Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: PC-ordninga

PC-ordninga

Skolen har ansvar for å halde elevar i vidaregåande opplæring med nødvendige trykte og digitale læremiddel. Elevane som skal starte på vg1 ved skolane eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune har to alternativ, kjøpe eigen PC eller leige PC av fylkeskommunen.

Spørsmål?

Har du spørsmål om PC-en som fylkeskommunen tilbyr kan du ta kontakt med Adcom som er vår PC-leverandør på telefon: 712  50 640 eller på e-post: molde@adcom.no.

Har du spørsmål om PC-ordninga eller PC–stipend kan du ta kontakt med utdanningsavdelinga på telefon 712 58 780 eller på e-post utdanning@mrfylke.no 

Vi har åpnet for etterbestilling av fylkes-PC eller PC-stipend, men kan ikke lengre garantere at elevene får utdelt PC til skolestart. Frist for etterbestilling er satt til fredag 26.august

Du legg inn bestillinga di her. 

Alternativ 1: Kjøpe eigen PC   Alternativ 2: Leige PC av fylkeskommune

- Du bør minst ha ei datamaskin som støttar krava som gjeld for modellen til fylkes-PC-en.Krava finn du her.
- Du må ha ei datamaskin som er klar til bruk til skolestart.
- Du får «PC-stipend» frå fylkeskommunen på 2500,-. Utbetalinga er i november.
-Du kan søke om utstyrsstipen frå Lånekassen
- Du er sjølv ansvarleg for service, vedlikehald og eventuell forsikring. Vi anbefaler at du har ei serviceavtale som dekker lånemaskin, slik at du heile tida har tilgang til datamaskin.

NB! Har du fått stipend eller PC tidlegare kan du ikkje søke på nytt.

 

- Du kan få PC frå fylkeskommunen.
- Du må søke PC innan fristen.
- Skolen leverer ut PC-en ved skolestart.
- Du må betale eit beløp tilsvarande utstyrsstipendet frå Statens lånekasse per år i 3 år. Du får faktura cirka 15.november.
-Du kan søke om utstyrsstipend frå Lånekassen
- Du beheld PC-en når innbetalingane er gjort.
- Garanti er 3 år og forsikring er inkludert*

NB! Har du fått stipend eller PC tidlegare kan du ikkje søke på nytt.

Informasjon om den modellen som er valgt som fylkes-PC 2016 finn du her

 

Forsikringsordning

*Vel du alternativ 2 følger ei service- og forsikringsordning som gir fri service og forsikring dersom uhellet er ute. For eksempel dekker forsikringa bytte av skjerm dersom denne vert knust. Forsikringa dekker også bytte av harddisk dersom denne vert øydelagt. Forsikringa dekker ikkje tap av maskina (for eksempel tjuveri).

Betaling

Dersom du tek i mot PC frå fylkeskommunen må du betale eit årleg beløp i 3 år. Beløpet vil kvart år vere det same som utstyrsstipendet frå Statens lånekasse (lågaste sats). Du finn informasjon om beløpet på heimesidene til Lånekassen. Etter 3 år eig du PC-en. Dersom du sluttar som elev tidlegare, kan du overta den mot å betale eit mellomlegg som svarar til dei innbetalingane som står att.

Spesielle krav

For både alternativ 1 og 2 må du sjekke om det utdanningsprogrammet du har søkt på har særskilte krav til datamaskina (for eksempel Media og kommunikasjon).

NB! Det er viktig at du tek kontakt med skolen du skal gå på for å få meir informasjon om dette er aktuelt for deg.

Bestillingsfrist

Fristen for bestilling av fylkes-PC eller PC-stipend er utsatt til 30.6.2016

Du legg inn bestillinga di her. 

PC-avtale

Alle må levere inn ein signert avtale ved skolestart.

PC-avtale for skoleåret 2016/17 finn du her.

Kontaktpersonar

Sara Hammerø Moen Sara Hammerø Moen
Rådgivar
71 28 04 14
Send e-post

Dokument

PC-ordninga brosjyre
PDF-dokument - 5,57 MB