Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Selg forretningsidéen din på 30 sekund

Korleis få investorar, kundar og samarbeidspartnarar til å spa opp pengar til nettopp ditt prosjekt? - Start med ei forteljing og bergta publikum, er tipset frå Silicon Valley-coach Nathan Gold.

Les meir

Ny boreteknikk presenteres på temadag Forum Petroleum

Reelwell AS presenterte ny boreteknikk då Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte til temadag om petroleum i Molde 19. mars.

Les meir

Forum Petroleum - Presentasjonar

Tysdag 19 mars arrangerte Energiregion Møre temadag; Forum Petroleum i Molde. Tema for dagen var prosessen knytt til revidering av forvaltingsplan for Norskehavet.

Les meir

Ung entreprenøriver i Træffhallen

Over 350 elevar og 67 ungdomsbedrifter viste seg fram frå si beste side på årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter

Les meir

Workshops om kreative næringar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer til workshops om kreative næringar i Møre og Romsdal.

Les meir

Søkjer gode prosjekt for samfunnsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser no ut midlar til lokal samfunnsutvikling. Kommunar, regionråd og utviklingsselskap kan søke. Fristen er sett til 1. mai 2013. 

Les meir

Midlar til oppstart av Kristiansund International School

Regional- og næringsutvalet løyvde i møte 5. mars kr. 800.000 til gjennomføring av oppstarten av Kristiansund International School. -Skolen er viktig med tanke på rekruttering av kompetansearbeidskraft frå utlandet, seier Regional- og næringssjef Bergjot Landstad.

Les meir

Fordeling av kommunale og regionale næringsfond 2013

I Handlingsprogram for Verdiskaping i Møre og Romsdal 2013 er det sett av kr. 26 520 000 til kommunale og regionale næringsfond.  Kommunale næringsfond er viktige midlar for at kommunane kan ta ein aktiv rolle i å legge til rette for nyskaping. 

Les meir

Flyrute Amsterdam-Ålesund skal lokke fleire turistar til regionen

Regional- og næringsutvalet løyver 1,5 mill. kroner til marknadsføring av Møre og Romsdal som reisemål i den nederlandske marknaden. Dette skjer i samband med den nye flyruta mellom Amsterdam og Ålesund.

Les meir

Kurs i utviklingsarbeid og prosesseliing

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer no kurs i prosessleiing for kommunane på Nordmøre og i Romsdal. Målet er å styrkje kompetansen på planlegging, mobilisering samarbeid og gjennomføringa av utviklingsarbeid i kommunane.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Temp 2013