Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


SkatteFUNN på regional hoppid.no-dag

Rindal 27. november: Har bedrifta di kostnader til forskning og utvikling eller planar om å gå i gang med eit FoU-prosjekt? Då kan du ha rett til skattefrådrag gjennom SkatteFUNN. Lær meir på gratis seminar for etablert næringsliv og etablerarar i regionen.

Les meir

Fylkeskommunen til Open Days i Brussel

Møre og Romsdal fylkeskommune var tilstades på Open Days i Brussel. Open Days er eit årleg møteplass og nettverksplattform for byar og regionar i Europa.

Les meir

Er framtida elektrisk?

Elektrisk kollektivtrafikk er framtida, om vi skal tru forskarar, produsentar og politikarar. Plug-inn hybrid bussar rullar allereie, men utfordringa ligg i å finne gode løysingar for lading.

Les meir

Møte i Regional og næringsutvalet 22.-23. oktober

Det blir rundtur til havs når Regional og næringsutvalet skal ha møte tysdag 22. og onsdag 23. oktober. Utvalet skal besøke både Aukra, Sandøy og Midsund. I tillegg til politiske saker, skal utvalet på synfaring på Ormen Lange-anlegget og I.P. Huse A/S.

Les meir

Til Kroatia for å lære om EU

Oda Monsen, leiar i Molde Ungdomsråd og Asgeir Stavik Hustad, nestleiar i Ungdomspanelet reiser til Kroatia for å lære meir om gruppeutveksling og om korleis ungdom kan jobbe på tvers av landegrensene.

Les meir

Kurs i styrekompetanse – få mest mogleg ut av styret ditt

Ørsta 29. oktober: I aksjeselskap er det lovpålagt å ha eit styre. Korleis kan styremedlemmane bidra til utvikling av bedrifta di? Korleis vert styret ein viktig ressurs for deg? Lær meir på hoppid.no-kurs.

Les meir

Snart klart for Mørekonferansen

Ser vi ein ny vår for norsk industriproduksjon med framtidas avanserte robotar? Er design og merkevarebygging svaret på ein utfordrande marknad? Det er snart klart for Mørekonferansen, som i år går av stabelen 20. november i Molde.

Les meir

Kommunane tek grep om samfunnsutviklinga

LUK-satsinga i Møre og Romsdal (Lokal Samfunnsutvikling i kommunane) set i år eit viktig tema på dagsorden; Arbeidsinnvandring og integrering i eit samfunnsutviklings- og ressursperspektiv. Korleis kan kommunane arbeide betre for å rekruttere nødvendig arbeidskraft og kompetanse i åra som kjem?

Les meir

Korleis bli synleg for kundane dine i sosiale medier

Kurs i Molde og Rauma, 16. og 17. oktober: Bruk sosiale medier til å nå målgruppa di på ein billig og effektiv måte. Lær korleis av kommunikasjonsekspert med solid og digital erfaring frå SAS.

Les meir

Vellukka vidsynskonferanse

I to dagar har om lag 130 Vestlendingar, frå Rogaland i sør til, Møre og Romsdal i nord, vore samla på Rica Parken Hotel i Ålesund og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Ei god blanding av prosesserfaring, prosjekterfaring, forskingsresultat og skråblikk kjenneteiknar innleiarane på konferansen.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2014