Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skjema og prosedyrer

ktuelle skjema og prosedyrer for fag- og yrkesopplæring finn du under Dokument her i høgremargen samt i undermenyar i venstremargen

 

 

Informasjon om

LÆREKANDIDATORDNINGA

Ein lærekandidat får tilrettelagt opplæring i bedrift. Målet med dette hefte er å vise kven som skal gjere kva i arbeidet fram mot ein opplæringskontrakt.

Klikk på bildet for å lese brosjyra >

 

Skjema og prosedyrer:

GIRO prøveavgift fag- og sveineprøve MR - PDF-dokument

Registreringsskjema for brukartilgang til Vigo Bedrift - PDF-dokument

Søknadskjema-tilrettelagt-fagsveineprøve - DOCX-dokument

Førebels melding om bestått fag-/sveineprøvePDF-dokument

Utrekning av praksistid før oppmelding til fagprøve - PDF-dokument

Refusjonskrav frå arbeidsgivar- prøvenemndsarbeid - for utfylling på PC - DOCX-dokument

Erklæring frå arbeidsgivar om trekk i løn - PDF-dokument

Søknad om godkjenning som lærebedrift evt ny fagleg leiar - DOC-dokument 

Skrive reiseregning i Visma - PDF-dokument

Oppmelding til fag- og sveineprøve for lærling lærekandidat elev - DOC-dokument

Oppmelding til fag- og sveineprøve for praksiskandidat - DOC-dokument

Bestilling av PP-tjenester for vgo i bedrift okt-15 - DOC-dokument

Avtale om endring av læretid - PDF-dokument

Erklæring frå lærling praksiskand. elev før prøva tar til - PDF-dokument

Melding om heving av lærekontrakt per 05.17

Oppfølgingsplan lærling_lærekandidat - DOC-dokument

Konfliktløysing_Fare for heving _lærling_lærekandidat - PDF-dokument 

Plan for rusarbeid revidert 2015 - PDF-dokument

Vedleggsskjema for søknad om lærekontrakt og opplæringskontrakt 2017/2018

Førebels melding om bestått fag-/sveineprøve