Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


God Jul! frå alle på Regional- og næringsavdelinga

God Jul og Godt Nytt År!

Les meir

Felles løft for kulturnæringane

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer no for alvor å løfte fram kulturnæringane i fylket. Regional- og næringssjef Bergljot Landstad og fylkeskultursjef Arvid Blindheim slår seg saman om eit program som skal opp til politisk behandling utpå våren 2013. Innovasjon Norge er også med på laget.

Les meir

Utlysing av midlar til miljø og friluftsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut midlar til naturforvaltningstiltak og friluftslivsaktivitet, med søknadsfrist 15 januar 2013. Utlysinga er eit ledd i å betre miljøtilstanden i Noreg.

Les meir

Temasamling i Brattvåg om trygderettigheiter og forsikring

hoppid.no og Haram Innovasjonsstudio invitere til temasamling om trygderettigheiter og forsikring. Brattvåg Hotell, tysdag 11 desember.

Les meir

Inviterer ungdom til europaworkshop

Lyst å lage ungdomskafé eller skatepark? Kva med gruppeutveksling med ungdom frå andre land i Europa? Bli med på gratis WORKSHOP i Volda onsdag 28. november eller Ålesund torsdag 29. november.

Les meir

Bilete og foredrag Mørekonferansen 2012

Her kan du laste ned foredraga frå Mørekonferansen 2012

Les meir

Todelt økonomi tema for konjunkturbarometeret TEMP 2012

I den heilt ferske utgåva av konjunkturbarometeret Temp - som vart lagt fram under Mørekonferansen i dag - ser ein nærare på todelinga i norsk økonomi; mellom petroleumsmarknaden og næringslivet elles.

Les meir

Reiselivsmidlar på kr. 3,4 mill.

Regional- og næringsutvalet løyvde i går, tysdag 13. november, reiselivsmidlar på kr. 3.429.000. Midlane fordeler seg på tre nettverksprosjekt som alle byggjer opp under visjonen om Møre og Romsdal som aktivitets- og opplevingsfylke nr 1 i Noreg.

Les meir

4 mill. til berekraftig forvaltning av laksefisk

Regional- og næringsutvalet løyvde i går, tysdag 13. november, midlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. Fondet vart vedtatt oppretta av Fylkestinget i 2009, og skal mellom anna nyttast til å betre sameksistensen mellom havbruk og villfisk.

Les meir

Arenaprosjektstøtte til iKuben

Regional- og næringsutvalet løyvde i går, tysdag 13. november, midlar til iKuben på kr. 750.000,-. iKuben er ei industriklynge med ca 20 bedrifter lokalisert i Romsdal og på Nordmøre. Midlane vert fordelt over ein 3-årsperiode for gjennomføring av Arenaprosjektet.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2014

Temp 2013