Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Ung entreprenøriver i Træffhallen

Over 350 elevar og 67 ungdomsbedrifter viste seg fram frå si beste side på årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter

Les meir

Workshops om kreative næringar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer til workshops om kreative næringar i Møre og Romsdal.

Les meir

Søkjer gode prosjekt for samfunnsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut midlar til lokal samfunnsutvikling. Kommunar, regionråd og utviklingsselskap kan søke. Fristen er sett til 1. mai 2013. 

Les meir

Midlar til oppstart av Kristiansund International School

Regional- og næringsutvalet løyvde i møte 5. mars kr. 800.000 til gjennomføring av oppstarten av Kristiansund International School. -Skolen er viktig med tanke på rekruttering av kompetansearbeidskraft frå utlandet, seier Regional- og næringssjef Bergjot Landstad.

Les meir

Fordeling av kommunale og regionale næringsfond 2013

I Handlingsprogram for Verdiskaping i Møre og Romsdal 2013 er det sett av kr. 26 520 000 til kommunale og regionale næringsfond.  Kommunale næringsfond er viktige midlar for at kommunane kan ta ein aktiv rolle i å legge til rette for nyskaping. 

Les meir

Flyrute Amsterdam-Ålesund skal lokke fleire turistar til regionen

Regional- og næringsutvalet løyver 1,5 mill. kroner til marknadsføring av Møre og Romsdal som reisemål i den nederlandske marknaden. Dette skjer i samband med den nye flyruta mellom Amsterdam og Ålesund.

Les meir

Kurs i utviklingsarbeid og prosesseliing

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer no kurs i prosessleiing for kommunane på Nordmøre og i Romsdal. Målet er å styrkje kompetansen på planlegging, mobilisering samarbeid og gjennomføringa av utviklingsarbeid i kommunane.

Les meir

Kleven ”Årets Bedrift 2012” i Møre og Romsdal.

Fylkesprisen for Årets Bedrift 2012 vert tildelt Kleven Maritime AS i Ulstein kommune. Det vedtok Regional- og næringsutvalet på møte i går, tysdag 5. mars. Prisen blir delt ut på fylkestinget 22. april.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet tysdag 5. mars

Det er møte i Regional- og næringsutvalet tysdag 5. mars på Kommunehuset i Fræna. Møtet startar kl. 14.00, men allereie frå kl. 10.00 vil utvalet være samla. Først til orientering om Fræna kommune og Harøysund næringspark, deretter synfaring på Hustadmarmor og Doosan Infracore Norway.   

Les meir

Utlysing 2013 - Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. Søknadsfristen er 1. september 2013.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2014

Temp 2013