Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Inviterer ungdom til gratis workshop

Lyst til å lage ungdomskafé eller skatepark? Kva med gruppeutveksling med ungdom frå andre land i Europa? Bli med på gratis WORKSHOP i Molde måndag 17. juni 2013.

Les meir

Løyver 3,8 mill. til samfunnsutvikling

Regional- og næringsutvalet har i dag løyvd 3,8 millionar fordelt på sju prosjekt til lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK). Kompetanse- og rekrutteringstiltak samt gode løysingar for integrering er ein raud tråd.

Les meir

Krafttak for kreativ næring

Kreative næringar er første programpost når politikarane i Regional- og næringsutvalet og Kultur- og folkehelseutvalet møtes denne veka. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å bidra til at regionen får fleire nye arbeidsplassar innafor film, foto, spel, musikk, design og andre kreative næringar.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet 3. og 4. juni

Måndag 3. og tysdag 4. juni er det møte i Regional- og næringsutvalet. I tillegg til møtesaker, deltek utvalet på Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund.

Les meir

Tilskot til utviklingsarbeid i landbruket

Fylkeskommunen vil styrke arbeid knytt til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i fylket. 1,5 mill. kroner skal fordelast på gode prosjekt.

Les meir

To millionar til styrking av gründerfylket Møre og Romsdal

- Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut 2 millionar til prosjekt som kan bidra til fleire nyetableringar, auka innovasjon og styrka gründerånd, seier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Borten Moe til sommarens JazzGass

Olje og energiminister Ola Borten Moe kjem til JazzGass konferansen tysdag 16 juli 2013. Det gjer også professor Jonathan Stern frå Oxford Institute for Energy Studies samt representantar frå olje- og gassnæringa.

Les meir

Vidsynte vestlendingar samlast i Ålesund

Vestlandsk Vidsyn er ein årleg møteplass for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling. Etter inspirerande dagar på Voss og på Nordfjordeid tidlegare år, er det ei glede å ønske velkomen til Ålesund, og Rica Parken Hotel, tysdag 24. – onsdag 25. september 2013.

Les meir

FoU Foredraga frå Fylkestingsamlinga 24 april 2013

Her kan du laste ned pdf versjon av alle foredraga frå temasamlinga om forsking under Fylkestinget 24. april 2013.

Les meir

Moldebedrift fekk pris for beste idé

Då Innovator 2013 kåra den beste forretningsidéen i Midt- Norge, var begge finalistane frå Møre og Romsdal. Marine Roll&Pitch Control as frå Molde trakk det lengste strået.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Temp 2014