Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ny strategi skal gjere kommunane meir innovative

For første gong er det utvikla ein forskings- og innovasjonsstrategi for kommunane i Møre og Romsdal.

Les meir

Ungdomspanelet har fordelt 125 000 i ungdomsmidlar

Den første tildelinga av ungdomsmidlane i 2017 er gjennomført, og det er fordelt 125 000 kroner til prosjekt for ungdom. 

Les meir

Oppfordrar kunstnarar til å søke stipend

Er du profesjonell kunstnar busett i Møre og Romsdal? Då kan du søke kunstnarstipend. Søknadsfristen er 1. juni 2017. Den totale ramma for Kunstnarstipendet er 600 000 kroner.

Les meir

Heidra Tingvollost på tinget

-Det er kjempestort at ein gard frå Torjulvågen, kan kome å motta fylkesprisen Årets Bedrift i eit gründerfylke, sa Gunnar Waagen, då han og kona Solvor mottok prisen under opninga av fylkestinget i dag. 

Les meir

No blir det setebelte på rutebussane mellom Ålesund og Magerholm

- Samferdselsutvalet har bedt om at det blir sett i verk tiltak for å sette inn setebelte i bussar på linje 628 – Ålesund – Moa - Magerholm. Dette blir no tatt tak i, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Les meir

Åtte elevar frå Møre og Romsdal skal konkurrere i Skole-NM

26.- 27. april blir det arrangert Skole-NM. Dette er eit nasjonalt meisterskap i yrkesfag for elevar i vidaregåande skole. Åtte elevar frå fylket vårt skal delta.

Les meir

Kjøper inn skumslukkeutstyr på Seivika-Tømmervåg

Ferjesambandet Seivika-Tømmervågen har dei siste åra hatt ein auke i tal på kjøretøy med farleg last. Dette har ført til passasjeravgrensingar på ein del avgangar, noko fylkesrådmannen no ønsker å gjere noko med. 

Les meir

Frå 1. mai er det nye rutehefter for FRAM

Frå og med i år kjem alle bussane, hurtigbåtane og ferjene i Møre og Romsdal til å ha den same ruteperioden, med rutetider gjeldande frå 1. mai til 30. april i det påfølgande året. Dette er ei endring frå dei tidlegare åra, då det har vore ei ulik gyldigheit på perioden for bussane.

Les meir

Haram vgs. i moderne og tidsriktige lokale

Fredag markerte Haram vgs. at dei etter fleire år med byggeaktivitet, no har fått ein påbygd og nyrenovert skole. Skolen har no fått moderne i tidsriktige lokalitetar, både for elevar og tilsette.

Les meir

Møte i fylkestinget 26.-27.april

Det to dagar lange møte i Fylkestinget har no starta opp. Årsrekneskap,  energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg og forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor er nokre av sakene som skal opp til behandling. 

Les meir