Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Jaktkvote på kystsel 2014

Kvota for jakt på kystsel for 2014 er no fastsett. Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 20 steinkobber. Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy.

Les meir

Utlysing av midlar til miljø og friluftsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut midlar til naturforvaltningstiltak og friluftslivsaktivitet, med søknadsfrist 15. januar 2014. Utlysinga er eit ledd i å betre miljøtilstanden i Noreg.

Les meir

Nettverk for kreative i Møre og Romsdal

No går startskotet for nettverksbygging og møteplassar for alle som driv innafor kreativ næring. Det skal arrangerast til saman 120 møter i Ålesund, Molde og Kristiansund frå no og ut 2016, og startar med mobiliseringsmøter 9. desember på Giske, 10. desember på Averøy og 11. desember i Molde.

Les meir

Meir innovasjon med VRI-programmet

Møre og Romsdal får full utteljing i konkurransen om midlar til VRI. VRI er Forskningsrådet si satsing på mobilisering til forsking og innovasjon i regionane i Noreg.

Les meir

Omstilling og nyskaping i Stordal kommune

Tysdag 3. desember løyvde Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune Stordal kommune inntil kr. 4 mill. kroner frå dei regionale utviklingsmidlane til eit 4-årig prosjekt for omstilling og nyskaping i næringslivet i Stordal. Målet er å skape 75 nye arbeidsplassar i løpet av prosjektperioden.

Les meir

Arkitektkonkurranse i Vestnes sentrum

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune løyvde tysdag 3. desember inntil kr. 500.000 frå dei regionale utviklingsmidlane til Vestnes kommune for gjennomføring av ein plan- og designkonkurranse om utvikling av kommunesenteret i Vestnes.

Les meir

Hagen som møteplass

Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune løyvde tysdag 3. desember kr. 700.000,- frå dei regionale utviklingsmidlane til Vestnes kommune til opparbeiding av park ved Frivilligsentralen på Vestnes. -Eit godt sentrumstiltak, her kan born og vaksne boltre seg både sommar og vinter, seier leiar i Regional- og næringsutvalet Randi Asbjørnsen.

Les meir

Tre millionar til meir entreprenørskap på timeplanen

Regional- og næringsutvalet løyvde tysdag 3.desember tre millionar kroner til ei omfattande satsing på entreprenørskap i skulen. - Entreprenørskapsløypa i fylket involverer kommunar, skular og lokalt næringsliv på ein måte som er unik i landet, seier May Britt Roald i hoppid.no.

Les meir

Kvinneleg gründer og svolten på suksess?

Bli med på Kvinnovasjon Vekst, eit skreddarsydd tilbod for etablerarar med ambisjonar og potensiale for vekst. Søknadsfrist 15. desember.

Les meir

- Fleire gründerar kan få skattefrådrag gjennom SkatteFUNN

Regional hoppid.no dag i Rindal: - Alt for få gründerar kjenner til SkatteFUNN, som kan gi skattefrådrag til bedrifter med forskings- og utviklingsprosjekt, seier programleiar for hoppid.no, May-Britt Roald. No skal alle hoppid.no-rådgivarar skolerast i ordninga for å rettleie aktuelle gründerar.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
+4771258171 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
+4771258191 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2014