Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Ny tannlege på DTK Harøya

Carl Caoile er nytilsett tannlege på Harøya i Sandøy kommune, som har omlag 1000 innbyggarar.

Les meir

Framtidig forankring av den offentlege tannhelsetenesta

Fylkesutvalet behandla 19. september, sak U-101/16, regjeringa sitt høyringsforslag om lovendringar knytt til overføring av den offentlege tannhelsetenesta til kommunane.

Les meir

Ferieopne tannklinikkar

Bemanningsplan for klinikkane sommaren 2016.

Les meir

Tannhelsetenesta representert på internasjonal kongress om oral helse hos pasientar med spesielle behov

Kjeveortoped Gisela Vasconcelos presenterte i april sin studie om pasientar med Prader-Willi syndrom på den internasjonale IADH-kongressen i Chicago om funksjonshemma og oral helse.

Les meir

Vartdal tilsett som overtannlege i Søre Sunnmøre kompetanseregion

Hege Myklebust Vartdal blir ny overtannlege i Søre Sunnmøre kompetanseregion etter Gunnar Eikrem, som går av med pensjon 1. juli.

Les meir

Hjeltnes ny overtannlege i Ålesund kompetanseregion

Are Kristofer Hjeltnes (44) er tilsett som overtannlege i Ålesund kompetanseregion.

Les meir

Årsrapport 2015 for tannhelsetenesta

Årsrapporten for den offentlege tannhelsetenesta gir ein utfyllande framstilling av verksemda i 2015.

Les meir

Sara på frivilligarbeid i Zimbabwe

Tannlege Sara Rutley, som jobbar ved distriktstannklinikken i Surnadal, har nyleg deltatt i frivillig arbeid i Zimbabwe i regi av "Tandläkare Utan Gränser". I denne reiseskildringa delar ho opplevingar og refleksjonar rundt dei store kontrastane mellom vårt velordna samfunn og verkelegheita ho opplevde i Afrika nokre veker i februar.

Les meir

- Kan du gape som en løve?

Flott reportasje i Tidens Krav etter besøk på distriktstannklinikken i Kristiansund. - Venne barnet til kontrollar, gjere det til ei hyggeleg oppleving. Då må du vere både pedagog og psykolog, seier tannlege Eva Bosse i reportasjen om korleis samfunnsoppdraget vårt i den offentlege tannhelsetenesta artar seg.

Les meir

Kompetanseregionar i tannhelsetenesta frå 1.1.2016

Gjennom Regional delplan tannhelse (vedtatt av fylkestinget i 2013) og økonomiplan 2015-2018 er det tatt avgjerd om å gå frå 5 tannhelsedistrikt til 4 kompetanseregionar. 

Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Om tannhelse

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar.

Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.

Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg.

Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsetenesta er organisert i 4 kompetanseregionar, med ein overtannlege som er fagleg- og administrativ leiar i kvar region. Tannhelsetenesta har i underkant av 200 tilsette.