Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

"Romas høgder" - av Sissel Stangenes, ein av stipendiatane i 2011

Kunstnarstipend

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser årleg ut kunstnarstipend til profesjonelle kunstnarar. Stipendordninga gjeld alle kunstuttrykk. 

Ine Harrang sin installasjon «Elsewhere Revisited

Visuelle kunstartar: Ine Harrang
Bilete av Ine Harrang sitt siste ferdigstilte prosjekt, «Elsewhere Revisited».

Jan Otto Ertesvåg, animasjon

Film: Jan Otto Ertesvåg fekk stipend i 2014
Bilete som blei utvikla i prosjektperioden v/ Jan Otto Ertesvåg

Søknadsfristen for 2016 er 15.04.

Det overordna målet for ordninga er å bidra til å fremje profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hjå kunstnarar som bur og arbeider i fylket.

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok i sak 18/15 å endre innretninga på stipendtildelinga. Dette betyr at det vil bli tildelt eit stort stipend på 200 000,- som er øyremerka visuelle kunstnarar. Kunstnarar frå alle sjangrar kan søkje på dei øvrige 400 000,-, inkludert visuelle kunstnarar. Her er det høve til å tildele fleire mindre stipend.

Meir informasjon og søknadsskjema finn ein via denne lenka: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Kulturformidling/Kunstnarstipend

Dokument

Statuttar kunstnarstipend
PDF-dokument - 77,83 kB