Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kulturformidling

Kulturformidling

Møre og Romsdal fylkeskommune har desse hovudoppgåvene innan kulturformidling:

  • Drift og utvikling av Kultursekken (Den kulturelle skolesekken) i alle fylket sine 36 kommunar
  • Drift av Møremusikarordninga
  • Samarbeid med Kulturtanken
  • Forvaltning av tilskotsordningar ovarfor frivillig organisasjonsliv og regionale kulturinstitusjonar
  • Drift og utvikling av Kulturrabatt for ungdom
  • Overordna ansvar for Ung Kultur Møtes (UKM)

Klikk på lenkene for meir informasjon om dei enkelte tiltaka, eller velg i venstremenyen.