestilling på Nordøyvegen er mellom sakene utvalet skal behandle i dag.

Les meir

Møte i fylkesutvalet måndag 23. og tysdag 24. mai

Oppnemning av forhandlingsutval og mandat i samband med regionreforma, Stopping av aktivitetar og bestilling på Nordøyvegen, Økonomirapportering per 1. tertial 2016, Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2017-2020, Investeringsplan for fylkeskommunale bygningar og byggjeprogram - K651 Spjelkavik Idrettshall er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Oppnemner forhandlingsutval og mandat til nabosamtalar

I neste veke skal saka om regionreform opp i fylkesutvalet. Her vert det mellom anna lagt fram forslag til forhandlingsutval og mandat for å avklare premissar og føresetnader for nabosamtalar med fylka Sogn og Fjordane, Sør- og Nord-Trøndelag og Oppland. 

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. mai

Møte startar med ei orientering om Sunnmøre museum v/Direktør Ivar Gunnar Braaten. Planprogram for Regional delplan for museum, Orientering frå Sunnmøre friluftsråd, Rapport - Evaluering av program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013-2016, Signerte samarbeidsavtalar om folkehelse og Partnarskapsforum 2016 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 3. mai

Etablering av reisegaranti og driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2015, er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet 2. og 3. mai

Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal, vilfond 2016, årlege tilskot til inkubatorane og prosjektet LæringsArena Ulstein er blant sakene regional- og næringsutvalet skal behandle. 

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post