Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Søkjer gode prosjekt for samfunnsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar til lokal samfunnsutvikling. Kommunar, regionråd og utviklingsselskap kan søke. Fristen er 1. mai 2014.

Les meir

Forskingsboost med SkatteFUNN-skolen

SkatteFUNN-skolen er eit nytt kurstilbod for tilsette i næringshagar, kunnskapsparkar, inkubatorar, hoppid.no kontora og andre som arbeider tett på innovasjonshungrige bedrifter i sitt nærområde. Målet er å gi deltakarane ei praktisk opplæring i SkatteFUNN-ordninga slik at dei i neste omgang kan mobilisere bedrifter til å gjere seg nytte av ordninga.

Les meir

Gründerhjelparar på skolebenken

Nettverkssamling i Molde: Den 5.-6. mars inviterast hoppid.no-kontaktar og andre gründerhjelparar til skolebenken for å bli enda betre til å rettleie gründerar. På timeplanen står SkatteFUNN, natur- og kulturarv og kreative næringar. 

Les meir

Sunndal på offensiven

Strategisk omstillingsarbeid i Sunndal har gitt nye arbeidsplassar, og bidrege til at lokale bedrifter orienterer seg mot nye marknader. Det er konklusjonen i ein rapport som evaluerer det 4-årige prosjektet «Sunndal 2013 – samhandling for arbeidsplasser»

Les meir

Disney kommer til Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal

Regissør av Disney-filmen Frozen («Frost»), Chris Buck, og Art Director Michael Giaimo kommer til Reiselivskonferansen i Kristiansund 20. og 21. mars. –Her er det bare å rulle ut den røde løperen, sier arrangøren Møre og Romsdal Reiseliv.

Les meir

-Våre innspel når fram

Møre og Romsdal fylkeskommune sine innspel blir tatt til følge av Miljødirektoratet. Det er gitt forlenga løyve om drift av reservekraftverk ved Tjeldberodden og Nyhamna.

Les meir

Pådrivar for samarbeid

Samarbeidar om Ironaman havneterminal: Leiar i Energiregion Møre, Bengt Endreseth, går inn i ressursgruppa til Ironman development.

Les meir

Alternativ løype til arbeidslivet

Prosjektet I UNG er ei alternativ løype ut i arbeidslivet for ungdom som ikkje har fullført vidaregåande skule. Forskarar skal no bidra til å finne ut kva tiltak som fungerer på lang sikt.

Les meir

Driftssentral ved Sunndalsøra kan bli nedlagt

Statnett vurderer å legge ned sin driftssentral ved Sunndalsøra. Møre og Romsdal fylkeskommune har saman med Sunndal kommune sendt bekymringsmelding til Olje- og energiministeren.

Les meir

Friske millionar til forsking

Prosjektet «Sjøportalen» og klyngesatsinga iKluben kan sleppe jubelen laus. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge har fordelt midlar for vel 17. mill. kroner. Av desse går 8 mill. til Møre og Romsdal, fordelt på 14 prosjekt.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2014