Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til marin nyskaping

Møre og Romsdal fylkeskommune og sjømatfylket ønskjer å legge til rette for nyskaping knytt til fiskeri og havbruksnæringa. Næringa må saman med forsking og forvaltning løyse felles utfordringar for å sikre framtidige marknader og utvikle gode produkt

Vilkår:

Fylkeskommunen kan støtte tilretteleggande tiltak for marin næring.

For 2016 kan det søkjast om midlar til:

  • Merkevarebygging av sjømat frå Møre og Romsdal
  • Sjømatkvalitet
  • Produktutvikling
  • Bygge kompetanse knytt til miljøutfordringar i marine næringar
  • Auka grad av lokal vidareforedling og utnytting av restråstoff

Målgruppe: Open, men kan ikkje støtte enkeltbedrifter

Tiltak kan støttast med inntil 50 % av kostnadane i prosjektet.

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no.

Støtteordninga heiter Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal

Søknadsfrist: fortløpande 

Meir informasjon om verdiskaping frå landbruk, fornybar energi og sjømat i handlingsprogram verdiskaping, resultatmål 8 (sjå pdf til høgre)

Kontaktpersonar

Lisbeth Nervik
Fiskerirådgivar
71 28 02 15
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf