Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Friluftsliv

Kulturavdelinga si hovudoppgåve innan friluftsliv er å stimulere til, og vere ein pådrivar for at innbyggjarane kan drive miljøvennleg friluftsaktivitet.

Kommunar, interkommunale friluftsråd og friluftsorganisasjonar er viktige samarbeidsparter for å fremme eit aktivt og godt friluftsliv i fylket. Kulturavdelinga gir innspel på kommunal og lokal planlegging som angår friluftslivet, og kan bistå med rådgjeving og tilskott til aktivitet og anlegg.

Friluftsliv i Møre og Romsdal

 

Morotur.no      

I samarbeid med kommunane og frivillige turentusiastar har fylkeskommunen etablert nettsida morotur.no. Nettsida presenterar eit variert utval av turar innan kategoriane skitur, sykkel, paddling og fottur. Ein kan besøke nettsida på internett eller laste ned mobilapp på Appstore eller Google play. Morotur er også leverandør av turskildringar til turkassetrimmen StikkUT!

Tilskot til friluftsliv

Turskiltprosjektet

Fylkeskommunen samarbeider med Gjensidigestiftinga om å tildele midlar til skilting og merking av turstiar. Ordninga blir lyst ut kvart år. For informasjon, kontakt rådgivar for friluftsliv Petter Jenset på Petter.jenset@mrfylke.no , tlf 71258901, mob 92234244.

For meir informasjon om korleis du søkjer og rapporterer på desse midlane, trykk HER.

Statlege tilskot

Kulturavdelinga forvaltar også to ordningar på oppdrag frå  Miljøverndepartementet. 

Desse er:

  • Tilskot til friluftslivstiltak. For meir informasjon, trykk HER.
  • Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde. For meir informasjon, trykk HER.

Spelemidlar kan også nyttast til anlegg for friluftsliv. For informasjon om spelemidlar, sjå HER

Tilskot til enkle friluftslivstiltak

Kulturavdelinga har også ei tilskotsordning for enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Dette kan til dømes vere stiar som treng eit lass med grus, eller våte parti som treng klopping. Ordninga legg til rette for at ein enkelt skal kunne søke om tilskot til innkjøp av materialer. Du finn søknadsskjema og meir om denne ordninga HER

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Fylkeskommunen starta hausten 2013 eit arbeid samen med kommunane om å kartlegge og verdsette friluftslivsområder. Målet er at alle kommunar i fylket skal ha kartlagt sine friluftslivsområde i 2018.

I Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder heter det:

-Det skal stimuleres til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.

-Fra 2018 vurderes innført krav om at kartlegging og verdsetting skal ligge til grunn for utvelgelse av friluftslivsarealer som omsøkes sikret med statlig medvirkning

Kontaktpersonar

Petter Jenset Petter Jenset
Rådgivar friluftsliv
71 28 03 05 /
Mob. 922 34 244
Send e-post