Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional delplan for musea

Regional delplan for musea

Regional delplan for museum 2017-2027 er forankra i framlegg til Regional planstrategi 2016-2020 (U-110/15). Planprogrammet klargjer premissane for planarbeidet og skildrar opplegget for organisering, medverknad og framdrift i arbeidet.

Fylkesutvalet vedtok i sak U-60/16  planprogram for Regional delplan for musea i Møre og Romsdal.  


Planprogram for Regional delplan for musea endeleg vedtak

Fylkesutvalet har vedtatt planprogram for regional delplan for musea i Møre og Romsdal. Sak U-60/16

Les meir

Forslag til planprogram for Regional delplan for musea til høyring

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 29.02.2016 i sak U-16/16 å legge forslag til planprogram for Regional delplan for musea til offentleg ettersyn og høyring. Høyringsfristen er sett til 20. april 2016.

Les meir

Kontaktpersonar

Jens Peter Ringstad Jens Peter Ringstad
Arkitekt
71 28 03 35 /
Mob. 913 28 057
Send e-post
Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Planen sitt formål

Planen skal bidra til å styrke den den faglege dimensjonen til musea. Han skal skal og tydeleggjere musea si rolle i samfunnet. Det er vidare eit mål at planen skal klargjere kva ansvar og rolle Møre og Romsdal fylkeskommune har overfor musea i fylket. Planen skal også gi tydelige signal om satsingsområde og prioriteringar i planperioden.

Politisk behandling

Handlingsprogram

-