Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Vil støtte Stordal-prosjekt med 1,5 mill. kroner

Potten kan bidra til å utløyse over 100 nye arbeidsplassar i kommunen.

Les meir

Hydrogen kan bli viktig energiberar for transportsektoren i Møre og Romsdal

Hydrogenproduksjon i Rauma om ti år? Det er eit av forslaga som kjem fram i ein rapport som har kartlagt og analysert moglegheitene for produksjon og bruk av hydrogen i Vestlandsfylka. 

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. desember er det møte i regional- og næringsutvalet. Støtte til prosjektet Vekst i stordal og støtte til den biomarine klynga Blue Legasea er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Vil bidra til vekst i biomarin næring

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å støtte den biomarine klynga Blue Legasea med 1 mill. kroner. Politikarane skal behandle saka tysdag 6. desember.

Les meir

BYSMART: Åsne Seierstad til biblioteka i Kristiansund, Molde og Ålesund

Kva får ungdom som er vokst opp i Noreg til å slutte seg til IS? Åsne Seierstad fortel historia om to søstre som flykta til Syria og om faren sin kamp for å få dei tilbake. 

Les meir

Stor festivitas i den internasjonale gründerveka

I Møre og Romsdal blir den internasjonale gründerveka markert med ikkje mindre enn to innovasjonsfestivalar og ein million i gründerstøtte. 

Les meir

Millionstøtte til møbelnæringa

Møbel- og interiørklynga Norwegian Rooms får støtte til å tenke nytt om produkt og materiale, produksjonsprosessar og logistikk. 

Les meir

Atlanten vidaregåande skole Miljøfyrtårn for tredje gong!

- Vi ynskjer å ta samfunnsansvar og bidra til eit betre miljø og lågare miljøgassutslepp, seier Lene Hoel, assisterande rektor på skolen.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet

Økonomiplan 2017-2020 og støtte til Byen som regional motor og møbel- og interiørklynga Norwegian Rooms, er blant sakene som står på agendaen den 14. november.

Les meir

Arrangerer Innovasjonsfestival for kreative næringar for første gong

Dei kreative næringane skal no feirast med sin eigen festival, og interessa er stor. 

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014