Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein politisk styrt organisasjon, med direkte val til fylkestinget kvart 4. år. Inneverande valperiode starta i oktober 2011. Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) leiar møta i fylkestinget og fylkesutvalet, og er fylkets øvste politiske leiar.


Møte i kultur- og folkehelseutvalet 4. mai

Møte startar med ei orientering om Sunnmøre museum v/Direktør Ivar Gunnar Braaten. Planprogram for Regional delplan for museum, Orientering frå Sunnmøre friluftsråd, Rapport - Evaluering av program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013-2016, Signerte samarbeidsavtalar om folkehelse og Partnarskapsforum 2016 er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 3. mai

Etablering av reisegaranti og driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal 2015, er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet 2. og 3. mai

Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal, vilfond 2016, årlege tilskot til inkubatorane og prosjektet LæringsArena Ulstein er blant sakene regional- og næringsutvalet skal behandle. 

Les meir

Møte i kontrollutvalet 27. april

Gjennomsyn av fylkesutvalet og klagenemda sine møtebøker for 2. halvår 2015 og årsregnskap 2015 - oppfølgingspunkter, er nokre av sakene som utvalet skal behandle.

Les meir

Held fram med nynorsk som administrasjonsspråk

Etter ein lang og god debatt vedtok Fylkestinget at administrasjonsspråket i Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere nynorsk.

Les meir

125 000 kr fordelt til ungdomstiltak

Støtte til fleire ungdomsklubbar, danseforestilling og paintball er nokre av tiltaka som ungdomspanelet har løyvd pengar til gjennom ungdomsmidlane for våren 2016.

Les meir

Fylkesting i Geiranger 11. og 12. april

Det to dagar lange i møte i fylkestinget har no starta opp. De kan følgje debatten direkte her:  http://mrfylke.no/Politikk/Web-TV

 

Les meir

Møte i fylkesutvalet 11. april

I samband med at Fylkestinget er samla i Geiranger, er det møte i fylkesutvalet. Oppreisningsordning for barn som fekk behandling for tuberkulose i fylkeskommunal helseinstitusjon, Finansiering av tiltak på Hareid ferjekai, Regionreforma - Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver og Endring av budsjett 2016 er mellom sakene utvalet skal behandle.

 

Les meir

Takka av kontrollsjef Hans Blø

Etter 34 år i Møre og Romsdal fylkeskommune, vart kontrollsjef Hans Blø takka av på Fylkestinget i dag.

Les meir

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Gunn Berit Gjerde Gunn Berit Gjerde
Fylkesvaraordførar
71 28 04 51 /
Mob. 415 44 001
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 62 /
Mob. 901 08 512
Send e-post