Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot

Tilskot

Ønsker du å restaurere hus eller anna byggverk, rydde kulturstiar eller skjøtte kulturlandskap, eller er du kanskje eigar av eit fornminne? På denne sida kan du finne informasjon om kva for tilskot og midlar du kan søke.

Dei viktigaste tilskotsordningane for kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap er:

  • Statstilskot til freda bygningar og anlegg i privat eige
  • Statstilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet Geiranger.
  • Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi
  • Tilskot frå Norsk Kulturminnefond
  • SMIL-midlar
  • Stiftinga UNI Lenke med info: http://www.stiftelsen-uni.no/r/fil/Aarsberetning_2013.pdf
  • Regionalt miljøprogram

Meir informasjon om desse tilskotsordningane finn du i menyen til venstre. Du kan også søke informasjon om ulike tilskotsordningar på sidene til departementa.


Ta et tak 2014-2015 - 10 årsjubileum

Norsk Kulturarv lanserer for 10. gong aksjonen "Ta et tak", med stønad på kr. 1.200.000fra Stiftelsen UNI. Midlane går uavkorta til restaturering og vedlikehald av kulturhistoriske bygningar.

Les meir

Kontaktpersonar

Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 25 88 52 /
Mob. 415 57 888
Send e-post
Jens Peter Ringstad Jens Peter Ringstad
Arkitekt
71 25 88 36 /
Mob. 913 28 057
Send e-post
Kristoffer Dahle Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
71 25 89 03 /
Mob. 992 28 103
Send e-post
Helge Aarset Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 25 87 67
Send e-post

Snarvegar

Dokument

Kulturverntilskot - søknadsskjema
PDF-dokument - 134,18 kB