Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kommunestatistikk

Kommunestatistikk

På denne nettsida finn du statistikk om viktige utviklingtrekk i din kommune.

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:
- Folketalsutvikling
- Flytting
- Kjønnsfordeling
- Utdanningsnivå
- Pendling
- Næringsstruktur
- Sysselsetting
- Arbeidsplassdekning
- Pendling
- Bustadbygging
- Folkehelse
- Hushald
- Kommunal planlegging
fylke
   

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 

Oppdatert november 2016
 
 Verktøykassa  PowerPoint   Pdf
     
1502 Molde  PowerPoint   Pdf
1504 Ålesund  PowerPoint   Pdf
1505 Kristiansund  PowerPoint   Pdf
1511 Vanylven  PowerPoint   Pdf
1514 Sande  PowerPoint   Pdf
1515 Herøy  PowerPoint   Pdf
1516 Ulstein  PowerPoint   Pdf
1517 Hareid  PowerPoint   Pdf
1519 Volda  PowerPoint   Pdf
1520 Ørsta  PowerPoint   Pdf
1523 Ørskog  PowerPoint   Pdf
1524 Norddal  PowerPoint   Pdf
1525 Stranda  PowerPoint   Pdf
1526 Stordal  PowerPoint   Pdf
1528 Sykkylven  PowerPoint   Pdf
1529 Skodje  PowerPoint   Pdf
1531 Sula  PowerPoint   Pdf
1532 Giske  PowerPoint   Pdf
1534 Haram  PowerPoint   Pdf
1535 Vestnes  PowerPoint   Pdf
1539 Rauma  PowerPoint   Pdf
1543 Nesset  PowerPoint   Pdf
1545 Midsund  PowerPoint   Pdf
1546 Sandøy  PowerPoint   Pdf
1547 Aukra  PowerPoint   Pdf
1548 Fræna  PowerPoint   Pdf
1551 Eide  PowerPoint   Pdf
1554 Averøy  PowerPoint   Pdf
1557 Gjemnes  PowerPoint   Pdf
1560 Tingvoll  PowerPoint   Pdf
1563 Sunndal  PowerPoint   Pdf
1566 Surnadal  PowerPoint   Pdf
1567 Rindal  PowerPoint   Pdf
1571 Halsa  PowerPoint   Pdf
1573 Smøla  PowerPoint   Pdf
1576 Aure  PowerPoint   Pdf

Kontaktinformasjon

For spørsmål om statistikken, eller forslag til nye tema ta kontakt på:
statistikk@mrfylke.no

Dynamiske grafar

Her finn du kommunevis statistikk om korleis alderssamansettinga i befolkninga har vore historisk frå 1986 til 2015, samt framskriving frå 2016 til 2040. Last ned fil her:

Sunnmøre 18 kommunar

Samanstilling av kommunestatistikken for 18 kommunar

ppt-format

pdf-format