Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Representerer Midt-Noreg i Aberdeen

Offshore Europe i Aberdeen denne veka er staden for alt som kan krype og gå i olje- og gassbransjen. Fylkeskommunen er med og støtter kantina på paviljoneng til Midt-Noreg. 

Les meir

Løyvingar frå Regional- og næringsutvalet 3. september 2013

Det var møte i Regional- og næringsutvalet i går. Her er nokre av prosjekta som fekk midlar.

Les meir

Vidsyn, skarpsyn og skråblikk når vestlendingar møtast i Ålesund

Konferansen Vestlandsk Vidsyn i Ålesund 24. – 25. september set arbeidsinnvandring og utvikling av bygder og tettstadar på dagsorden. Konferansen er ein møteplass for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling.

Les meir

-Får brynt oss

Kurset i utviklingsarbeid og prosessleiing er no i gong. Opne og lukka prosessar, gruppearbeid og reelle case er stikkorda frå første samling. -Vi får brynt oss, seier deltakarane. 

Les meir

Inviterer til dagsseminar om fornybar energi

Fylkeskommunen v/ Energiregion Møre inviterer alle som er opptekne av fornybar energi til Runde Miljøsenter, tysdag 24. september 2013. Havenergi, fjernvarme frå skogflis, ny teknologi og småskala vasskraftutbygging er blant tema som blir tatt opp.

Les meir

Marknadsfører Møre og Romsdal på stor havbruksmesse

Den internasjonale havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim er i gong, med utstillarar og besøkande frå mange land. Møre og Romsdal er godt representert med ei rekkje bedrifter, samt deltaking på fellesstand for Vestlandet.

Les meir

Etterlysing: Idéar med stort forretningspotensiale

Gründerar og idéhavarar i fylket vårt kan no søke om å delta på nyskapingsprogrammet Take-off Midt Norge. Her foredlar eit ekspertteam forretningsidear til profesjonelle forretningsplanar. Søknadsfrist 25. august.

Les meir

Foredrag og program frå JazzGass 2013

Her kan du laste ned foredraga og programmet frå JazzGass 2013. (Oppdaterast fortløpande).

Les meir

Vidsynt program for vestlendingar

Programmet til konferansen Vestlandsk Vidsyn er klart. Trendar innan bygdeutvikling, innvandring som ressurs og kommunikasjon som verkty er nokre stikkord frå programmet. Velkomne til Ålesund 24. – 25. september.

Les meir

Fem bulystprosjekt til Møre og Romsdal

Heile fem bulystprosjekt i Møre og Romsdal får midlar frå Kommunal- og regionaldepartementet. – Ei gladmelding no rett før ferien, seier rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune, Eivind Vartdal Ryste.

Les meir

Contacts

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-mail
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-mail

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Temp 2014