Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Tilskot til utviklingsarbeid i landbruket

Fylkeskommunen vil styrke arbeid knytt til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i fylket. 1,5 mill. kroner skal fordelast på gode prosjekt.

Les meir

To millionar til styrking av gründerfylket Møre og Romsdal

- Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut 2 millionar til prosjekt som kan bidra til fleire nyetableringar, auka innovasjon og styrka gründerånd, seier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Borten Moe til sommarens JazzGass

Olje og energiminister Ola Borten Moe kjem til JazzGass konferansen tysdag 16 juli 2013. Det gjer også professor Jonathan Stern frå Oxford Institute for Energy Studies samt representantar frå olje- og gassnæringa.

Les meir

Vidsynte vestlendingar samlast i Ålesund

Vestlandsk Vidsyn er ein årleg møteplass for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling. Etter inspirerande dagar på Voss og på Nordfjordeid tidlegare år, er det ei glede å ønske velkomen til Ålesund, og Rica Parken Hotel, tysdag 24. – onsdag 25. september 2013.

Les meir

FoU Foredraga frå Fylkestingsamlinga 24 april 2013

Her kan du laste ned pdf versjon av alle foredraga frå temasamlinga om forsking under Fylkestinget 24. april 2013.

Les meir

Moldebedrift fekk pris for beste idé

Då Innovator 2013 kåra den beste forretningsidéen i Midt- Norge, var begge finalistane frå Møre og Romsdal. Marine Roll&Pitch Control as frå Molde trakk det lengste strået.

Les meir

Pixar med gratis foredrag for studentar

Gratis foredrag for studentar - korleis arbeider filmstudioet Pixar med kreative prosessar? InnoTown og NCE Maritime inviterer.

Les meir

Foredraga frå Reiselivskonferansen 2013

Her kan du lese foredraga frå Reiselivskonferansen 2013

Les meir

62°Nord vinnar av Årets Reiselivspris

Årets Reiselivspris går til 62°Nord! Selskapet har gjennom langsiktig og bevisst satsing bidratt til å posisjonere Møre og Romsdal sterkt som attraktivt reisemål, skriv juryen i si grunngjeving. – Dette er ei anerkjenning vi set svært stor pris på, seier Terje Devold i 62°Nord.

Les meir

Til en skjerm nær deg

I morgon arrangerer Norsk Designråd Designdagen 2013. Du kan følgje direktesendinga.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Temp 2013