Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

FRAM utvidar nattbusstilbodet under Moldejazz

Det blir ekstra avgangar for nattbussen under Moldejazz. Gjennom kollektivsatsinga til FRAM blir det eit utvida tilbod til Årølia, Djupdalen, Hatlelia og Hjelset/Kleive i jazzveka.

Les meir

Opna nasjonal sykkelrute mellom Kristiansund og Ålesund

I går var det offisiell opning av Atlanterhavsruta på Kårvåg i Averøy. Atlanterhavsruta er den første nasjonale sykkelruta i Møre og Romsdal og går mellom Kristiansund og Ålesund.

Les meir

Betra kollektivtilbod under Fru Guri av Edøy

FRAM har auka kollektivtilbodet både til/frå og på Smøla under årets Fru Guri av Edøy. -I tillegg til fleire ferje og hurtigbåtavgangar, har vi sett opp ekstra kapasitet på rute 831 frå og til Hopen, torsdag til og med søndag, seier Konrad Lillevevang, seksjonsleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Endra ferjeavgang mellom Trandal og Standal søndag 03. juli

I samband med festivalen i Trandal vil ferjesamband 12 Sæbø-Leknes-Skår-Trandal-Standal køyre frå Trandal til Standal klokka 1530 søndag 03. juli.

Les meir

Ta bussen til Elton John-konserten 30. juni

FRAM oppmodar publikum i Ålesund til å reise kollektivt til og frå konserten med Elton John på Color Line Stadion torsdag 30. juni.

Les meir

FRAM tilbyr rundreiser med kollektivtransport

No skal det bli enklare for turistar å ta seg rundt i fylket med kollektivtransport. I samarbeid med destinasjonsselskapa, introduserer FRAM denne sesongen eit rundreisetilbod som gjer det lettare å reise som turist med offentlig transport i fylket vårt.

Les meir

Utvida nattbusstilbod under Tahiti-festivalen

Møre og Romsdal fylkeskommune, ved kollektivtilbodet FRAM, utvidar nattbusstilbodet under Tahiti-festivalen i år. Det blir fleire avgangar og køyring rundt Frei ved behov natt til fredag 24., natt til laurdag 25. og natt til søndag 26. juni.

Les meir

Kjenner du nokon som fortener Trafikktryggingsprisen 2016 ?

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) deler kvart år ut trafikktryggingsprisen på fylkestinget i oktober.

Les meir

Fleire avgangar med Fram i samband med Gurispelet

I samband med Fru Guri av Edøy, har Møre og Romsdal fylkeskommune styrka kollektivtilbodet med fleire avgangar med hurtigbåt, buss og ferje til og frå Kristiansund. 

Les meir

Aksjonerte mot pirattaxiane

Natt til søndag 22. mai deltok samferdselsavdelinga i ein aksjon i Kristiansund saman med fleire etatar. Pirattaxi og trafikksikkerheit var hovudfokus i aksjonen.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2017

Snarvegar