Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

FRAM utvidar nattbusstilbodet under Moldejazz

Møre og Romsdal fylkeskommune, ved kollektivtilbodet FRAM, set inn ekstra avgangar for nattbussen ved Moldejazz 2017 . Det blir eit utvida tilbod i Molde, Fræna, Eide og Aukra denne veka.

Les meir

FRAM utvidar nattbusstilbodet ved Tahiti-festivalen

- Også i år blir det sett opp nattbuss natt til fredag, laurdag og søndag under Tahitifestivalen, seier rådgivar Frode Kvalheim ved samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

FRAM og Gurisentret samarbeider om transport til og frå Fru Guri av Edøy 2017

Gurisentret og FRAM fortsett samarbeidet frå 2016 og tilbyr felles transport og billett til førestillinga under årets Fru Guri av Edøy.

Les meir

Oppstart av FRAM Flexx bestillingstransport i Fræna

Frå 26. juni blir det innført FRAM Flexx bestillingstransport i Ytre Fræna. Ordninga skal erstatte tidlegare bussruter.

Les meir

Lyser ut kontraktar på Nordøyvegen

Stortinget godkjente bompengeproposisjonen for Nordøyvegen i natt. No blir dei fire førebuande kontraktane lyst ut.

Les meir

Ålesund: Endring busslinje 608 frå veke 25

I samband med stenging av Hatlaåstunnellen frå veke 25 vil det bli noko lengre køyretid for linje 608. 

Les meir

Kjenner du nokon som fortener Trafikktryggingsprisen 2017 ?

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) deler kvart år ut trafikktryggingsprisen på fylkestinget i oktober.

Les meir

Sommarrute for Sølsnes-Åfarnes og korresponderande buss

Måndag 12. juni vil ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes begynne med A- og B-ferje på strekninga. To-ferjeløysinga vil vare fram til 18. september, sommarperioden er lengre enn tidlegare. For at bussane skal korrespondere, blir bussrutene også endra.

Les meir

Avtale om skumslukkingsutstyr på Seivika-Tømmervåg

Frå hausten vil det ikkje lenger vere avgrensingar for dei reisande ved gasstransport om bord på A-ferjeavgangane på ferjesambandet Seivika-Tømmervåg.

Les meir

Avtale om ekstrakapasitet for Stranda-Liabygda i sommarperioden er klar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 har inngått ein avtale om ekstrakapasitet i sommarperioden for ferjesambandet Stranda-Liabygda. Avtalen har ein varigheit for resten av kontraktsperioden ut 2019.

Les meir