Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Søk støtte til Artist-in-residence Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut prosjektstøtte til aktørar som vil utvikle Artist-in-residence ordning for Møre og Romsdal. Prosjektet skal vere toårig, og det kan søkast om støtte på inntil kr 150 000. Søknadsfrist: 9. oktober.

Les meir

Over tre millionar i tilskot til kulturbygg

Kultur- og folkehelseutvalet fordelte i møte 7.september 3,46 millionar kroner til kulturbygg i Møre og Romsdal. 

Les meir

Søkjer kandidatar til Fylkeskulturprisen 2016

Kjenner du ein person eller organisasjon som har gjort ein kulturinnsats utanom det vanlege i Møre og Romsdal?

Les meir

Skal sjå på kulturminne i Nesset, Averøy og Ørsta

Kulturminneplan for Møre og Romsdal fylke vart vedteke i 2015. Planen inneheld over 1000 viktige kulturminne av nasjonal og regional verdi.  

Les meir

Er du eigar av eit kulturminne – utan å vere klar over det?

Kulturminnefondet ønsker fleire søknader om tilskot til kulturminne i byar og tettstader. – Mange er eigarar av kulturminne, utan å faktisk vere klar over det, seier rådgivar Toril Moltubakk i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

1,5 millionar til atelierstøtte

Profesjonelle kunstnarar i Møre og Romsdal får fylkeskommunal støtte til felles arbeidsverkstad.

Les meir

Samling for folkehelsekoordinatorar

Sommarens samling for folkehelsekoordinatorane i kommunane hadde hovudtema psykisk helse og livskvalitet og samferdsel og folkehelse.

Les meir

Imponert av engasjement og dugnadsånd

Sist veke vart styremøte for det nasjonale turskiltprosjektet arrangert i Møre og Romsdal. 

Les meir

Rekordstor oppslutning på integreringsseminar

Det var rekordstor oppslutnin på årets partnarskapsforum i God Helse-partnarskapet. Integrering var hovudtema.

Les meir

Delte ut 600 000 i kunstnarstipend

Kultur- og folkehelseutvalet delte måndag 13.juni ut kunstnarstipend på tilsaman 600 000 kr.  Fem av åtte mottakarar, var samla til overrekking på Scandic Parken i Ålesund.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.