Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Mange deltakarar på Impulskonferansen

Om lag 130 deltok på Impåulskonferansen 21. og 22. oktober. Målgruppa var lærarar i vidaregåande opplæring, skuleleiarar og IT-personell. 

Les meir

Nytt utdaningsutval i fylkeskommunen

Det nye utdanningsutvalet for denne valperioden, hadde denne veka sitt første møte. 

Les meir

Rune Solenes Opstad er konstituert som fylkesutdanningssjef

Rune Solenes Opstad er frå 18. september konstituert som fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Konstitueringa vil gjelde fram til at det blir føretatt fast tilsetting i stillinga.

Les meir

Læreplasskurs og ekstra skoleår til dei som ikkje har fått læreplass

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr no gratis læreplasskurs og opprettar skoletilbod til dei som ikkje har fått læreplass denne hausten. – Målet vårt er å gi eit godt tilbod til ungdom som enno ikkje har lykkast med å få læreplass, seier seksjonsleiar for fag- og yrkesopplæring ved utdanningsavdelinga, Inger Anita Sjømæling.

Les meir

Skulevalet 2015

Skulevalet er i år 7. og 8. september ved dei vidaregåande skulane. Elevane vil røyste på parti og kandidatar til fylkestingsvalet.

Les meir

- Inspirerande fagdag!

Fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerte 12.august engasjerte.

Les meir

Rekordmange lærarar deltek på fagdag

Heile 1233 av det pedagogiske personalet i fylket er no påmeldt fagdagen som fylkesutdanningssjefen arrangerer i samarbeid med fagnettverka. 

Les meir

Giske og Røe Isaksen til Nasjonal opplæringskonferanse i Molde

18. – 20. august inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune til Nasjonal Opplæringskonferanse ved Scandic Seilet i Molde. –Nasjonal Opplæringskonferanse er den største og viktigaste konferansen for vidaregåande opplæring i Noreg, seier fylkesutdanningssjef Sverre Hollen. 

Les meir

Spjelkavik vgs representerte Noreg under EM for undomsbedrifter

Trashlock UB frå Spjelkavik vidareåande skule representerte Noreg under  EM for undomsbedrifter i Berlin. Ungdomsbedrifta gjorde ein fantastisk innsats i løpet av den tre dager lange EM-konkurransen. Dei konkurrerte med 37 andre land.  

Les meir

Alle elevar med ungdomsrett har fått tilbod

Andreinntaket for vidaregåande opplæring er no gjennomført og alle søkjarar med ungdomsrett, samt alle med fullføringsrett har fått tilbod om skoleplass.

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

UNGWeb

Dokument

Skolebruksplan 2017-2020 - på høyring
PDF-dokument - 470,31 kB
Skolebruksplan 2017-2020 - høyringsbrev
PDF-dokument - 781,44 kB
Skolebruksplan 2016-2019 Vedtak
PDF-dokument - 147,66 kB
Vedlegg 1a til skolebruksplana 2016-2019
PDF-dokument - 157,53 kB
Vedlegg 1b til skolebruksplana 2016-2019
PDF-dokument - 141,16 kB
Årshjul for kontaktlærarar 2016
PDF-dokument - 130,95 kB
Plan for rusarbeid revidert 2017
PDF-dokument - 1,68 MB
Kompetanseutviklingsstrategien 2014-2018
PDF-dokument - 191,51 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen 2017 - 2021
PDF-dokument - 506,43 kB
Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB