Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Næringsutvikling

Næringsutvikling

Utvikling av næringslivet i regionen er ei sentral oppgåve for Fylkeskommunen. Arbeidet er forankra i Handlingsprogram Verdiskaping og skjer i partnarskap med LO, NHO, Innovasjon Norge, KS, NAV, landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd og SIVA. Regional- og næringsavdelinga har ansvar for å koordinere arbeidet, og vårt politiske utval er Regional- og næringsutvalet.

Vi arbeider for å styrkje rammevilkåra til næringslivet. Vi driv påverknadsarbeid mot sentrale styresmakter og internasjonale fora. Vi har fagmøte, kurs og konferansar, slik som JazzGass og Mørekonferansen. 

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf

Temp 2015

Flashavis Aktivitets- og opplevelsesfylke nr. 1