Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 160 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Den maritime klynga klatrar til topps

Den maritime klynga i Møre og Romsdal tek steget opp frå Norwegian Centre of Expertise (NCE) til Global Centre of Expertise (GCE). Næringsklynga får med dette anerkjenning som verdsleiande på sitt område.

Les meir

Næringslivet i fylket treng auka tilgang til internasjonal utdanning

NOU om «MOOC til Norge» vart i dag lagt fram for kunnskapsministeren – kva betyr det for Møre og Romsdal? Det regjeringsoppnemnde MOOC-utvalet overleverte i dag NOU 2014:3 «MOOC til Norge».

Les meir

Lyser ut startstipend til kreative talent

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil 4 startstipend á 200 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som ønskjer å satse på eigen næring i Møre og Romsdal.

Les meir

Løyver 3,5 mill. til samfunnsutvikling i kommunane

Regional- og næringsutvalet løyver kr. 3,5 mill. til lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK). Felles plankontor for Molderegionen, kulturarvmidlar til Ørsta og tiltak retta mot fritidsbustadeigarar i Halsa er blant dei prosjekta som får tilskot.

Les meir

Regional- og næringsutvalsmøte på Giske 3. juni

Tysdag 3. juni reiser regional- og næringsutvalet til Giske kommune for politisk møte. Tildeling av LUK-midlar (Lokal samfunnsutvikling i kommunane) for 2014 er blant sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Inngår avtale med internasjonale byutviklarar

Møre og Romsdal fylkeskommune vil ha meir attraktive og urbane byar. No inngår vi avtale med dansk arkitektfirma med erfaring frå byar som New York, Mexico og Malmø.

Les meir

Stor interesse rundt solvarme

Møre og Romsdal fylkeskommune og Tingvoll sol- og bioenergisenter arrangerte 10. mai eit dagsseminar om bruk av solvarme. Blant dei 40 som deltok, var det mange som hadde både praktisk og teoretisk kunnskap om solenergi, og det blei livlege diskusjonar og mykje kunnskap som blei formidla.

Les meir

Opnar nytt hoppid.no-kontor i Ulstein

I få kommunar er etableringlysta sterkare enn i Ulstein. No ønskjer det nye hoppid.no-kontoret alle gründerspirer velkomen til rettleiing og kurs.

Les meir

Felles satsing på miljø, energi og klima

Møre og Romsdal fylkeskommune skal saman med åtte europeiske partnarar, gjennomføre eit større EU-prosjekt, for gjennomføring av klimaplaner. Prosjektet heiter Beyond Energy Action Strategies (BEAST).

Les meir

JazzGass-konferansen 2014

Nysgjerrig på korleis petroleumsressursane våre blir forvalta? Kva er utfordringane i gassmarknaden? Under JazzGass-konferansen 15. juli kan du få svar både på store og små spørsmål.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart regional- og næringsavdelinga

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2015