Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Økonomisk støtte

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Regional og næringsavdelinga rår over fleire verkemiddel som kan knyttast til regionale utviklingstiltak og utviklingsprosjekt. Handlingsprogram verdiskaping er retningsgjevande for bruken av desse midlane. Midlane kan berre nyttast til tilretteleggande utviklingstiltak. Bedriftsretta søknader skal rettast til hoppid.no (gründermidlar) eller Innovasjon Norge.

Les meir om kvart av dei prioriterte områda i menyen til venstre. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ein idé eller eit prosjekt. Vi kan tilby fagleg støtte på innhald, organisering og prosess.

Elektronisk søknad

Frå 1. januar 2012 brukar Møre og Romsdal fylkeskommune elektronisk søknadssystem RF 13.50. Systemet er felles for alle fylkeskommunar og kommunar som forvaltar regionale utviklingsmidlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Alle som søker regionale utviklingsmidlar leverer søknaden på www.regionalforvaltning.no. Trinn for trinn forklaring til korleis du sender søknad via RF13.50 er lagt under menyvalget Ofte stilte spørsmål. For andre spørsmål om søknad, ta kontakt med Kim Tornes.

Søknadsfristar og andre krav til søknaden

Søknader blir behandla etter kvart som dei kjem inn. Søknader komne inn før 15. mai, vil bli behandla før fellesferien. Søknader komne inn etter 15. oktober, kan kome til å bli behandla påfølgande år. Søknader som skal behandlast politisk, må påreknast noko lengre behandlingstid.

Utbetaling av tilskot

Sluttutbetaling av tilskot skal alltid skje etterskotsvis mot godkjent rapport og revisorgodkjent rekneskap. I tillegg skal skjema "Sluttrapport til Kommunal- og regionadepartementet" fyllast ut og sendast inn. Ved oppmodning om delutbetaling, skal det leggast ved ein kort delrapport om resultat og hovudtiltak. Skjemaet DEL- OG SLUTTRAPPORT nyttast ved begge høve.

Inntil 75 % av tilskotet kan utbetalast som delutbetaling.

Dei siste 25 % blir utbetalt når prosjektet er avslutta, og sluttrapport med revisorgodkjent rekneskap er godkjent.

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Kim Tornes
Rådgivar
71 28 03 45
Send e-post

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014