Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Regjeringa foreslår at fleire kommunar får differensiert arbeidsgivaravgift

Regjeringa foreslår å auke dagens ordning med differensiert arbeidsgivaravgift med 31 nye kommunar. For Møre og Romsdal sin del vert kommunane Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset med i ordninga. Samstundes er det fleire sektorunntak enn tidlegare, noko som gjer at enkelte næringar må takast ut av ordninga.

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift 2013 går til Rindalslist AS

Vinnar av Fylkesprisen Årets Bedrift 2013 går til Rindalslist AS i Rindal kommune. –Dette stadfester at det vi held på med er fornuftig og bra, seier ein glad administrerande direktør, Jan Romundstad, tysdag kveld.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet

Tysdag 4 mars er det møte i Regional og næringsutvalet. Kven som får tildelt Fylkesprisen Årets Bedrift er blant sakene det er knytt stor spenning til.

Les meir

Oscarstjerner til Reiselivskonferansen

Frozen stakk av med heile to Oscar under den gjevaste av alle prisutdelingar. No har du mogelegheit til å møte filmskaparane live. Meld deg på Reiselivskonferansen i Kristiansund 20. og 21. mars.

Les meir

Søkjer gode prosjekt for samfunnsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar til lokal samfunnsutvikling. Kommunar, regionråd og utviklingsselskap kan søke. Fristen er 1. mai 2014.

Les meir

Forskingsboost med SkatteFUNN-skolen

SkatteFUNN-skolen er eit nytt kurstilbod for tilsette i næringshagar, kunnskapsparkar, inkubatorar, hoppid.no kontora og andre som arbeider tett på innovasjonshungrige bedrifter i sitt nærområde. Målet er å gi deltakarane ei praktisk opplæring i SkatteFUNN-ordninga slik at dei i neste omgang kan mobilisere bedrifter til å gjere seg nytte av ordninga.

Les meir

Gründerhjelparar på skolebenken

Nettverkssamling i Molde: Den 5.-6. mars inviterast hoppid.no-kontaktar og andre gründerhjelparar til skolebenken for å bli enda betre til å rettleie gründerar. På timeplanen står SkatteFUNN, natur- og kulturarv og kreative næringar. 

Les meir

Sunndal på offensiven

Strategisk omstillingsarbeid i Sunndal har gitt nye arbeidsplassar, og bidrege til at lokale bedrifter orienterer seg mot nye marknader. Det er konklusjonen i ein rapport som evaluerer det 4-årige prosjektet «Sunndal 2013 – samhandling for arbeidsplasser»

Les meir

Disney kommer til Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal

Regissør av Disney-filmen Frozen («Frost»), Chris Buck, og Art Director Michael Giaimo kommer til Reiselivskonferansen i Kristiansund 20. og 21. mars. –Her er det bare å rulle ut den røde løperen, sier arrangøren Møre og Romsdal Reiseliv.

Les meir

-Våre innspel når fram

Møre og Romsdal fylkeskommune sine innspel blir tatt til følge av Miljødirektoratet. Det er gitt forlenga løyve om drift av reservekraftverk ved Tjeldberodden og Nyhamna.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2014