Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/28/14/47/pencil-1010604__180.jpg

Skoleruta

Her finn du skoleruta for elevane skoleåra 2016-2017/18. 

2016/2017

 

2016         TAL PÅ SKOLEDAGAR  
MÅNAD              
  August     Første skoledag: Måndag 22. august      8  
  September           22  
  Oktober     Haustferie:   Veke 41, Måndag 10. – Fredag 14. oktober     16  
  November           22  
  Desember     Siste skoledag før jul: Onsdag 21.   desember     15  
                 

2017

 

           
MÅNAD              
  Januar     Første skoledag: Tysdag 3. januar     21  
  Februar     Vinterferie:   Veke 8, Måndag 20. – Fredag 24. februar     15  
  Mars           23  
  April     Påskeferie:   Måndag 10. april – til og med måndag 17. april. Første skoledag er tysdag 18. april.     14  
  Mai     Elevfri dag: Fredag 26. mai     19  
  Juni     Siste skoledag: Torsdag 22. juni     15  
        Sum   190  

2017/2018

 

2017

 

      Skoledagar  
  Månad              
  August     Første skoledag mandag 21.     9  
  September           21  
  Oktober     Haustferie veke 41,   måndag 9. – fredag 13. oktober     17  
  November           22  
  Desember     Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember     15  
                 

2018

 

           
  Januar     Første skoledag: onsdag 3. januar     21  
  Februar     Vinterferie veke 8, 19. -23. februar     15  
  Mars     Påskeferie: måndag   26. mars – måndag 2. april     17  
  April           20  
  Mai     Elevfrie dagar:   fredag 11. og 18. mai     17  
  Juni     Siste skoledag:   fredag 22. juni     16  
        Sum   190  

Framlegg til skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2014/15 - 2017/18

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for å legge fram forslag til skolerute for grunnopplæringa her i fylket. Link til forslag til skole- og feriedagar (skolerute) for elevane i grunnopplæringa skoleåra 2014-2018 finn du på høgre side under Dokument. Forslaget er vedteke av Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune, og gjeld som forskrift for dei vidaregåande skolane.

Etter opplæringslova §§ 2-2 og 3-2 er det den enkelte skoleeigar som vedtek eigne forskrifter om skole- og feriedagar (skolerute) for elevane. Forskrifta må vere tilpassa avviklinga av eksamen og dei nasjonale prøvene.

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til følgjande aktuelle paragrafar i lov og forskrifter som regulerer arbeidet: 

Grunnskulen Opplæringslova: § 2-2 ”Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid”

Forskrift til opplæringslova: § 1-4 ”Tid til opplæring og eksamen” § 1-6 ”Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen” § 1-7 ”Bruk av skoletida til anna enn grunnskoleopplæring”

Vidaregåande opplæring Opplæringslova: § 3-2 ”Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid”

Skoleskyssen Opplæringslova: Kap. 7 ”Skyss og innlosjering” § 13-4 ”Ansvaret for skoleskyss m.m.”

I dei fleste kommunane i fylket er det nødvendig med ei samordning av skoleruta for heile grunnopplæringa (grunnskolen og vidaregåande opplæring) om ein skal få til rasjonell skoleskyss.

Vi får ofte spørsmål om tidspunkt for haustferie og vinterferie for skoleår som ligg langt fram i tid. Derfor har vi utarbeidd forslag til skolerute for dei to komande skoleåra. 

Kontaktpersonar

Harald Johnny Tomren Harald Johnny Tomren
Rådgivar
71 28 04 01 /
Mob. 413 91 270
Send e-post