Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 160 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Konsekvensutgreiing for auka produksjon av laks på Sør Smøla

Møre og Romsdal fylkeskommune har som ansvarlig mynde lagt ut forslag til utgreiingsprogram for konsekvensutgreiing i samband med søknader om auka produksjon av laks på lokalitetane Solværet og Fjordprakken i Smøla kommune til offentleg ettersyn.

Les meir

EUs transportpolitikk: Moglegheiter og konsekvensar

EU legg føringar for transportpolitikken gjennom TEN-T regelverket. Møre og Romsdal fylkeskommune deltek no i eit EU-prosjektet som har som mål å analysere moglegheitene og konsekvensane for transportnæringa på regionalt nivå.

Les meir

Mørekonferansen 2014: Vertskapsattraktivitet

Er Møre og Romsdal godt vertskap for eit internasjonalt næringsliv? Vertskapsattraktivitet er tema på Mørekonferansen tysdag 25. november. Næringsminister Monica Mæland kjem, det gjer også Elisabeth Holvik, Kjersti Kleven, Roy Reite, Kristin Hurum, Hege Skryseth og Torkil Bjørnson.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet 2. september

Tysdag 2. september er det møte i Regional- og næringsutvalet. Utvalet skal mellom anna diskutere framtidig struktur for høgskulane i fylket, kapasitetsauke i laks- og aureoppdrett og tilbakeføring av verdiar frå havbruksnæringa til fylkeskommunar og kommunar. 

Les meir

Studerte Malmö og København

Politikarar, administratorar og byplanleggjarar frå Molde, Kristiansund og Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune drog nyleg til Malmö og København for å sanke inspirasjon og studere byutvikling og regional planlegging.

Les meir

Serverer Bacalao til svoltne messedeltakarar

Møre og Romsdal fylkeskommune er tilstades på den internasjonale olje- og gassmessa ONS i Stavanger denne veka. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylka inviterer til mat og gode diskusjonar. Bacalao og Trøndersodd står på menyen.

Les meir

Kurshausten klar – hopp i det no!

Lyst å starte bedrift? Eller treng du hjelp til å vidareutvikle forretningsideen din? Sjekk kursmenyen til hoppid.no i haust.

Les meir

Sjømaten i sentrum

Fiskerimessa Nor-Fishing 2014 opna tysdag denne veka. Sjømatbaren på Møre og Romsdal sin fellesstand vart eit naturleg samlingspunkt, og smaksprøvene på klippfisk og kval gjekk unna.

Les meir

Profilerer Møre og Romsdal på fiskerimessa Nor-Fishing

Ein stor delegasjon frå Møre og Romsdal reiser til den verdsleiande fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim 19. – 22. August. Målet er å profilere fiskerinæringa i Møre og Romsdal.

Les meir

Årets JazzGass er i gang

Med 180 deltagarar til stades i salen opna fylkesordførar Jon Aasen årets JazzGass med nokre tankar om regional tilrettelegging og vertskapsrolla vår.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post

Organisasjonskart regional- og næringsavdelinga

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2015