Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Plan for eit betre vassmiljø er no godkjent av departement

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion er no godkjent av Klima- og miljødepartementet.  Planen er ei oppfølging av EUs vassrammedirektiv og set miljømål for kyst, vatn og elver i regionen.

Les meir

Kva betyr Brexit for kjøp og sal av kraft i Europa?

JazzGass-konferansen er rett rundt hjørnet, og eitt av spørsmåla som melder seg er kva Brexit betyr for ein felles europeisk kraftmarknad.

Les meir

Møre og Romsdal treng både by- og distriktspolitikk

Fylkesutvalet kjem med tydelege innspel til Regjeringa si komande stortingsmelding om by- og distriktspolitikk. 

Les meir

1,5 millionar til atelierstøtte

Profesjonelle kunstnarar i Møre og Romsdal får fylkeskommunal støtte til felles arbeidsverkstad.

Les meir

Sykkylven vidaregåande skule er Miljøfyrtårn

Etter ein lang prosess er skulen endeleg i mål! Resultatet er ein enno flottare skule, med trivelege lokale, god luft og generelt god orden.

Les meir

Levande tettstadar

Kva er det som trekker folk til sentrum? Gjekk du glipp av seminaret om tettstadutvikling, har vi nokre stalltips her. 

Les meir

Kva skal til for at du vel å la bilen stå?

Treige bussar med dieselmotor og med få passasjerar om bord er verken miljøvennleg eller attraktivt. Elektriske bussar, hyppige avgangar og park and ride-løysing kan bli framtida. Vi skal teste ut ideen i Kristiansund. 

Les meir

BEAST i Sverige

Solcellepark, blåskjellfarm og kraftvarmeverk stod på reiseruta for klimaprosjektet i Sverige.

Les meir

Fordelte 21 millionar til utviklingsprosjekt

Den 7. juni løyvde regional- og næringsutvalet over 21 millionar mellom anna til omstilling i næringslivet, integreringstiltak, byutvikling i Molde, Ålesund og Kristiansund og til gründermobilisering.

Les meir

2,9 mill. til omstilling

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver kr. 2 980 250 til omstillingsprosjekt fordelt på prosjekt over heile fylket. 

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014