Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Fylkeskommunen gir kr 160.000 til etablering av StikkUt vinter

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal har fått tilskot for å etablere StikkUt i vinterhalvåret.

Les meir

Fem Artist-in-residence prosjekt for Møre og Romsdal får støtte

Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut midlar til aktørar som skal utvikle Artist-in-residence ordning i Møre og Romsdal. Ordninga går ut på å tilby gratis arbeidsplass og bustad til profesjonelle kunstnararar frå inn- og utland, som ønsker arbeidsopphald i fylket vårt. Søknadane er no behandla, og fem aktørar får støtte. 

Les meir

Vurderer du å sette i stand eit gamalt hus?

No kan du få hjelp til å vurdere korleis du skal sette i stand eit gamalt hus. - Skal du søke tilskot eller planlegg du ny bruk av eit verneverdig hus, kan du søke tilskot til planlegginga, seier Helge Aarset som er rådgivar i fylkeskommunen.

Les meir

Profesjonelt kulturtilbod frå barnehage til videregåande skole

Det profesjonelle kulturprogrammet i Kultursekken for sesongen 2016-2017 er godt i gang, og barn og unge frå barnehagealder til videregående skole har allereie hatt mange gode kulturopplevingar i regi av Kultursekken. 

Les meir

Over 70 stader får besøk av Bokbåten Epos

 –Vi har kulturprogram på dei fleste stoppa, som passar til både barnehageborn, litt større skoleborn og familiar. Totalt 71 stader får besøk av båten, som er fullasta med bøker, lydbøker og boksekkar. Bokbåten er eit unikt tilbod til mange små stadar i Møre og Romsdal, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Les meir

Satte søkelyset på marint søppel og forvaltning av kysten

Kultur- og folkehelseutvalet har bedt om å utrede behov for ei Skjærgårdsteneste i Møre og Romsdal. Torsdag 22. september møttes fleire aktørar med ansvar langs kysten for å seie noko om behovet, samt formidle kva dei kunne bidra med dersom ei teneste blei oppretta. 

Les meir

Ein halv million til verneverdige fartøy

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt ein sum på 500 000,- til verneverdige fartøy i fylket. 

Les meir

Rusforebyggande arbeid nyttar

Sist veke var det møte i fylkeskommunen si arbeidsgruppe Rusforebygging God Helse.  

Les meir

Fylkeskommunen har mottatt prisen "Æresvandrer 2016"

Laurdag kveld fekk Møre og Romsdal fylkeskommunen tildelt prisen ”Æresvandrer 2016” på Norsk Vandrefestival i Rindal. Fylkeskommunen fekk prisen for si satsing på morotur.

Les meir

Eit byks i riktig retning

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har no ferdigstilt samlerapporten frå kommunekartlegginga om barn og unge sine oppvekstvilkår i Møre og Romsdal. Rapporten har vi valt å kalle BarneByks

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.