Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ti bibliotek får arrangementsstøtte

Fylkesbiblioteket har tildelt totalt 100 000 kroner til arrangement på ti ulike folkebibliotek i 2017. 

Les meir

No kan du søke om midlar til akustikk i musikklokale

På oppdrag frå fylkeskommunen lyser Møre og Romsdal musikkråd ut midlar til å måle og eventuelt utbedre akustikken i musikklokale. Søknadsfristen er 28. juni og 1. september 2017.

Les meir

No kan unge idrettsutøvarar og klubbar søke stipend

Unge idrettsutøvar mellom 15 og 22 år, som kan vise til gode prestasjonar innan idrett, kan no søke stipend. Dette gjeld også klubbar i fylket som kan vise til god drift og høgt aktivitetsnivå. 

Les meir

Nye seksjonsleiarar ved kulturavdelinga

Kulturavdelinga har tilsett to nye seksjonsleiarar. Rigmor Hustad Holen (47) er ny leiar for seksjon folkehelse og fysisk aktivitet. Ragnhild Holsvik (57) er ny leiar for kulturformidlingsseksjonen. 

Les meir

Har fordelt ein halv million i driftstilskot

Fylkeskultursjefen har fordelt 512 000 kroner til 1-årig driftstilskot for 2017. Driftstilskot gjeld mindre regionale frivillige organisasjonar, eller organisasjonar som har eit større regionalt nedslagsfelt.

Les meir

Nye retningslinjer for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal

Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal skal delast ut for 44. gong i 2017. Prisen vart etablert i 1973, og innretninga og vilkår har vore dei same i alle år.  

Les meir

Få mentorhjelp til å utvikle bedrifta di

Driv du innan kreative næringar? No kan du søke om mentorhjelp og få kurs i forretningsutvikling.

Les meir

Utstilling sett søkelys på plastforsøpling

I sommar kan du besøke fleire av biblioteka på Sunnmøre og få med deg utstillinga om marin plastforsøpling. –Utover våren og sommaren skal utstillinga ha vore innom dei fleste av folkebiblioteka på Sunnmøre og nokre bibliotek ved dei vidaregåande skolane, seier fylkesbiblioteksjef Annette Koch frå fylkeskommunen. 

Les meir

75 millionar til idrettsanlegg i Møre og Romsdal

7. juni skal kultur- og folkehelseutvalet tildele spelemidlar på nærare 75 millionar kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal. Det er ei auke på om lag 5 millionar kroner frå 2016, og den høgste summen utvalet nokon gong har fordelt.

Les meir

Utkast til museumsplan på høyring

Fylkesutvalet vedtok i sak U-44/17  29.05.2017 å leggje planutkastet for regional delplan for museum 2017−2027 på høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er 20. august 2017. 

Les meir

Kontaktpersonar

Dagfinn Grønvik
IT-rådgivar
71 25 87 03
Send e-post