Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Pixar med gratis foredrag for studentar

Gratis foredrag for studentar - korleis arbeider filmstudioet Pixar med kreative prosessar? InnoTown og NCE Maritime inviterer.

Les meir

Foredraga frå Reiselivskonferansen 2013

Her kan du lese foredraga frå Reiselivskonferansen 2013

Les meir

62°Nord vinnar av Årets Reiselivspris

Årets Reiselivspris går til 62°Nord! Selskapet har gjennom langsiktig og bevisst satsing bidratt til å posisjonere Møre og Romsdal sterkt som attraktivt reisemål, skriv juryen i si grunngjeving. – Dette er ei anerkjenning vi set svært stor pris på, seier Terje Devold i 62°Nord.

Les meir

Til en skjerm nær deg

I morgon arrangerer Norsk Designråd Designdagen 2013. Du kan følgje direktesendinga.

Les meir

Rammene for utlysing av gründermidlar 2013 er lagt

Samarbeid mellom høgskule og næringsliv, entreprenørskap blant innvandrarar og knoppskyting frå eksisterande verksemder vil bli prioriterte område for utlysing av gründermidlar i 2013. Det vedtok Regional- og næringsutvalet i dag.

Les meir

Går inn for Bulyst-midlar til Sykkylven, Haram og Tingvoll

Regional og næringsutvalet går inn for at tre prosjekt frå Møre og Romsdal skal få støtte frå Kommunal- og regionaldepartementet si Bulyst-satsing for 2013.

Les meir

Mange vil på workshop om kreative næringar

Påmeldingane strøymer inn når Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge arrangerer workshop om kreative næringar i Møre og Romsdal neste veke. Målet med workshopane er å finne ut korleis vi i fellesskap skal få til eit løft for denne næringa.

Les meir

Forskingsmidlar til fleire spennande prosjekt i fylket

Fleire spennande prosjekt i Møre og Romsdal får forskingsmidlar frå Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Biogass frå fiskeslam, fiskeolje som drivstoff for skip og raskare og sikrare diagnose av flåttrelaterte sjukdomar, for å nemne nokre.

Les meir

Selg forretningsidéen din på 30 sekund

Korleis få investorar, kundar og samarbeidspartnarar til å spa opp pengar til nettopp ditt prosjekt? - Start med ei forteljing og bergta publikum, er tipset frå Silicon Valley-coach Nathan Gold.

Les meir

Ny boreteknikk presenteres på temadag Forum Petroleum

Reelwell AS presenterte ny boreteknikk då Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte til temadag om petroleum i Molde 19. mars.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Temp 2013