Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot

Tilskot

Ønsker du å restaurere hus eller anna byggverk, rydde kulturstiar eller skjøtte kulturlandskap, eller er du kanskje eigar av eit fornminne? På denne sida kan du finne informasjon om kva for tilskot og midlar du kan søke.

Dei viktigaste tilskotsordningane for kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er:

  • Statstilskot til freda bygningar og anlegg i privat eige
  • Statstilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet Geiranger.
  • Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi
  • Tilskot frå Norsk Kulturminnefond
  • SMIL-midlar
  • Stiftinga UNI Lenke med info: http://www.stiftelsen-uni.no/r/fil/Aarsberetning_2013.pdf
  • Regionalt miljøprogram

Meir informasjon om desse tilskotsordningane finn du i menyen til venstre. Du kan også søke informasjon om ulike tilskotsordningar på sidene til departementa.


Lyser ut midlar til kreativ næring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser i desse dagar ut midlar til utvikling av dei kreative næringane. –Næringa treng nettverk og møteplassar samt meir kunnskap om forretningsdrift, seier rådigvar i Møre og Romsdal fylkeskommune, Carina Stokke.

Les meir

Ta et tak 2014-2015 - 10 årsjubileum

Norsk Kulturarv lanserer for 10. gong aksjonen "Ta et tak", med stønad på kr. 1.200.000fra Stiftelsen UNI. Midlane går uavkorta til restaturering og vedlikehald av kulturhistoriske bygningar.

Les meir

Nesten en halv million til skilting og skjøtsel av arkeologiske kulturminner i 2012

I samband med Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK), har Riksantikvaren gitt Møre og Romsdal fylkeskommune tilsagn på 470000 kr. Midlene vil bli fordelt etter søknad og prioritering, og i samråd med kommunane i fylket.

Les meir

Næring i verneverdige byområder - Invitasjon til å søke om tilskuddsmidler i 2012

Næring i verneverdige byområder” er et prosjekt under Verdiskapingsprogrammet og administreres av By- og tettstedsseksjonen (PBT) hos Riksantikvaren. Gjennom dette prosjektet ønsker kulturminnemyndighetene å øke kunnskapen om praktiske, strategiske og planmessige grep som kan medvirke til å opprettholde og videreutvikle næring i verneverdige byområder. De 8 kommunene i nettverket ”Næring i verneverdige byområder” inviteres til å søke om tilskudd til å gjennomføre relevante tiltak som kan bidra til utvikling av erfaringer og kunnskap. Det kan søkes om midler til et nytt prosjekt eller til videreføring av eksisterende pilotprosjekt. Hver kommune kan sende inn én søknad.

Les meir

Tildeling av midlar frå Kulturminnefondet 2011

9 prosjekt i Møre og Romsdal ved siste tildeling i 2011. Dette gjaldt mellom anna Løegtunet i Giske, som fekk tilskot på tre ulike prosjekt, fartøyet M/K TOMa LM 4369 i Gjemnes og restaurering av vinduer på Sølsnes gard i Molde. Sjå heile lista på Kulturminnefondet sine heimesider.

Les meir

Kontaktpersonar

Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
+4771258852 /
Mob. 415 57 888
Send e-post
Øyunn Kleiva Øyunn Kleiva
Rådgivar/arkeolog
+4771258867 /
Mob. 959 45 835
Send e-post
Jens Peter Ringstad Jens Peter Ringstad
Arkitekt
+4771258836 /
Mob. 913 28 057
Send e-post
Kristoffer Dahle Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
+4771258903 /
Mob. 992 28 103
Send e-post
Helge Aarset Helge Aarset
Rådgivar
+4771258767
Send e-post

Snarvegar

Dokument

Kulturverntilskot - søknadsskema
PDF-dokument - 54,68 kB
Kulturverntilskot - søknadsskjema word
DOC-dokument - 754,00 kB