Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: Ordsky, Møre og Romsdal fylkeskommune

Læringsmiljø

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Verken elevar, lærarar eller andre på skulen har lov til å mobbe andre.

Dersom du ikkje har det bra, har du rett på hjelp frå dei vaksne på skulen. Dette står i opplæringslova.

Rektor, lærarar eller andre elevar kan ikkje vite betre enn deg korleis du har det på skulen. Dersom du meiner at du ikkje har det bra, skal rektor og dei andre som arbeider på skulen ta deg alvorlig og hjelpe deg. Du kan lese meir om rettane dine på Utdanningsdirektoratet sine nettsider - Nullmobbing.no. 

I Møre og Romsdal har vi eit eige HMS-system for elevar. Her kan du finne ut meir om rettane dine, korleis systemet skal fungere på kvar enkelt skule og mykje meir. 

Du kan også kontakte Elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal. 

Kontaktpersonar

Kristin Glæstad Vonheim Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 /
Mob. 936 85 610
Send e-post

Dokument

Klage på læringsmiljøet
PDF-dokument - 121,87 kB