Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no gjennomført andre gongs inntak til dei videregåande skolane. 

Les meir

Fagdagen 2016

Fagdagen 2016 for lærarar i vidaregåande opplæring gjekk av stabelen 17.august.

Les meir

Skolebruksplan 2017-2020

Skolebruksplan 2017-2020 er no lagt ut på høyring.

Høyringsfrist er 09.09.2016

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9 647 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2016/2017. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på 1. inntaket er 14. juli.

Les meir

Teieplikt og samarbeid i vidaregåande skole

Presisering av reglane for teieplikt

Les meir

Pilotsamarbeid gir nye moglegheiter

Sunndal kommune  og Møre og Romsdal fylkeskommune vil samarbeide om eit pilotprosjekt for å gi vaksne eit tilbod om opplæring ved Sunndal vidaregåande skole. – Målet med prosjektet er å sikre at unge innvandrarar, som har fått opphald, får vidaregåande opplæring. Sjølv om dei ikkje kjem inn under undervisningsretten, seier konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad. 

Les meir

Fleire gjennomfører vidaregåande opplæring

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i går nye tal for gjennomføring i vidaregåande opplæring. Dei nye tala viser at gjennomføringa aukar både nasjonalt og i Møre og Romsdal.

Les meir

Erik Brekken tilsett som fylkesutdanningssjef

Erik Brekken (44) vart i fylkesutvalet i dag tilsett som fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Brekken arbeider i dag som rektor ved Rauma vidaregåande skole, og er utdanna adjunkt med tilleggsutdanning innan leiing.

Les meir

Bjerkestrand tilsett som ny rektor ved Kristiansund vgs. og fagskolen

Marit Rovik Bjerkestrand (54) er tilsett i og har takka ja til stilling som rektor ved Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

UNGWeb

Dokument

Skolebruksplan 2017-2020 - på høyring
PDF-dokument - 470,31 kB
Skolebruksplan 2017-2020 - høyringsbrev
PDF-dokument - 781,44 kB
Skolebruksplan 2016-2019 Vedtak
PDF-dokument - 147,66 kB
Vedlegg 1a til skolebruksplana 2016-2019
PDF-dokument - 157,53 kB
Vedlegg 1b til skolebruksplana 2016-2019
PDF-dokument - 141,16 kB
Årshjul for kontaktlærarar 2016
PDF-dokument - 130,95 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Skoleruta 2015 - 2018
PDF-dokument - 205,31 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB