Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Kurs i utviklingsarbeid og prosesseliing

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer no kurs i prosessleiing for kommunane på Nordmøre og i Romsdal. Målet er å styrkje kompetansen på planlegging, mobilisering samarbeid og gjennomføringa av utviklingsarbeid i kommunane.

Les meir

Kleven ”Årets Bedrift 2012” i Møre og Romsdal.

Fylkesprisen for Årets Bedrift 2012 vert tildelt Kleven Maritime AS i Ulstein kommune. Det vedtok Regional- og næringsutvalet på møte i går, tysdag 5. mars. Prisen blir delt ut på fylkestinget 22. april.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet tysdag 5. mars

Det er møte i Regional- og næringsutvalet tysdag 5. mars på Kommunehuset i Fræna. Møtet startar kl. 14.00, men allereie frå kl. 10.00 vil utvalet være samla. Først til orientering om Fræna kommune og Harøysund næringspark, deretter synfaring på Hustadmarmor og Doosan Infracore Norway.   

Les meir

Utlysing 2013 - Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut fondsmidlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. Søknadsfristen er 1. september 2013.

Les meir

hoppid.no samling for alle gode hjelparar

Alle rådgivarane i hoppid.no nettverket, også kalla dei gode hjelparane, var onsdag og torsdag 27. og 28. februar samla på Quality Hotel Alexandra i Molde. Korleis bli enda betre på gründerrådgiving, var den raude tråden.

Les meir

Fylkeskommunen i partnarskap med Gassco om JazzGass

Møre og Romsdal fylkeskommune inngår partnarskap med Gassco om JazzGass-konferansen. – Eit naturleg val og eit løft for konferansen, seier leiar for Energiregion Møre, Bengt Endreseth.

Les meir

Programmet til Reiselivskonferansen er klart

Programmet for Reiselivskonferansen 2013 er no klart. Det blir to dagar med fagleg påfyll og inspirasjon. Ingebrigt Steen Jensen, Mikael Forselius og gründer og villmann Didrick Ose er blant dei som kjem til Ålesund 18. og 19. april.

Les meir

Påmelding Reiselivskonferansen 2013

Det er no opna for påmelding til Reiselivskonferansen 2013. Konferansen finn stad på Quality Hotel Waterfront i Ålesund torsdag og fredag 18. og 19. april.

Les meir

Nytt hoppid.no kontor opna i Ålesund

Eit nytt hoppid.no kontor har blitt opna på Ålesund Kunnskapspark. Gründerar i Ålesund, Sula og Skodje kan glede seg til å få gode råd.
– Her boblar det av spennande forretningsidear og folk med pågangsmot, seier Per Erik Dalen, administrerende direktør i Ålesund Kunnskapspark.

Les meir

Internasjonale flyruter - nye retningslinjer for tilskot

Direkte flyruter til fylket er svært viktig for reiselivsbedriftene, og Møre og Romsdal fylkeskommune har ved nokre høve gitt tilskot til marknadsføring. EØS-regelverket rundt offentlege tilskot er komplisert, og det er no utarbeidd nye retningslinjer for framtidige prosjekt.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2014

Temp 2013