Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Vaksne kvinner er storbrukarar av e-bøker i Møre og Romsdal

Utlånsstatistikken for e-bøker frå folkebiblioteka i Møre og Romsdal viser at det er kvinner mellom 50-65 år, som les mest elektroniske bøker. Dei står for 2/3 av det totale utlånet. 

Les meir

Har fordelt 1 million til kulturminne og kulturmiljø

I dag fordelte kultur- og folkehelseutvalet ut tilskot på til saman 1 million kroner til prosjekt frå heile fylket. Til saman har det kome inn 15 søknadar der 11 har fått tilskot.

Les meir

67 millionar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Fylkesrådmannen tilrår å tildele 67 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2017. Saka skal opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 8. februar. 

Les meir

Ønsker å løyve 95 000 kroner til barnefestival

Fylkeskultursjefen tilrår at Molde barnefestival AS, «Rabalder», skal få eit tilskot på 95 000 kroner i. Saka blir behandla i kultur- og folkehelseutvalet onsdag neste veke.

Les meir

Hugs å søke tilskot til Fartøyvern 2017

Frist for å søke tilskot til verneverdige fartøy i 2017 er 31. januar

Les meir

Det 21. kulturtorget er i gang

Kulturtorget er den viktigaste møteplassen for nettverket som arbeider med kulturformidling til barn og unge i Møre og Romsdal.

Les meir

Har du forslag til eit nytt utvalt kulturlandskap?

Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal har sidan 2009 hatt status som Møre og Romsdal sitt utvalde kulturlandskap. No ønsker regjeringa å utvide ordninga til å omfatte fleire geografiske område. 

Les meir

Prosjektmidlar til datakurs for nybegynnarar i dei kommunale biblioteka

Fylkesbiblioteket og studieforbundet AOF i Møre og Romsdal med tilskot frå Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) til grunnleggjande digital opplæring for innbyggarane  

Les meir

Bokbåten Epos invitere barn og unge om bord

I januar legg Bokbåten Epos ut på tur nummer 102 i Møre og Romsdal. Totalt 71 stader får besøk av båten, som er fullasta med bøker, lydbøker og boksekkar. – Vi har kulturprogram på dei fleste stoppa, som passar for barnehagebarn, litt større skolebarn og familiar, sier fylkesbiblioteksjef Annette Elin Koch.

Les meir

Kulturtorget 2017: Frå opera til jazz

Kulturtorget 2017 blir arrangert i Molde, tysdag 24. – torsdag 26. januar. Det blir tre innhaldsrike dagar med kulturopplevingar innan musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst. 

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.