Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Ålesund: Kraftig betring av busstilbodet

Frå november vil fylkeskommunen styrke kollektivtilbodet i Ålesund. Årsaka er ei kraftig auke i talet på reisande.

Les meir

Busstoppet ved Ålesund sjukehus skal ikkje flyttast

-Med bakgrunn i ulike artiklar i pressa dei siste vekene, der det blir hevda at busstoppet ved Ålesund sjukehus skal flyttast, vil eg gjerne komme med ei presisering av saka. Det føreligg ingen planar om å flytte dette busstoppet i næraste framtid, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Les meir

Ålesund: Presisering angåande nye flybussruter frå 30. oktober

Søndag 30. oktober 2016 starta ny rutetermin for flybussane i Ålesund. I rutetabellen for bussen mellom flyplassen og Moa er det ei endring på korleis rutene er presentert. Ruteopplegget for buss mellom flyplassen og Valderøya er uendra.

Les meir

Ålesund: Busstilbodet Myrland/Vegsund tilbake til normalen

Gravearbeida i Myrlandsveien er no avslutta og vegen er igjen open for busstrafikk. Frå måndag 31. oktober vil busstrafikken gå som den gjorde før stenginga i august.

Les meir

Indre Nordmøre: Retting for FRAM Ekspress rute 905 Trondheim-Kristiansund-Molde (Mørelinjen)

Avgangen frå Trondheim klokka 11.45 på laurdagar blir køyrd kl. 12.00.

Les meir

Rute 338/340 Volda – Ørsta/Ørsta-Volda – forbetra tilbod ved skolefri

For å betre tilbodet til arbeidspendlarar mellom kl. 7.00 og 9.00 på dagar med skolefri, set FRAM opp ekstra avgangar desse dagane. Rutene starta 10. oktober 2016.

Les meir

FRAM tek over ekspressbussrutene til Trondheim og Oppdal

Frå måndag 10. oktober vil ekspressbussrutene som køyrer på indre Nordmøre bli ein del av tilbodet til FRAM Ekspress. Dette gjeld rutene mellom Molde-Sunndalsøra-Surnadal-Trondheim, Molde-Kristiansund-Trondheim og Kristiansund-Oppdal.

Les meir

FRAM tek over skolekøyringen på indre Nordmøre

Måndag 10. oktober vil bussane som køyrer skolekøyringa i kommunane Rindal, Surnadal, Halsa, Tingvoll, Sunndal og Nesset vere kvite og blå og merka med FRAM.

Les meir

Rapport om kvalitetssikring av finansieringa av Nordøyvegen klar

Møre og Romsdal fylkeskommune har no motteke rapporten som Atkins Norge, saman med Oslo Economics og advokatfirmaet Føyen Torkildsen har utarbeida. Der ein har gått igjennom og analysert finansieringsføresetnadane for Nordøyvegprosjektet.

Les meir

Aure: Forbetra tilbod for FRAM Flexx bestillingstransport

No har innbyggjarane i Aure kommune fått eit betre tilbod med bestillingstransporten FRAM Flexx. Avgangane er endra, og fristen for å bestille er forlenga.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2017

Snarvegar