Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Nye og funksjonelle lokalitetar ved Rauma vgs

- Vi har etter ei lang ombyggingsperiode, fått ein moderne skole med både frisk luft og godt lys, sa rektor Erik Brekken, då han fredag inviterte til markering av at ei lang og til tider utfordrande ombyggingsperiode no er i mål.  

Les meir

Skal kåre den beste i helsearbeidarfaget i fylket

Fylkesmesterskapet 2016 blir arrangert i Ålesund 17. februar. Vinnaren skal representere Møre og Romsdal i NM i oktober. 

Les meir

Samlar erfaringar om rusarbeid i skolane

Saman med sju pilotskolar og Kompetansesenter rus- Midt-Norge, har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ein plan for rusarbeid i dei vidaregåande skolane i fylket.

Les meir

Våreksamen for privatistar 2016

Frist for oppmelding til privatisteksamen er 01.02.2016.

Les meir

Tilbodskatalog for vidaregåande opplæring

Onsdag 6. januar opna det for søking til videregående opplæring på vigo.no. Under finn du ei oversikt over alle tilboda for skoleåret 2016/2017.

Les meir

Opnar for søking til videregående opplæring på vigo.no den 6. januar.

Difi skal gjere ei oppgradering på MinID og opninga for søking til videregående opplæring på vigo.no er derfor flytta frå 5. til 6. januar. 

Les meir

Innovasjonscamp på Kristiansund vgs

Den 1.desember vart det arrangert innovasjonscamp for vg1 og vg2 på service og samferdsel, Kristiansund vgs. Oppdragsgivar var Shell.

Les meir

Nettverkssamling i program for bedre gjennomføring i vidaregåande opplæring

9.-10-desember deltek Utdanningsavdelinga på nettverkssamling i Program for bedre gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Les meir

Smart læring på Surnadal vgs

På Surnadal vgs får elevane bruke læringsverktøyet Kahoot i undervisninga.

Les meir

Elevar ved Sykkylven vgs går nye vegar innan entreprenørskap

Sykkylven vidaregåande skule  har entreprenørskap som satsingsområde.  Dette skuleåret har dei med 17 ungdomsbedrifter gått nye vegar i entreprenørskapsarbeidet. Dei har opna «Huset». 

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

UNGWeb

Dokument

Skolebruksplan 2017-2020 - på høyring
PDF-dokument - 470,31 kB
Skolebruksplan 2017-2020 - høyringsbrev
PDF-dokument - 781,44 kB
Skolebruksplan 2016-2019 Vedtak
PDF-dokument - 147,66 kB
Vedlegg 1a til skolebruksplana 2016-2019
PDF-dokument - 157,53 kB
Vedlegg 1b til skolebruksplana 2016-2019
PDF-dokument - 141,16 kB
Årshjul for kontaktlærarar 2016
PDF-dokument - 130,95 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB